کمیته جوانان سرخ انقلابی مهاباد: چرا ارتجاع از دانشگاه هراسان است؟

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

صدای ماهی سیاه: فردا شانزدهم آذر روز دانشجو است. این روز یادواره‌ی حمله و سرکوب وحشیانه‌ی دانشجویان دانشگاه تهران بدست پهلوی دوم جان باختن سه تن از دانشجویان است. اما اینکه چرا حکومت‌های خودکامه از دانشگاه هراسان است پرسشی است که باید برای جوابش به تاریخ و ساختار اجتماعی ایران و سرشت حکومت‌های خودکامه نگاهی بیاندازیم. جامعه‌ی ایران طی سدها سال ستم، استبداد، غارت و تبعیض بوده است و حکومت‌های خودکامه کوچکترین اهمیتی به وضعیت جامعه، رفاه اجتماعی، دانش، آگاهی مردم نداده‌اند کما اینکه از نظر استبداد مردمی وجود نداشت، آنچه بود، یک طرف دربار شاه بود و طرف دیگر رعیت بودند

که حتی حق زندگی هم نداشتند چه برسد به آگاهی. در سه سده اخیر با رشد صنعت و تغییر ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در اروپا هنوز کشور ایران، مملکتی عقب‌مانده، فقیر و بی‌سواد مانده بود. همین امر، برخی از کسانی را که وضعیت اروپا را دیده بودند تحت تاثیر قرار داد و به نحوی تلاش می‌کردند که در جامعه‌ی ایران تغییراتی ایجاد کنند. و این تغییرات بدون تغییر عواملِ این عقب‌افتادگی مانند حکومت استبدادی و دخالت استعمارگران، ممکن نبود. اولین جرقە‌های این تغییرات را می‌توان با امیرکبیر و ایجاد مدرسه دارالفنون مشاهده کرد که بعد‌ها در طی جنبش مشروطه بصورت پیگیرتر و جدی‌تر پا به عرصه وجود گذاشت.

در این شرایط دو گروه همیشه از علم و آگاهی مردمِ عوام وحشت داشته‌اند که هر دویشان منافعشان در هم به درازای تنیده است. حکومت‌های خودکامه و ارتجاع مذهبی در پایین‌ترین سطح جامعه مانند خان‌ها و شیخ‌های محلی تا بالاترین سطح مانند شاه و روحانیون پر‌قدرت. با ورود به سده‌ی چهاردهم شمسی و تغییرات اساسیِ جهانی، دیگر توان مقابله با ایجاد دانشگاه برایشان وجود نداشت ولی این امکان را فراهم کردند که از دانشگاه به نفع منابع خود بهره ببرند. پهلوی اول که تمام و کمال در خدمت منافع و دستورات کشوری(انگلستان) بود که به هیچ وجه خواهانِ پیشرفت و ترقی جامعه ایران نبود، فقط در اندازه‌ی "دانشگاه به چه دردی می‌خورد؟" دانش داشت که با توجیه پروفسور حسابی روبرو شد و به اقناع رسید. پهلوی دوم نیز که با چهار بار سرکوب خونین دانشگاه موضع خود را با دانشگاه به گواه تاریخ علنی کرده بود. بعد از انقلاب پنجاه و هفت که به کمک بریتانیا و امریکا در نشست گوادلوپ و پروپاگاندای بی‌بی‌سی و همکاری احزاب و افرادِ اپورتونیست مانند توده، انقلاب بدست جمهوری اسلامی مصادره شد.

و از همان ابتدا سعی کرد که کنترل دانشگاه را با حذف اساتید و دانشجویان مترقی در دست بگیرد و این سنگر که بلای جانِ ارتجاع است را به خدمت منافع خود بگیرد. برای فهم این مسئله باید ابتدا درک کنیم که جمهوری اسلامی یک نظام سرمایه‌داری در خدمت امپریالیسم جهانی است و این پرسش را مطرح کنیم که چه چیزی برای حیاتِ سرمایه‌داری خطرناک است. در چند سده اخیر چه کسانی و به پشتوانه‌ی چه دانش و علمی توانسته‌اند سرمایه‌داری را نقد کنند و ماهیتِ ضد انسانی آن را آشکار کنند. اگر نگاهی به تاریخ بیاندازیم متوجه می‌شویم از کارل مارکس تا همین غالب دانشجویانی که در روزهای ابتدایی این جنبش دستگیر شده‌اند توانسته‌اند با اتکا به علوم انسانی مانند جامعه‌شناسی، فلسفه، علم اقتصاد، تاریخ سیاسی، روانکاوی، علوم سیاسی و سایر رشته‌های علوم اجتماعی ماهیت سرمایه‌داری جهانی و سرمایه‌داری این رژیم را آشکار و نقد کنند.

