در مورد حمله نظامی روسیه به اوکراین

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

چریکهای فدائی خلق ایران: امپریالیسم روسیه بامداد پنجشنبه ۲۴ فوریه برابر با ۵ اسفند، کشور اوکراین را مورد تهاجم نظامی خود قرار داد. به این ترتیب تنش هائی که در هفته های اخیر بین امپریالیسم آمریکا و متحدینش با دولت روسیه بر سر اوکراین پیش آمده بود به جنگی ناعادلانه و ضد مردمی تبدیل شد که نه تنها جنگ و خونریزی را بر مردم اوکراین تحمیل کرد بلکه با اعلام تحریم ها آمریکا علیه دولت پوتین کاملاً به ضرر کارگران و ستمدیدگان روسیه نیز می باشد.

جنگ خانمانسوز کنونی در اوکراین در پی مناقشه هائی که از مدتی پیش بین امپریالیستهای روسیه و آمریکا جریان داشت، شعله ور گشته است.
روسیه مدعی است که دولت اوکراین به قراردادهائی که قبول نموده پایبند نیست و در تلاش است تا با پیوستن به پیمان ناتو عملا ارتش آمریکا را به نزدیک مرزهای روسیه بیاورد و به همین دلیل هم از آمریکا و اتحادیه اروپا می خواست که که توافقاتشان با روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق را رعایت کرده و ملاحظات امنیتی وی را در نظر گرفته و اوکراین را وارد پیمان ناتو نسازند. اما امپریالیسم آمریکا که خود را قدرت برتر جهانی می داند با خواست روسیه مخالفت نموده و با این ادعا که ناتو خود تعیین می کند که چه کشوری به آن بپیوندد، در سالهای اخیر در پی گسترش نفوذ خود به مرزهای نزدیک روسیه برآمده و به مخالفت با خواست دولت امپریالیستی روسیه برخاست. بنابراین، کاملاً آشکار است که مناقشه بین آمریکا و روسیه بر سر منطقه نفوذ بود که امروز به جنگ و خونریزی علیه مردم تحت ستم اوکراین تبدیل شده است.

در پشت هر جنگ سیاستی نهفته است. توجه به جدال های امپریالیستی و نگاهی به رویدادهای منجر به این جنگ ضد مردمی بروشنی علت واقعی و ماهیت ضد مردمی جنگ کنونی در اوکراین را آشکار می سازد. نه دولت اوکراین که از سیاست آمریکا و اتحادیه اروپا پشتیبانی می کرد کوچکترین تلاشی در جهت جلوگیری از این جنگ نمود و نه آمریکا و متحدینش به رغم تبلیغات دروغینشان که گویا خواهان جنگ در اوکراین نمی باشند و حتی تهدید کردند که در صورت حمله پوتین به اوکراین ، روسیه را شدیداً تحریم خواهند کرد، کمترین گامی برای جلوگیری از جنگ برداشتند.
اتفاقا برعکس، آمریکائی ها در جنجال قبل از شروع عملی جنگ تا می توانستند طرف مقابل را به گونه ای برای حمله به اوکراین تحریک هم کردند. چرا که آمریکا حساب می کرد که بروز چنین جنگی می تواند در جهت منافع و پیشبرد برنامه های امپریالیستی اش قرار گیرد.
همانطور که امپریالیسم روسیه به‌رغم آگاهی از تحریم های آمریکا و لطماتی که این تحریم ها به اقتصاد روسیه وارد می کند، این جنگ را برای حفظ سلطه خود در منطقه ضروری می دانست. بر چنین اساسی است که با قاطعیت باید گفت که این جنگ صرفا جنگ روسیه با اوکراین نیست بلکه تقابل دو بلوک امپریالیستی است و این دو بلوک هستند که توده های ستم دیده اوکراین را قربانی مطامع آزمندانه خود نموده‌اند.
واقعیت این است که کارتل ها و انحصارات بزرگ امپریالیستی برنده واقعی تنش بین سیاستمداران خود و جنگ کنونی در اوکراین می باشند، جنگی که هیج کس در حال حاضرنمی تواند سیر محتمل آنرا پیش بینی کند.

از طرف دیگر، با قاطعیت می توان گفت جنگ کنونی در اوکراین همچون جنگ هائی که در سالهای اخیر توسط امپریالیستها شکل گرفته جلوه آشکاری از اوضاع بحرانی ای است که نظام سرمایه داری را در سراسر جهان فراگرفته است و امپریالیستها جهت مقابله با این بحران و حفظ قدرت خود به چنین جنگهائی نیازمند بوده و به آن روی می آورند. به همین دلیل می توان پیش بینی کرد که شدت بحران موجود در نظام گندیده سرمایه داری، مادر جنگ های بزرگتری خواهد بود.

چریکهای فدائی خلق ایران ضمن محکوم کردن حمله امپریالیسم روسیه به اوکراین و امپریالیستهای آمریکا و اروپا که طرف دیگر این جنگ می باشند، با شعار مرگ بر جنگ امپریالیستی، در کنار کارگران و توده های ستمدیده اوکراین قرار دارند. کارگران و توده های تحت ستم اوکراین که با پوست و گوشت خود چنین جنگ ارتجاعی و سیاستهای منجر شده به آنرا علیه منافع و مصالح خود دانسته و خواهان پایان هر چه سریعتر آن می باشند، باید خشم انقلابیشان علیه امپریالیستهای جنگ افروز را سازمان داده و انرژی و نیروی انقلابی خود را در جهت نابودی نظم ظالمانه سرمایه داری حاکم کانالیزه نمایند که تا پابرجا ست، بساط استثمار و جنگ و دار و شکنجه نیز برقرار خواهد بود.

نابود باد امپریالیسم و مزدوران رنگارنگش!
مرگ بر جنگ امپریالیستی!
چریکهای فدائی خلق ایران
6 اسفند 1400 برابر با 25 فوریه 2022