تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست (خط رسمی):  لباس "رهبر" و "متحد کننده" بر تن شما گشاد است

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

یکبار دیگر رضا پهلوی فرصتی پیدا کرد تا فرصت طلبانه بعنوان "رهبر" فراخوان به اعتراض و اتحاد دهد.  فراخوانی "ملوکانه" که پس از اعلام میتینگ از طرف نیروهای سیاسی و ایرانیان آزادیخواه در کشورهای مختلف به مناسبت سالگرد انقلاب ۵۷، با تاخیری چند هفته ای و با پز "رهبر" و "متحد کننده" منتشر شد. فراخوان گرامیداشت "انقلاب ملی" و "نفرین به فتنه ۵۷"! تلاشی دیگر برای هایجک کردن تحرکی آزادیخواهانه و متمدن و رو به آینده ای آزاد و تبدیل آن به تحرکی ارتجاعی و ضد انقلابی برای بازگشت به گذشته!

رضا پهلوی ریاکارانه انقلاب آتی که آزادی زن، برابری و رفاه بر پرچم آن حک شده است را با یک چرخش قلم به "انقلاب ملی" تبدیل میکند تا مهر "ملی گرایی" و "آریایی گرایی" ارتجاعی خود را به آن بزند، درست مانند جمهوری اسلامی انقلاب ۵۷ که برای خلاصی از استبداد و فقر بود را "اسلامی" و بختک ارتجاع اسلامی را نتیجه منطقی قیام بهمن ۵۷ میخواند، تا بتواند هم دفاع از رژیم استبدادی سلطنت و هم تعرض به انقلاب آتی، تعرض به آرمان آزادی و برابری آن را مشروع جلوه دهد.
فراخوان "اتحاد" رضا پهلوی در ریاکاری دست کمی از فراخوان "دعوت به اعتراض و تجمع" او ندارد. کسی که ابتدا مردم آزادیخواه در ایران را به "ملی گرا" و "تجزیه طلب"، "سنی" و شیعه" و ..... تقسیم کرده است و علیه اکثریت این جمعیت۸۶ میلیونی شمشیر کشیده، فرمان جنگ علیه عدالتخواهی کارگری و کمونیستها و سوسیالیستها را داده است و افسار لشکر فاشیستهای آریایی خود را برای تعرض و حمله فیزیکی به مخالفین "شاهزاده" و پرچم سلطنتی شیرنشان رها کرده است، امروز ریاکارانه فراخوان اتحاد و "تحمل مخالف" را سر میدهند.
اعلام اینکه "ضمن به رسمیت شناختن اختلاف‌نظرها، هم‌چون همه هفته‌ها و ماه‌های گذشته، بر روی نقاط اشتراک‌تان تمرکز کنید و دوشادوش و دست-در-دست هم، صدایی واحد و بلند را در پشتیبانی از انقلاب ایران به گوش رسانه‌ها، افکار عمومی و سیاستمداران در کشورهای‌تان برسانید"، از طرف رضا پهلوی را حتی نمیتوان بعنوان طنز ندیده گرفت.
حافظه تاریخی رضا پهلوی ظاهرا به ۵ ماه هم نمیرسد. چرا که طی این چند ماه، معترضین جمهوری اسلامی و مردم آزادیخواه و برابری طلب در اکثریت کشورهای اروپا و آمریکا و کانادا شاهد برخورد های شانتاژگرایانه و غیر اجتماعی جریان مطبوع او، از حتاکی و لمپنیزم تا ضرب شتم، بودند. شاهد طرفدارانی که با شعار های فاشیستی "فقط سلطنت"، "پرچم فقط شیر خورشید" با تظاهر کنندگان و شرکت کنندگان در تظاهرات ها درگیر شدند و با پرخاش و توهین هایی که کسرشان انسان است، بودند و به همین دلیل دیگر حاضر به حضور در تجمعات "همه با هم" نیستند.
رضا پهلوی یا مخاطبین خود، چه در خارج کشور و چه در داخل ایران، را کر و کور فرض کرده است یا خود را به کری و کوری میزند. لجام گسیختکی لشکر "شاه پرستان"، لمپنیسم عریان، فرهنگ کلاه مخملی و ضد زن آنان را همگان، به یمن بازار آزاد میدیای اجتماعی، دیده اند. تعرض لمپینهای آریایی کف بر دهان را ایرانیان آزادیخواه و چپ در میتینگهای لندن، کلن، برلین و پاریس با قدرت پس زده است نه "فرمان شاهنشاهی"!.
رضا پهلوی اگر جسارت و پرنسیب سیاسی داشت و یا حتی اگر به فکر خریدن آبروی خود و لشکر بی آبروی اش بود، باید بابت تعرض و بیحرمتی و حملات فیزیکی نیروهایش به مخالفین خود از مردم عذرخواهی میکرد، نه اینکه فرصت طلبانه و در مقام "پدرملت" همه را دعوت به اتحاد کند.
لباس "دمکرات"، "رهبر" و "متحد کننده" بر تن رضا پهلوی زیادی گشاد است. کسی که رسما به کمونیسم و کمونیستها، به هر مخالف سیاسی خود اعلام جنگ کرده است، در مقامی نیست که پز "متحد کننده" را به خود بگیرد. این درجه از "اعتماد به نفس" رضا پهلوی را فقط میتوان به حساب بیربطی او به سوخت و ساز، به درجه بالای درایت و شعور سیاسی مردم چه در ایران و چه در خارج کشور گذاشت.
سالگرد انقلاب ۵۷ فرصتی است برای نگاه به آن انقلاب، به توطئه ضد انقلاب اسلامی و ارتجاع جهانی علیه آن و درسگیری از آن برای تضمین پیروزی انقلاب آتی، برای پس زدن مخاطرات نیروهای ارتجاعی و "رهبر تراشی" آنان، برای مقابله با فریبکاری "همه با هم" و "اتحاد حول سرنگونی"، و بالاخره برای ممانعت از تبدیل انقلاب آزادیخواهانه مردم ایران به "انقلاب مخملی" اوکراین!
امسال مردم آزادیخواه در ایران و خارج از ایران، با گرامیداشت انقلاب به خون کشیده خود در سال ۵۷، به استقبال انقلاب آتی میروند. انقلابی که بر پرچم آن آزادی، برابری و رفاه حک شده است.
میتینگهای طرفداران بازگشت به گذشته، نفرین کنندگان انقلاب ۵۷ و فاشیستهای آریایی به حق از طرف ایرانیان آزادیخواه و ضد فاشیست طرد و بایکوت میشوند.
تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست (خط رسمی) همه ایرانیان آزادیخواه را به برگزاری مراسمها و میتینگها خود با پرچمهای "آزادی، برابری"، علیه فاشیسم اسلامی و آریایی فرا میخواند.
زنده باد آزادی، برابری، زنده باد قدرت شوراهای مردمی
تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست (خط رسمی)
۵ فوریه ۲۰۲۳