بیانیه حزب کمونیست کارگری در محکومیت تهاجم نظامی دولت روسیه به اوکراین

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

نه پوتین، نه ناتو! تهاجم دولت روسیه به اوکراین هم از نظر انسانی و هم از لحاظ سیاسی اقدامی ارتجاعی و ضد انسانی است و باید قاطعانه محکوم شود. این، جنگ حاصل صف آرائی نظامی دو دولت و یا دو بلوک متخاصم نیست بلکه تهاجم یک ابرقدرت نظامی به کشور همسایه برای اعمال سلطه و کنترل خود است. جنگی از نوع جنگهای رژیم چنجی دولت آمریکا و موتلفین اروپانی‌اش در دهه آخر قرن گذشته و دهه اول قرن حاضر.

از نظر انسانی بهای این یورش نظامی را مردم اوکراین با از دست دادن جانشان و ویرانی خانه و کاشانه شان پرداخت می‌کنند.از اینرو مردم و نیروهای آزادیخواه دنیا باید خواهان قطع فوری جنگ، عقب‌نشینی نیروهای روسیه از اکراین و محکوم کردن دولت پوتین از سوی مراجع بین المللی به عنوان عامل و مسئول مستقیم کشتار و خانه خرابی مردم اوکراین باشند.

از لحاظ سیاسی نیز تهاجم دولت روسیه به اوکراین در ادامه سیاست‌های ارتجاعی‌ای صورت می‌گیرد که تماما در مقابل منافع مردم در اوکراین و در روسیه و در سراسر جهان قرار دارد. این جنگی است در ادامه کشاکش و رقابتهای منطقه ای دو بلوک روسیه- چین و آمریکا- اروپا. از یکسو بلوک غرب به دنبال بسط نفوذ خود در اروپای شرقی و مشخصا پذیرفتن اوکراین به ناتو است و از سوی دیگر دولت روسیه خواهان محدود ماندن ناتو به اروپای غربی و بويژه کوتاه کردن دست آن از کشورهای هم مرز خود نظیر فنلاند و بلاروس و بویژه اوکراین است. آتش این جنگ را در واقع کشاکش بین ناتو و روسیه بر سر بسط نفوذ غرب در کشورهای هم مرز روسیه برافروخته است. به عبارت دیگر جنگ جاری ادامه کشمکشی ارتجاعی بین دولتها بر سر بسط و تثبیت حوزه نفوذ خود در شرق اروپا است. جنگی که نه تنها از نظر انسانی جنایتکارانه است، بلکه از لحاظ سیاسی نیز تماما و از هر دو سو در نقطه مقابل منافع مردم قرار دارد.

تا آنجا که به مردم اوکراین و روسیه مربوط می‌شود ریشه مشکلات و مصائب آنها حاکمیت فاسدترین دولتهای بورژوائی در دوران ما است. مردم اوکراین بعد از فروپاشی شوروی و پایان یافتن سلطه دیکتاتوری سرمایه داری دولتی، با توهم به آزادی از روسیه جدا شدند و به کمپ بازار آزاد پیوستند. اما دیری نگذشت که این توهم رنگ باخت. بقول متوهمین به "انقلابات مخملی"، مردم "دموکراسی می‌خواستند اما کوکاکولا و مک دونالد تحویل گرفتند".

در خیزش ٢٠١٤ که به انقلاب میدان معروف شد مردم اوکراین علیه دولت فاسد وقت و ریاضت‌کشی اقتصادی بپاخاستند. خیزش ٢٠١٤ بوسیله دولت آمریکا قیچی و تحریف شد و حاصل روی کار آمدن دولتی بود که یکی از فاسدترین دولتهای اروپایی به شمار می‌آید.
مردم روسیه نیز مدتهاست با پوتین، که در رأس یک الیگارشی مالی بر آن کشور چنگ انداخته است، دست و پنجه نرم می‌کنند. از شروع حمله روسیه به اوکراین در بیش از پانزده شهر روسیه تظاهرات ضد جنگ برگزار شده است و تا کنون نزدیک به دوهزار نفر از معترضین دستگیر شده اند. هدف پوتین از حمله به اوکراین روی کار آوردن یک دولت پروروس در آن کشور است. دولتی از قماش دولت فاسد فعلی اوکراین اما با سرسپردگی به بلوک روسیه.