به همین جهت جمهوری اسلامی با آگاهی به این مسئله از روز اول سرکار آمدن تا همین امروز همیشه سعی کرده است که رشته‌های علوم انسانی را حذف یا به انحراف بکشاند. علوم انسانی را تبدیل به علوم اسلامی، فلسفه را تبدیل به فلسفه‌ی اسلامی و جامعه شناسی را تبدیل به معارف اسلامی کرده است و تمام علومی که منجر به ایجاد اندیشه‌ی انتقادی می‌شوند مانند روانشناسی اجتماعی و روانشناسی انتقادی را یا به حاشیه کشانده یا حذف نماید. سرمایه‌داری ده‌ها سال است که با نفوذ در عمق افکار و فرهنگ پایین‌ترین سطح جامعه تا بالاترین آن، تلاش کرده است که علوم انسانی را کم اهمیت و بی ارزش جلوه دهد و مردم را به علوم فنی و حرفه‌ای متمایل سازد، بنحوی که بندرت در امیال یک کودک یا نوجوان می‌توانید کسی را پیدا کنید که جامعه‌شناس شدن را به مهندس شدن ترجیح دهد. مهندسی (کارگری) که نیروی مولد برای سرمایه‌داری است، سود بسیار بیشتری برای یک حکومت سرمایه‌داری دارد تا جامعه‌شناسی که تمامیت آن را نقد و به چالش می‌کشد.

در این راستا نیز هرگاه دانشجوهای مترقی، پیشرو و جلودار مطالبه‌ای شده‌اند به شدیدترین شیوه مانند واقعه‌ی کوی دانشگاه و همین ماه مهر اخیر سرکوب شده‌اند.

در ادامه‌ی این مطلب ما بعنوان کمیته‌ی جوانان انقلابی سرخ مهاباد، همبستگی خودمان را با دانشجویان و سنگرِ خستگی‌ناپذیر دانشگاه اعلام می‌داریم و مانند آنان خواستارِ لغو خصوصی‌سازی آموزش، عدم دخالت حکومت در دانشگاه، ارتقای سطح آموزش و آزادی بیان کامل دانشگاه را داریم و برای این مطالبات که بدون تغییر در ساختار سیاسی و اقتصادی ممکن نیست، همراه دانشجویان و متحد با دانشجویان مبارزه می‌کنیم و از دانشجویان پیشرو نیز خواستاریم که با تشکیل هسته‌های مخفی برای ایجاد یک اتحادیه سراسری دانشجویان تلاش کنند و معتقد هستیم که با اتحاد دانشجویان، کارگران، معلمان و سایر خلق‌ها و تودەهای تحت ستم خواهیم توانست این رژیم را سرنگون کنیم و انقلابِ زن، زندگی، آزادی را به اهداف انسانی‌اش یعنی برابری و آزادی به پیروزی رسانیم.

زنده باد جنبش دانشجویی
زنده باد اتحاد دانشجویان، کارگران و معلمان
زنده باد انقلاب خلق‌های تحت ستم
برقرار باد سوسیالیسم

کمیته‌ی جوانان سرخ انقلابی مهاباد
پانزدهم آذر ١٤٠١
@Blackfishvoice1

هدف فوری ما
رژیم وحشی و جنایت پیشه، سراپا سرکوبگر،ضد آزادی، ارتجاعی، زن ستیز، کودک کش، ضد کارگر، ضد دانشجو، ضد شادی و رفاه برای همه مردم ایران را بدون یک لحظه تردید باید به زیر کشید.
راه ما دشوار است اما با اتکا به نیروی میلیون ها نفر که در این اهداف شریک اند می‌توان و باید این رژیم را دفن کنیم.
این هدف مبارزه انقلابی ما است و  برای آن باید مهیا تر شد. این خصوصیات هر سلول و هسته کوچکی از ما هم هست.
این مبارزه در اشکال بسیار مختلف از تحصن و اعتصاب تا راهپیمایی های زنجیره ای و جنگ و گریز های تحمیلی خواهد بود و این ها، سلاح کوبنده و عظیم ما برای پیروزی و تحقق خواست هایمان است.
برای این ما باید متحد و سازمان‌یافته تر در ابعاد توده ای و در محل های کار و زندگی زیر پای رژیم را داغ کنیم.
ما جوانان انقلابی در صف مقدم و همچنین تسمه نقاله برای اتحاد همه مبارزان در همه اقشار زحمتکش و کارگران و مردم انقلابی در جامعه هستیم.
ما برای آزادی و برابری و سرنگونی جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم و مردم در هر جا، به هر اندازه قدرت داشته باشند و توازن قوا را تغییر بدهند، قوانین آزادیخواهانه و برابری طلبانه خود را اجرا میکنند، ما مردم، قانون گذار و خود مجری قانون هستیم!
این قطب نمای اتحاد ، مبارزه و پیروزی ماست!

