جمهوری اسلامی در تنگنا! مسٸله فلسطین مسٸله "جهان عرب" و مسٸله بشریت متمدن

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

جمهوری اسلامی ایران زیر ضرب تعرض جامعه هشتاد میلیونی بسر می برد و نگران «ساکت» نگذشتن «انتخابات» اش است.
سکوت و ساکتی که جایی در ایران امروز ندارد. فعلا جلوتر از کمپین های انتخاباتی سران، مردم بر سر همه کاندیداهای شان ریخته و در فضای میدیای اجتماعی و کوچه و خیابان پرونده های جرم و جنایات شان را باز کرده اند!

کمپین ضد انتخاباتی مردمی، داغ تر از کمپین انتخاباتی برای حسابرسی از کارنامه جرم و جنایات کاندیداها براه افتاده است. در این شرایط، حاکمیت آپارات پروپاگاند تاریخی بهره برداری تبلیغاتی از مصاٸب مردم فلسطین را خاموش و بلندگوهایش را خفه کرده است.
مدت ها است که در ایران ابزار ایدٸولوژیکی و میلیتاریستی دیروز، برای حفظ حاکمیت ارتجاعی خود بر فراز سر جامعه و برای بقا نظام‌، بی اثر شده است. حربه های «مرگ بر آمریکا» و «فتح کربلا» و «آزادی قدس» پوسیده و زنگ زده به کناری پرت شدند.
این خاموشی و خفگی را مردم در مبارزه شان برای معیشت و آزادی و امنیت به بالایی ها، تحمیل کرده اند! ابزار پروپاگاند اسلامی و میلیتاریستی را مردم در ایران از کار انداخته اند و حاکمیت را «برهنه»، بی حصار و مستقیم به جدال رودررو کشانده اند».
نه روزهای کف چرانی های خمینی و خامنه ای و احمدی نژاد ها و ارتجاع هار اسلامی در سواستقاده از بی حقوقی مردم فلسطین و نه خاموشی امروز شان، ربطی به عدالت و حقوق انکار ناپذیر مردم مظلوم فلسطین نداشت و ندارد.
مسٸله فلسطین نه مسٸله «جهان اسلام» که مسٸله بشریت و «جهان عرب» است! جهانی که انقلابات بهار عربی را شکل ‌داد. کنار رفتن ابزار سواستقاده ایران از مصاٸب مردم فلسطین برای «حفظ نظام» را پیشروی مردم در مبارزات جاری، طبقه کارگر ایران، معلمین و زنان و بازنشستگان و دهها میلیون فقر زده به جمهوری اسلامی تحمیل کرده است.
اعلام نزدیکی زیرجلکی و «یواشکی» و پاس دادن «دزدکی» مسٸله فلسطین به «جهان عرب» توسط «مقام معظم» و گذاشتن یواشکی ان در دستور کار آنها را از زبان مقامات بخوانید! این عقب نشینی ها را باید سکوی پیشروی های بیشتر کرد. این شکست ایدیولوژیک را كه بیش از سه سال است در ایران پایینی ها به بالایی ها تحمیل کرده اند.
شکست ایدیولوژیک اسلام سیاسی در ایران، نه محصول ماشین جنگی اسراییل و کشتار و قتل عام از مردم مظلوم فلسطین، نه محصول جنایات جنگی دولت های غربی در خاورمیانه و شرکای منطقه شان، که محصول مستقیم مبارزه مترقی، آزادیخواهانه و برابرای طلبانه مردم در ایران است!
مسٸله فلسطین نه مسٸله «جهان اسلام» که مسٸله بشریت و «جهان عرب» است.
ثریا شهابی