روشن است که مردم در مقابل دو بلوک غرب و شرق قطب سومی را تشکیل می‌دهند. قطبی که نه تنها با این جنگ مخالف است و خواهان قطع فوری آن است، بلکه می‌خواهد به سلطه دولتهای فاسد، چه از نوع دولت زلنسکی و چه از سنخ دولت پوتین، خاتمه بدهد و خود سرنوشت سیاسی‌اش را در دست بگیرد. مردم آزادیخواه دنیا و نیروهای چپ و مترقی در همه کشورها نیز باید در حمایت از مردم اوکراین، علیه تهاجم نظامی دولت روسیه، و علیه دو قطب ارتجاعی که جنگ جاری حاصل رقابتهای آنان بر سر قدرت است، به میدان بیایند.

در این اعتراض مردم ایران جایگاه ویژه‌ای دارند. جمهوری اسلامی وابسته به بلوک روسیه و همدست پوتین در جنایت علیه مردم سوریه و در کل منطقه است. در جنگ جاری نیز جمهوری اسلامی از معدود دولتهائی است که علناً و صریحاً به دفاع از تهاجم روسیه برخاسته است. در چنین شرایطی این به عهده نیروهای چپ و آزادیخواه و فعالین جنبش‌های اعتراضی در ایران است که صریحاً و علناً و باصدای بلند تهاجم دولت روسیه به اوکراین را محکوم کنند و به حمایت از مردم اوکراین و جنبش ضد جنگ در روسیه برخیزند.