جوانان انقلابی محلات سنندج
تلگرام سنندج:
https://t.me/sanandajmashora
تلگرام کردستان:
@ShorayEnghlabyMahalay
اینستاگرام:
https://instagram.com/mahalatsanandaj

 


جوانان انقلابى محلات كردستان,
تداوم پیکار رهایی‌بخش با رفقای «پیکارگر»

رفقایی که خودشان را «حلقه مبارزاتی پیکارگر» معرفی کرده‌اند شب گذشته در برخی خیابان‌های تهران دست به شعارنویسی زده‌اند و عکس برخی از این شعارنویسی‌ها را برای انتشار در اختیار منجنیق گذاشته‌اند. رفقای «حلقه مبارزاتی پیکارگر» در اولین بیانیه‌ی خودشان نوشته‌اند: «هدف ابتدایی "پیکارگر" همان چیزی است که این روزها خلقِ در خیابان می‌خواهد: سرنگونی جمهوری اسلامی و آزادی از استبداد حاکم. اما در عین‌حال برای "پیکارگر" اهمیت دارد که دامنه این آزادی را تا آزادی پرولتاریا از ستم سرمایه‌داری نیز گسترده کند. یعنی فهمی از آزادی که آزادی همه‌گان باشد و نه فقط آزادی آنهایی که می‌توانند از آزادی استفاده کنند.
بنابراین هدف این حلقه هم مبارزه با فاشیسم موجود و ارتجاع حاکم است و هم مبارزه با سرمایه‌داری و هر نیرویی که می‌خواهد در صورت سرنگونی جمهوری اسلامی، سرمایه‌داری حاکم بماند. بنابراین پیکارگر به سهم کوچک خودش در این جهت مبارزه می‌کند که "انقلاب" جاری در ضمن به انقلابی اجتماعی اعتلا یابد که نتیجه آن خلع ید از سرمایه‌داری و تغییر بنیادین مناسبات تولید در نتیجه اعمال قدرت طبقه پرولتاریا باشد. در یک کلام عزل ستمگر و به قدرت رسیدن ستمکش هدف حقیقی ماست.
در شرایط موجود با تجربه گرفتن از سال های پیشین و با خشم از جنایات جمهوری اسلامی برای همه روشن شده اعتراضات مسالت‌آمیز چاره کار نبوده و نیست، مردم قهر انقلابی را در خیابان تا به امروز نیز در صورت ضرورت به کار بسته‌اند، از خودشان دلاورانه دفاع کرده‌اند و نیروی سرکوبگر را عقب نشانده‌اند. این شروع روندی انقلابی است که زن و مرد، نوجوان و دانشجو و بخش زیادی از توده‌های تحت ستم در آن مشارکت دارند. و این مشارکت برای اعتلا نیازمند سازمان یافتن هرچه بیشتر و متشکل شدن در تمامی ابعاد است. ما در "پیکارگر" در همین جهت گام برمی‌داریم.
کارگران ایران متحد شوید دیگر یک شعار تنها نیست، امروز مردم متوجه اهمیت همبستگی و اتحاد شده‌اند، اما "اتحاد" واقعی نه اتحاد میان شخصیت‌ها و افراد بلکه میان بخش‌های مختلف مردم تحت ستم است: اتحاد بین کارگران، دهقانان، دانشجویان، خلق‌های تحت ستم، زنان، کوییرها و همه آنهایی که ساختار ستمگرانه حاکم تاکنون هستی آنها را به غارت برده است. این "اتحاد"، اتحادی واقعی و بالنده است.
به امید ازهم‌گسیختن جامعه کهنه سرمایه‌داری
ژن ژیان ئازادی/ حکومت شورایی
حلقه مبارزاتی پیکارگر»

#منجنیق #پیکارگر

@ShorayEnghlabyMahalay

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

جوانان انقلابى محلات كردستان, [12/5/2022 11:03 AM]
[ Album ]

جوانان انقلابى محلات كردستان, [12/5/2022 12:14 PM]
" چگونگی تدارک انقلاب "

امروز جامعه ایران آبستن یک انقلاب است بعد از کشته شدن مهسا امینی جمهوری اسلامی دستخوش تغییراتی شده، که‌ بازگشت به دوران قبل از آن غیر ممکن است. هر انقلاب ویژگی‌ها و تفاوتهای خاص خود را دارد. در طول تاریخ انقلابات متعددی به وقوع پیوسته اند که‌ هر کدام متفاوت از دیگری و دارای ویژگی‌های منحصر به خود بوده اند. نشانه ها و پیش زمینه انقلاب، اعتراضات و اعتصابات هستند که‌ جرقه انقلاب را شعله‌ور می‌کنند.

