شورای استکهلم: اعدام موقوف!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ماشین کشتار و اعدام جمهوری اسلامی باید متوقف شود!
با تمام توانمان در مقابل اعدام بایستیم!
تظاهرات شنبه ۲۷ مای، ساعت ۱۵، مینت توریت، استکهلم

شورای استکهلم، همراه با دیگر نیروهای آزادیخواه و چپ و کمونیست.

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم
http://shora.se/
Tel
076 260 83 23