حزب کمونیست کارگری ایران
۵ اسفند ۱۴۰۰، ۲۴ فوریه ۲۰۲۲


۸ اسفند: تجمعات گسترده بازنشستگان تامین اجتماعی، فولاد، مخابرات و بهداشت و درمان ایلام
ساعت ده و نیم صبح روز هشتم اسفند ماه بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض به وضع بد معیشتی و سطح نازل حقوقها و برای پیگیری مطالبات خود دست به تجمعات سراسری زدند. این تجمعات به فراخوان ۳۱ تشکل مستقل بازنشستگان در تهران مقابل مجلس اسلامی و در شهرهای دیگر مقابل ادارات تامین اجتماعی برگزار شد. گزارشات تاکنونی از برگزاری تجمعات در شهرهای تهران، مشهد، شوش و هفت تپه، تبریز، قزوین، اراک، شهرکرد، کرمانشاه، خرم آباد، شیراز، بجنورد و اردبیل خبر میدهد.
در تجمع تهران فریاد "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" طنین انداخته بود. بازنشستگان همچنین با شعارهای اسماعیل گرامی آزاد باید گردد، عالیه اقدام دوست آزاد باید گردد بر آزادی آنها تاکید میکردند. اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته از فروردین ماه با 4 سال حکم در زندان است. عالیه اقدام دوست معلم بازنشسته در هجدهم بهمن ماه دستگیر شد و ۹ ماه حکم دارد. در تهران همچنین معلمان حق التدریس که از شهرهای مختلف آمده بودند، همزمان در مقابل مجلس اسلامی تجمع و با شعار صدور احکام میخواهیم، وعده وعید نمیخواهیم پیگیر خواسته خود شدند. این معلمان یک هفته است که به تهران آمده اند . هم اکنون ۱۲ هزار و ۸۰۰ معلم پیمانی وجود دارند که خواستار استخدام رسمی در آموزش و پرورش هستند. بدین ترتیب در این روز جمعیت بزرگی مقابل مجلس جمع بود. شعارهای دیگر تجمعات بازنشستگان عبارت بودند از: " ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه"، "تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم"، "کشتی بازنشسته، دیگه به گل نشسته"، "تا حقمون نگیریم، از پا نمی نشینیم"، "بازنشسته بپاخیز برای رفع تبعیض"، " نه مجلس نه دولت نیستند به فکر ملت"، و " رئیسی دروغگو، حاصل وعده هات کو؟"، " وعده وعید چه خوب بود ولی همه اش دروغ بود"، "با این حقوق ناچیز، جانها به لب رسیده"، "اتحاد، اتحاد".
به مناسبت این تجمعات از سوی تشکلهای فراخوان دهنده قطعنامه ای انتشار یافت که در آن بر خواستهای فوری بازنشستگان از جمله تعیین مزد بر مبنای هزینه های واقعی زندگی متناسب با هزینه واقعی سبد معیشت خانوار و افزایش آن طبق تورم واقعی، بیمه درمانی کارآمد و رایگان، پرداخت دیون دولت به صندوق بازنشستگی و برگرداندن پولهای به سرقت رفته به این صندوق، پرداخت عیدی برابر دو ماه حقوق و آزادی اسماعیل گرامی و دیگر زندانیان تاکید شده است.
در روز هشتم اسفند ماه همچنین بازنشستگان فولاد در اهواز، اصفهان و تهران در اعتراض به شرایط سخت معیشتی خود مقابل صندوق بازنشستگی فولاد تجمع کردند. بازنشستگان مخابرات نیز در همین روز با مطالبات مشابهی مقابل ورودی ساختمان شرکت مخابرات ایران تجمع داشتند و با نصب پلاکارد، در ورودی شرکت را مسدود کردند. آنها برای بلند کردن صدای اعتراضشان از شهرهای مختلف به تهران آمده بودند. در ایلام و اهواز نیز بازنشستگان بهداشت و درمان در اعتراض به وضع بد معیشتی خود در محل دفتر مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری شعبه این دو استان تجمع کردند. بازنشستگان در اعتراضاتشان بارها و بارها بر افزایش حقوقهای خود به بالای خط فقر ۱۲ میلیونی تاکید کرده اند. تاکید کارگران امسال افزایش حقوقها به بالای ۱۶ میلیون است. درمان و تحصیل رایگان و داشتن حق مسکن و پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات از جمله دیگر تاکیدات بازنشستگان در مبارزاتشان بوده است

حزب کمونیست کارگری ایران
۸ بهمن ۱۴۰۰، ۲۷ فوریه۲۰۲۲

اعتصاب و اعتراض در متروی تهران، معدن طرزه، پالایشگاه آبادان و دو خبر دیگر
فراخوان راهبران خطوط هفتگانه مترو تهران به اعتصابی سه روزه
راهبران خطوط هفتگانه متروی تهران در اعتراض به وضع نابسامان معیشتی و شغلی از جمله عدم اعمال گروه شغلی و جلوگیری از شرکت آزمون پایه یک برخی از همکاران راهبرشان به بهانه های بی پایه از روز شنبه ۷ اسفند برای مدت ۳ روز فراخوان به اعتصابی اخطاری داده اند. در این سه روز این کارگران در محل حاضر میشوند اما در اعتصاب خواهند بود. کارگران مترو یک بخش خدماتی مرتبط با بخشهای مختلف مردم هستند و اعتراض آنها نیز به زندگی همه شهروندان مربوط است باید به هر شکل ممکن از آنها حمایت کرد.

