اطلاعیه مبارزان کمونیست به مناسبت روز جهانی زن

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

روز جهانی زن را به همه زنان و مردان برابری طلب جهان تبریک میگوئیم. ۸ مارس روز جشن و اعتراض به تداوم تبعض و نابرابری سیستماتیک نظام سرمایه‌داری و تحمیل توحش عصر بدوی صحرا نشینی به زنان در ایران و افغانستان و دیگر کشورهای اسلام زده است. هنوز یک ماه از قیام ۲۲ بهمن و پایان رژیم سلطنتی نگذشته بود که پرچم زن ستیزی جمهوری اسلامی با فرمان حجاب خمینی بالا رفت. در اعتراض به حجاب مبارزه پرشور زنان در تهران و شهرهای دیگر برای رهائی در ۱۷ اسفند ۱۳۵۷، روز جهانی زن، با شعار "ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم" شروع گردید. از آن روز تا کنون مقاومت و مبارزه هر روزه زنان برای برابری و رهائی از شر جمهوری اسلامی یک رکن اساسی مبارزات آزادیخواهانه در ایران است.

جمهوری اسلامی با سرکوب خونین مبارزات زنان و با سازمان دادن انواع و اقسام نهادهای ویژه سرکوبگر توانست در ابتدا حجاب را به زنان تحمیل کند، اما قادر به درهم شکستن مبارزه دائمی زنان برای رهائی نبوده است. این کشمکش و رو در ‌روئی به وسعت تمام ایران هر روزه ادامه دارد و برنده تا کنون آن زنان و مردان آزادیخواهی هستند که مرتبا پیشروی کرده‌اند و سنگرهای جهل زن ستیزی جمهوری اسلامی را فتح کرده و بر ویرانه‌های آن پایه برابری زن و مرد را بنباد نهاده‌اند. زنان در ایران تاریخی سرشار از مبارزات پرشور در اعتراضات خیابانی، اعتصابات کارگری، معلمان، بازنشستگان و مبارزه جوانان پشت سر دارند. کیست نه بیند که لباس مشکی و حجاب که در اوایل با پونس بر پیشانی زنان بخاطر بیرون افتادن تار موی سرشان می زدند به کجا رسیده است. کیست که در خیابان هر شهری قدم بگذارد که با صحنه‌های گردش دوست ختر و پسر، لباس‌های زیبا و رنگی مدرن زنان تا ساق پا، دو چرخه سواری آنها، پرت کردن حجاب، رقص، آوازخوانی و پخش گُل و شیرنی بمناسبت‌های گوناگون روبرو نشود. همه ما از مبارزات مادران دادخواه و مادران خاوران و پارک لاله، دختران خیابان انقلاب، لگد مال کردن عمامه آخوند، و تنبه کردن آخوندها توسط زنان و مردان شجاع اطلاع داریم. جمهوری اسلامی زیر فشار جنبش آزادیخواهی مردم جرئت اجرای سنگسار را ندارد و نسل جوان امروزی مگر از ما بشنوند که اوباشان اسلامی زمانی دست به چنین جنایاتی می زدند.
دامنه تاثیرات امیدوار کننده مبارزه زنان در ایران با یگانه دولت اسلام سیاسی جهان که ترور و توطئه‌هایش دامن بسیاری از دولت‌ها را گرفته است بسیار گسترده است. این مبارزات بی تاثیر در رشد جنبش‌های آزادیخواهانه زنان در کشورهای خاورمیانه و شروع مبارزه جسورانه زنان در افغانستان در مقابل دارو دسته طالبان نیست. زنان در ایران پیشقراولان جنبش رهایی زنان در خاورمیانه از شر دولت‌ها و باندهای مختلف مذهبی‌اند و آغازگران رنسانس خلاصی فرهنگی و رهایی زنان‌اند.
با این وجود هنوز زنان و مردان در ایران تمام نیرو و امکانات مبارزاتی خود را بکار نینداخته‌اند و اگر روزی این نیرو متحدانه وارد کارزار شود بساط این رژیم را چون طوفان پاک خواهد کرد. رهائی زنان بدون رهائی جامعه و رهائی هر دو بدون به گور سپردن جمهوری اسلامی ممکن نیست. هر قدم پیشروی مبارزات زنان و مردم و ایجاد هر تشکل و نهاد حق طلب توده‌ای در امروز پایه‌های آلترناتیو فردای ما در جامعه ایران بعد از جمهوری اسلامی هستند. راهی جز آماده شدن برای بزیر کشیدن نظام اسلامی و کسب و آمادگی برای بنیاد جامعه نو و آزاد سوسالیستی نداریم.
مبارزان کمونیست از زنان و مردان برابری طلب میخواهد این روز را جشن بگیرند. از فعالین مبارزاتی کارگری و معلمین و بازنشسگان و دانشجویان و جوانان، و از سخنرانان تجمع‌های اعتراضی میخواهد با پیام همبستگی با زنان را سر دهند.
زنده باد ۸ مارس روز جهانی زن
مبارزان کمونیست
۱۰ اسفند ۱۴۰۰ برابر یکم مارس ۲۰۲۲