با همه توش وتوان خود صدای جنبش علیه اعدام در داخل و خارج کشور باشیم.

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

در حمایت از بیانیه ده تشکل و نهاد داخل ایران.  لغو مجازات اعدام خواست فوری و بی چون و چرای بشریت متمدن. نه به اعدام! انسان‌های آزادیخواه بشر دوست و مخالف اعدام در سراسر جهان. حق حیات در صدر حقوق بدیهی و اولیه هر انسانی است. مجازات اعدام خشن ترین شکل نقض این حق غیرقابل نقض، از طرف دولتهاست. مجازات اعدام قتل عمد سازمانیافته دولتی و ننگ بشریت متمدن امروز است.

با خبر شدیم که که ده تشکل کارگری و اجتماعی طی فراخوانی در باره حدت اعدام ها در ایران در برابر ورشکستگی آشکار حاکمیت اسلامی بعد از فروکاستن جنبش زن- زندگی-آزادی ، که تلاش دارد با زندان - شکنجه- اعدام ، وحشت فرساینده ای بر جنبش مطالباتی درون جامعه ایران اعمال نماید.

 سه شنبه های اعتراض علیه اعدام را برای توقف و لغو اعدام به شکل یک کارزار اعلام داشته اند. به پا خيزيد و اعلام كنيد: اعدام موقوف و ممنوع! بايد بر اين جانيان شوريد. بايد طناب هاي دارشان را برچيد. بايد امروز دست به كار شد، فردا دير است. در این مسیر هر تلاشی برای زیر فشار گذاشتن دولتهای مجری مجازات اعدام و برای توقف فوری این مجازات وحشیانه، شایسته پشتیبانی است.

انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ، ضمن حمایت از این اقدام بایسته ، به هر تلاشی در راستای توقف مجازات اعدام ارج مینهد و از
هر فشاری بر دولتهایی که هنوز این مجازات وحشیانه را اجرا می کنند قاطعانه پشتیبانی میکند.

هیئت مدیره انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ \ سوئد

فوریه ۲۰۲۴