تداوم اعتراض کارگران معدن زغال‌سنگ طزره همراه با خانواده ها
صبح روز شنبه هفتم اسفندماه شماری از کارگران پیمانکاری زغال‌سنگ طزره بعد از چندین روز اعتراض و مبارزه بخاطر نداشتن امنیت شغلی و استخدام های پیمانی و سطح نازل حقوقها و تعویق پرداخت ها به همراه خانواده‌هایشان در مقابل ساختمان شرکت زغال‌سنگ البرز شرقی تجمع کردند و بر خواسته‌های خود تاکید نمودند. ۷۰۰ کارگر پیمانی معدن طرزه خواهان حذف شرکت های پیمانکاری و استخدام دائمی در کار هستند. این کارگران همچنین اجرای طرح طبقه بندی را بهبودی هر چند ناچیز در سطح دستمزدهایشان دانسته و خواستار انجام فوری آن هستند.. اعتراض این کارگران به قراردادهای موقت برده وار و شرایط سخت کاری و معیشتی است. "پیمانکار حیا کن مجموعه را رها کن" از جمله شعارهای اعتراضی آنها در تجمعاتشان بوده است. شرکت خانواده های کارگری در اعتراضات یک سنت بسیار مهم و موثر است که باید آنرا گسترش داد.

اعتراض و اعتصاب کارگران پتروشیمی آبادان
روز پنجشنبه ۵ اسفند کارگران پتروشیمی آبادان در اعتراض به تعویق پرداخت دستمزدهایشان تجمع کردند. گفتنی است که بعد از اعتراضات پی در پی این کارگران، روز چهارم اسفند تفاهم‌ نامه‌ای از جانب مدیریت در بورد شرکت نصب گردید که به کارگران اطمینان می‌داد به حق و حقوق خود خواهند رسید. اما به گفته کارگران این تفاهم نامه هیچگونه امضایی ندارد و به آن اطمینان ندارند و میگویند مدیریت باید رسما پرداخت حقوق کارگران را تضمین نماید. به همین دلیل اعتراضات ادامه دارد. کارگران در تجمع روز پنجم اسفند با شعارهای کارگر می میرد، ذلت نمی پذیرد، و مرگ بر ستمگر صدای اعتراض خود را بلند کرده و پیگیر مطالباتشان شدند.

سومین روز اعتراض کارکنان رسمی مخابرات آذربایجان شرقی
روز شنبه هفتم اسفندماه کارکنان رسمی مخابرات آذربایجان شرقی در اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق و دیگر مطالبات خود برای سومین روز متوالی در محوطه ساختمان مرکزی مخابرات تبریز تجمع کردند. این کارگران همچنین به بخشنامه جدید مدیر عامل در مورد بازنشستگی کارکنان که در واقع بازنشستگی اجباری آنان است اعتراض دارند. کارکنان مخابرات آذربایجان شرقی اعلام کرده اند که اگر به خواستهایشان پاسخ داده نشود به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد.

تداوم تجمع اعتراضی معلمان حق‌التدریسی
روز شنبه هفتم اسفند جمعی از معلمان حق‌التدریسی (قبول شدگان مرحله‌ی سوم دانشگاه فرهنگیان)، در اعتراض به دریافتی پایین و صادر نشدن احکام استخدامی خود مجدداً مقابل مجلس دست به تجمع زدند. استخدام دائمی معلمان قرارداد موقت یکی از بندهای مهم قطعنامه های اعتراضی معلمان در اعتراضات سراسری آنهاست.

حزب کمونیست کارگری ایران
۷ اسفند ۱۴۰۰، ۲۶فوریه ۲۰۲۲

اخباری از خوزستان
اعتصاب کارگران پتروشیمی آبادان
روز پنجشنبه ۵ اسفند کارگران پتروشیمی آبادان در محل کار خود دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند. اعتصاب این کارگران، در اعتراض به عدم دریافت حقوق و دستمزدهایشان صورت گرفته است. بر اساس گزارشات روز چهارشنبه تفاهم‌نامه‌ای از جانب مدیریت در بورد شرکت نصب شد که به کارگران اطمینان می‌داد به حق و حقوق خود خواهند رسید اما کارگران معترض می گویند آن توافق‌نامه بدون امضا بوده و هیچگونه تعهدی را ضمانت نمی‌کند.

