تجمعات  سراسری بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف برگزار شدو اخبارنفت شماره ۴۵

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

وزیر بی لیاقت نمیخوایم، نمیخوایم.  امروز ۲۷ آذر بازنشستگان مخابرات در یکی دیگر از دوشنبه های اعتراضی خود در سطح سراسری تجمعاتی برپا کردند. با گرانیهای سرسام آور و پرداختها و حقوقهای زیر خط فقر فشار معیشتی سنگینی روی بازنشستگان در بخشهای مختلف است و آنها مدتهاست که در شهرها و مناطق مختلف فریاد میزنند و تجمع و اعتراض میکنند اما هنوز پاسخی نگرفته اند.

اعتراض بازنشستگان مخابرات نیز به فقر و گرانی و اختلاسها و به پاسخ نگرفتن مطالباتشان است. یک خواست فوری بازنشستگان مخابرات اجرای آیین نامه مصوب سال ۸۹ و پرداخت معوقات آن است. این تجمعات طبق گزارشات تا کنونی در شهرهایی چون تهران، زنجان، تبریز، اصفهان، اردبیل، سنندج، کرمانشاه، مریوان، همدان، خرم آباد، اراک، بندرعباس، رشت، شهرکرد، بجنورد، بیجار، اهواز،  شیراز، برپا شده است.  
در تهران بازنشستگان مقابل مخابرات تجمع کرده و شعار میدادند:" وزیر بی لیاقت نمیخوایم  نمیخوایم". دیگر شعارهای تجمعات اعتراضی امروز بازنشستگان عبارت بودند از:"بازنشسته بیدار است از وعده ها بیزار است"، "وعده وعید کافیه سفره ما خالیه"، بازنشسته داد بزن، حقتو فریاد بزن"، "سهامدار عمده، حق ما ها را خورده"، "حقمان داده نشود دوشنبه ها اینجاییم"، و "شرکت پر درآمد چه بر سر تو آمد".  
در اصفهان شمار زیادی از بازنشستگان در تجمع شرکت داشتند و در ادامه دست به راهپیمایی زدند و توجه وسیعی را به خود جلب کردند. آنها در حالیکه شعار میدادند "فریاد فریاد،از اینهمه بیداد"، "اجرای همسانسازی بدون حقه بازی"  اعتراضشان را به تعرضات حکومت ابراز میکردند. 
در این روز بازنشستگان فولاد نیز برای پیگیری مطالباتشان در اهواز تجمع و راهپیمایی داشتند.
حزب کمونیست کارگری ایران
۲۷ آذر  ۱۴۰۲،  ۱۸ دسامبر  ۲۰۲۳

اخبار نفت:شماره ۴۵
کارگران رسمی نفت به اعتراضات خود ادامه میدهند
کارگران شرکت فلات قاره در سیری اعتراض و تجمع کردند
روز گذشته ۲۶ آذر کارگران رسمی شرکت نفت فلات قاره در سیری در ادامه یکشنبه های اعتراضی خود در اعتراض به گذاشتن سقف حقوق و کاهش سطح حقوقهایشان و دیگر تعرضات معیشتی حکومت و برای پیگیری مطالباتشان تجمع و اعتراض کردند. کارگران رسمی نفت با اعتراضات خود اعلام کرده اند که خواهان حذف کامل سقف‌حقوق، حذف محدودیت سی ساله حق‌سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده۱۰ و پرداخت معوقات آن وعدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی مطالبات سراسری کارگرن رسمی نفت هستند. این کارگران در مناطق مختلف عملیاتی نفتی در رابطه با این مطالبات همچنان در اعتراضند. از اعتراضات کارگران نفت باید وسیعا پشتیبانی کرد.
حزب کمونیست کارگری ایران
۲۷ آذر ۱۴۰۲،  ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