ثریا شهابی: از شیعه «دوازده امامی » تا سنی «سلفی گری» در ایران

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

حملات اخیر جانیان اسلامی سلفی به مردم در کردستان ایران از جنس فرمان جهاد خمینی علیه کفار به مردم کردستان ایران و به سنندج است. جنگ هردو جنگ با صف آزادیخواهی و برابری طلبی بود وهست که در سراسر جامعه که در مقابل ارتجاع اسلامی مقاومت می‌کرد و می کند! هدف هردو ارعاب جنبش مردمی علیه ارتجاع اسلامی و جلوگیری ازپیشروی آن است! ابزار هردو اسلام «اصیل» ‌ و «ناب» «محمدی» یکی شیعه «اثنی علوی» و دیگری سنی «سلفی». هردو خدا و پیغمبر و راه نجات در حیات و آخرت شان، رستگاری شان یک است.

رستگاری که در جهان امروز و پس از نزدیک شدن ان به قدرت در ایران چهل سال قبل. مناسب ترین چهارچوب ایدیولوژیک قرون وسطایی برای تعرض به آزادیخواهی و برابری طلبی انسان قرن بیست و بیست و یک، را شکل داد.

اسلام شیعه و سنی قرن بیست و بیست و یک، نه تنها مذهب که امر خصوصی مردم است که یک پلاتفرم سیاسی هر ارتجاعی برای مقابله با مردمی است که حق خود از زندگی را می شناسند.

تحرک اخیر سلفی های افسار رها شده و هار در کردستان به مردم در شهرهای مختلف کردستان از جنس فرمان جهاد چهل سال قبل خمینی علیه همین مردم بود و هست. اولی در اوج قدرت و علنی و دومی «پنهانی» و «توطیه آمیز»

در حالی که در ایران، از سنندج تا اهواز و تهران و شوش، کارگر و حامیان ش را به خاطر اجتماع اول مه و برای حقوق های معوقه و علیه بیکاری و بیکار سازی و علیه فساد، دستگیر و از کار و زندگی ساقط می کنند! در حالی که زن آزادیخواه و معترض به بی حقوقی قرون وسطایی را روانه زندان می کنند، افسار قمه کشان و شمشیر «امر به معروف و نهی از منکر» اوباش سلفی ها در کردستان ایران رها و ول است. پلاتفرم سیاسی هر دو یکی است. چاقو دسته خودش را نمی برد!

سلفی ها آمده اند تا کاری را که حکومت چهل سال نتوانست با موفقیت به پایان ببرد، یعنی حاکم کردن ارتجاع اسلامی، «بی مشکل» در کردستان ایران و عقب زدن فضای چپ. سوسیالیستی و کارگری در کردستان ایران، را امتحان کنند!

دفاع از مقاومت و مقابله مردم در کردستان ایران در مقابل حمله سلفی ها، که تنها برای ارعاب سربلند کرده اند، امر همه مردم در ایران و امر طبقه کارگر است.

کمترین پیشروی و تعرض آنها در سنندج و سقز و بانه و ... راه پیشروی شان در سراسر ایران، از تهران و شوش و اهواز تا سیستان و بلوچستان و خراسان و ... را باز خواهد کرد!

این نه یک تعرض «استانی» و منطقه ای که تعرضی سراسری به همه و بخصوص به صف پیشرو طبقه کارگر در ایران است و مقابله با آن در دستور کار همه مردم، زن و مرد و کارگران کمونیست و کمونیست ها است.

ناسیونالیست ها، نه در کردستان و نه در هیچ استان دیکری، قادر به مقابله با ارتجاع مذهبی و اسلامی نیستند! اگر حمایت شان نکنند در مقابل شان نخواهند ایستاد.

۳ خرداد ۱۴۰۰
۲۴ مه ۲۰۲۱