اما، وقوع و پیدایش انقلاب بستگی به سه عامل دارد؛

اول؛ بحران سیاسی دولت. حاکمیت قادر به ادامه حکومت کردن نباشد. یعنی بازگشت به قدرت قبل از شروع اعتراضات را از دست بدهد.
دوم؛ شورش از پایین. پایین دست‌ها تحمیل دوران حاکمیت را نداشته باشند. یعنی نتواند مثل گذشته ادامه دهند.
سوم؛ اتحاد و یکپارچگی توده ای مردم.

بدون شک این نشانه‌ها و فاکتورها در خیزش سراسری مردم بعد از مرگ مهسا امینی به وضوح دیده می‌شوند. سرکوب بی‌رحمانه ( کشتن، زندان، شکنجه ) از علائم بارز آن می‌باشند. متاسفانه عدم‌ رهبری نتوانسته این همبستگی و اعتراضات توده ای را به سرانجام برسانند. “اما" ایجاد تشکیلات انقلابی سراسری توده ای در ایران و ايجاد شوراهای محلی می‌تواند گره گشایی این جنبش مردمی باشد.

ساختن حزب پیشرو انقلابی در ميان و به کمک توده های مردمی و کارگری، که بتواند آگاهی بخش لایه های زیرین جامعه باشد و اعتصابات را در کارخانه ها و در بین کارگران گسترش دهد، می‌تواند نویدبخش رهبری توده ای و سراسری در ایران باشد. با تلاش و در آرزوي چنين رهبری می‌توان انقلاب مردمی را رقم زد.

جمعی از جوانان مریوان

@ShorayEnghlabyMahalay

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

جوانان انقلابى محلات كردستان, [12/6/2022 6:04 AM]
[ Album ]
اعتصاب کارگران پتروشیمی سنندج برای دومین روز متوالی

امروز سه‌شنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۱ کارگران شاغل در شرکت پتروشیمی سنندج در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان برای دومین روز متوالی اعتصاب کرده و در محوطه مجتمع دست به تجمع زدند.

کارگران پتروشیمی سنندج خواستار افزایش دستمزد، حذف پیمانکاران و تبدیل وضعیت و دیگر مطالباتشان هستند.


تلگرام سنندج:
https://t.me/sanandajmashora

تلگرام کردستان:
@ShorayEnghlabyMahalay

اینستاگرام:
https://instagram.com/mahalatsanandaj

جوانان انقلابى محلات كردستان, [12/6/2022 9:20 AM]
هدف فوری ما

رژیم وحشی و جنایت پیشه، سراپا سرکوبگر،ضد آزادی، ارتجاعی، زن ستیز، کودک کش، ضد کارگر، ضد دانشجو، ضد شادی و رفاه برای همه مردم ایران را بدون یک لحظه تردید باید به زیر کشید.
راه ما دشوار است اما با اتکا به نیروی میلیون ها نفر که در این اهداف شریک اند می‌توان و باید این رژیم را دفن کنیم.

این هدف مبارزه انقلابی ما است و  برای آن باید مهیا تر شد. این خصوصیات هر سلول و هسته کوچکی از ما هم هست.
این مبارزه در اشکال بسیار مختلف از تحصن و اعتصاب تا راهپیمایی های زنجیره ای و جنگ و گریز های تحمیلی خواهد بود و این ها، سلاح کوبنده و عظیم ما برای پیروزی و تحقق خواست هایمان است.
  برای این ما باید متحد و سازمان‌یافته تر در ابعاد توده ای و در محل های کار و زندگی زیر پای رژیم را داغ کنیم.

ما جوانان انقلابی در صف مقدم و همچنین تسمه نقاله برای اتحاد همه مبارزان در همه اقشار زحمتکش و کارگران و مردم انقلابی در جامعه هستیم.
ما برای آزادی و برابری و سرنگونی جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم و مردم در هر جا، به هر اندازه قدرت داشته باشند و توازن قوا را تغییر بدهند، قوانین آزادیخواهانه و برابری طلبانه خود را اجرا میکنند، ما مردم، قانون گذار و خود مجری قانون هستیم!
این قطب نمای اتحاد ، مبارزه و پیروزی ماست!

جوانان انقلابی محلات سنندج

تلگرام سنندج:
https://t.me/sanandajmashora

تلگرام کردستان:
@ShorayEnghlabyMahalay

اینستاگرام:
https://instagram.com/mahalatsanandaj