تجمع کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه
سی ام بهمن ماه کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات حقوقی شان در محوطه شركت دست به اعتراض زدند. این کارگران که در دو سال گذشته بازنشسته شده اند، با اعلام نارضایتی از بی جواب ماندن مطالباتشان طى نامه ى خطاب به مدیرکل نوشته، و در آن به نسبت به این موارد اعتراض کرده اند: محاسبه غلط زمان بازنشستگی آنان و مبلغ حق مستمری شان، قرار نگرفتن ایاب و ذهاب جزو مزایای مستمر آنها در قرارداد و احکام شغلی شان توسط مدیریت شرکت، و پرداخت نشدن حق بیمه آنان به سازمان تامین اجتماعی که باعث وارد شدن ضربه به میانگین ۲۴ ماه آخر حق بازنشستگی آنها جهت برقراری مستمری شده است. در آخر این کارگران به ادامه اعتراض خود از طریق مراجعه به اداره کار و طرح شکایت در هیات تشخیص و به هر شکل دیگر تاکید کرده اند.

کشته شدن یک شهروند دیگر در اهواز
حکومت اسلامی هر روز دست به جنایت میزند. بنا به گزارشات روز جمعه 29 بهمن ماه یکی از شهروندان اهوازی در منطقه برومى واقع در مسير اهواز- ماهشهر و در بخش غیزانیه توسط نيروهاى امنيتى كشته شد. او با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی حکومت به قتل رسید. تاكنون حکومت در مورد دلیل و علت شلیک به این شهروند توضیحی نداده و علت آن روشن نیست. از بیست و نهم دی تا امروز ۶ نفر در شهرهاى شعيبيه شوشتر، اهواز و شوش با شلیک مستقیم گلوله توسط نیروهای امنیتی و انتظامی کشته شده اند. سجاد صرخی، امین دلفی، علی کعب بعیات، سجاد کعبی، اسماعیل کعبی و جعفر شجیرات جوانانی هستند که در طول این مدت به دلایل نامعلوم کشته شده اند.
این جنایات را باید وسیعا محکوم کرد و مورد اعتراض قرار داد. جنایتکارانی که دست به قتل زده اند باید معرفی و محاکمه شوند.

مناطقی از کوت عبدالله در محاصره فاضلاب قرار دارد
با طغیان و سرریز فاضلاب در خیابان های کوی شریعتی در کوت عبدالله فاضلابها سطح معابر را فراگرفته و علاوه بر تصاعد بوی تعفن و تهدید سلامت شهروندان، عبور و مرور را نیز با مشکل مواجه ساخته است. سالهاست که اهالی کوت عبدالله با خروج فاضلاب‌های شهری و ورود آن به منازل دست و پنجه نرم می‌کند تا حدی که بعضی از مردم، برای حفظ سلامتی خود و فرزندانشان، خانه‌ را رها کرده و رفته‌اند. به گفته مردم، چند سال است که این منطقه با این مشکل مواجه بوده و مسئولان تنها وعده می‌دهند و هیچ کار اجرایی انجام نداده‌ و در نهایت هم اعتراف کردند که به علت کمبود اعتبار، از پس این معضل برنمی‌آییم. مردم ساکن این منطقه می گویند وضعیت کودکان و زنان که آسیب‌پذیرند به‌ شدت در خطر است.
یکی دیگر از مسائلی که سلامت و آسایش شهروندان را به خطر انداخته و زندگی را در کوت عبدالله را سخت کرده شبکه فرسوده آبرسانی و افت فشار آب است. فرسودگی لوله‌های انتقال آب شهری کیفیت، ظاهر و سلامت آب را نشانه گرفته و سبب ایجاد مشکلات زیادی شده است. استاندارد پایین و غیر بهداشتی شهری در خوزستان از جمله قرار گرفتن مناطق شهری در محاصره فاضلات آب و آلودگی آب آشامیدنی بدلیل فرسودگی لوله های انتقال آب از جمله موضوعات اعتراضات مردم در خوزستان بویژه در اعتراض آنها در خیزش مرداد ماه بود.
حکومتی که نمیتواند حتی فاضلاب و آب نوشیدنی مردم را تامین کند فقط به درد فاضلاب میخورد.
کمیته سازمانده حزب کمونیست کارگری، واحد خوزستان
۷ اسفند ۱۴۰۰، ۲۶فوریه ۲۰۲۲

شعبان محمدی آزاد شد، تمامی معلمان دربند باید آزاد شوند
روز ۶ اسفند شعبان محمدی عضو انجمن صنفی فرهنگیان مریوان که در جریان اعتراضات معلمان در این شهر در دهم بهمن ماه بازداشت شده بود بعد از ۲۵ روزحبس و در ادامه یک کارزار گسترده برای آزادی وی و همه معلمان زندانی، آزاد شد. آزادی محمد شعبانی را به وی، به خانواده اش، به معلمان و به همگان تبریک میگوییم. هم اکنون شماری دیگر از معلمان در زندان به سر میبرند و اسامی شماری از آنها عبارت است از: اسماعیل عبدی، رادا مردانی، محمدتقی فلاحی، ناهید فتحعلیان، حسین رمضان پور، محمدتقی فلاحی، عالیه اقدام دوست، محمدرضا رمضان زاده، یعقوب یزدانی، زینب همرنگ، معصومه عسکری، هاشم خواستار، محمد حسین سپهری ومحمد دارکیان.
رادا مردانی روز سوم اسفند که روز تجمع سراسری قدرتمند معلمان بود بازداشت شد. او در اعتراض به دستگیر و ضرب و شتم خود توسط ماموران امنیتی در هنگام دستگیری و در بازجویی در بعد از ظهر آن روز، اعلام اعتصاب غذا کرد. در همبستگی با او کارزاری در میان معلمان در جریان افتاده است. معلمان بسیاری با گذاشتن امضای خود در پای نامه ای که به این دستگیری و سرکوبگری حکومت انتشار یافته است اعتراض خود را اعلام کرده اند. یک خواست فوری معلمان آزادی فوری و بدون قید و شرط معلمان زندانی، مختومه اعلام شدن پرونده های امنیتی تشکیل شده برای معلمان معترض و توقف دستگیری ها ، و پرونده سازیهاست. فری دم ناو (FTN) کمپین برای آزادی کارگران زندانی ضمن حمایت و پشتیبانی از خواستها و مبارزات معلمان تلاش دارد صدای آنان و صدای معلمان در بند باشد. در همین رابطه این کمپین نامه ای انتشار داده و از تشکلهای کارگری و معلمان در سراسرجهان و نیز فعالین این عرضه در سطح بین المللی خواسته است که حمایت خود را این کارزار اعلام کنند. تاکنون برخی چهره ها و رهبران اتحادیه ای این نامه را امضا کرده اند و از حمایت خود را از این کارزار اعلام کرده اند که عبارتند از: از فیلیپ مارتین، دبیر مرکزی اتحادیه خدمات عمومی سوئیس (SSP)، استفان سیچووسکی دبیر کل شورای اتحادیه های کارگری بریتیش کلمبیا در کانادا ( VDLC)، استفانی اسمیت دبیر کل اتحادیه کارمندان عمومی ، B.C. کانادا، تری مورینگ، رئیس فدراسیون معلمان بریتیش کلمبیا(BCTF)، فیلیپ مارتین، دبیر مرکزی اتحادیه خدمات عمومی (SSP))، و جوزف داهر، استاد مؤسسه دانشگاهی اروپا در سوئیس. امضا ها ادامه دارد.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
۷ اسفند ۱۴۰۰، ۲۶فوریه ۲۰۲۲

tel:00447435562462
tel:00447435562462