اعلامیه حزب حکمتیست: جمهوری اسلامی سه انقلابی را بدار آویخت

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

جنایتکاران تاوان پس میدهند: اصفهان از دوشنبه شب این هفته علیه اعدام در غلیان بود. اعتراض مردم دو بار مانع اجرای احکام اعدام تايید شده برای سه زندانی پرونده موسوم به «خانه اصفهان» شد. تنها پنجشنبه شب تنفسی وجود داشت که جلادان فرصت را غنیمت شمردند و امروز صبح جمعه ۲۹ اردیبهشت، سه مبارز انقلابی مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی را بدار آویختند. بار دیگر ثابت شد که برای خیزش انقلابی سیاست انتظار مرگبار است و جنایتکاران از آن بنفع تعرض به جامعه و انتقام از انقلابیون استفاده میکنند.

مردم آزادیخواه و جوانان انقلابی اصفهان و سراسر کشور!
ما گفتیم «این آخرین پیامه اعدام کنی قیامه»! وقت آنست وعده مان را عملی کنیم. وقت آنست در اصفهان و همه جا علیه حکومت اعدام برخیزیم. وقت آنست درس خوبی به حکومت بدهیم. نشان دهیم هزاران و صدها هزار نفر پشت هر انقلابی همسنگر ماست که توسط جنایتکاران به قتل میرسد.

ایرانیان خارج کشور!
فوری و همین آخر هفته همه جا علیه حکومت اعدام از جمله در مقابل مراکز جاسوسی و سفارتخانه های رژیم و هرجا که مناسب میدانید وسیعا دست به اعتراض بزنید. یک حرکت گسترده در خارج کشور همراه و در کنار اعتراضات خانواده های زندانیان و مردم آزادیخواه ضروری و فوری است.

جنایتکاران اسلامی بیهوده فکر میکنند با اعدام قطار خیزش انقلابی را متوقف می کنند. جلادان خامنه ای و جمهوری اسلامی تاوان پس خواهد داد.

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ – ۱۹ مه ۲۰۲۳