شورا ـــ استکهلم: گزارش تجمع اعتراضی، شنبه ۱۳ مای

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اول ماه مه و هفته پیش در حمایت از جنبش و اعتصابات کارگری و اینبار بر علیه اعدام تجمع اعتراضی داشتیم. بر علیه رژیم جنایتکار جمهوری سرمایه داری ایران که ماشین کشتارش سرعت گرفته و ستمدیده ترین اقشار را نشانه گرفته است! از بلوچستان تا خوزستان، از کردستان تا دیگر نقاط این سرزمینِ رنجدیده عزیزانمان را به چوبه دار سپرده است،این تجمع و پیکت همراه بود با پخش وسیع اطلاعیه و سخنرانی و اطلاع رسانی به اذهان عمومی در محیط زیست مان و در انتها راه پیمائی در مرکز شهر استکهلم.

با سپاس از همراهانمان.

اعدام ممنوع!
مرگ بر جمهوری سرمایه داری اسلامی ایران
زنده باد آزادی ــ زنده باد سوسیالیسم
شورا ـــ استکهلم


فیلم پیکت ۱۳ مای در یوتیوب: