دومین روز اعتصاب تمامی بخش های کارگران گروه ملی فولاد اهواز،  و راهپیمایی اعتراضی کشاورزان در اصفهان  و چند خبر دیگر

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

حزب کمونیست کارگری ایران: کارگران فولاد اهواز به اعتصاب گسترده خود ادامه میدهند. بنا بر خبر منتشر شده از سوی صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد امروز ۲۵ بهمن نیز کارگران تمامی بخشهای شاغل دراین مجتمع سه هزار نفره در اهواز  دست به اعتصاب زدند. با اعتصاب کارگران تمامی فعالیت های این مجتمع چند هزار نفره متوقف شده است.

دلیل این دور از اعتصاب، عملی نشدن خواستهای کارگران و وجود کمبودها و نواقص و ایرادات اساسی در برخی آیتم های طرح طبقه بندی مشاغل و مطالبه همسان سازی دستمزدها با شرکت های فولادی مشابه و همجوار است. کارگران اعلام کرده اند که تا زمانی که خواستهایشان عملی نشده است به اعتصاب ادامه میدهند. 
خبر دیگر اینکه روز گذشته ۲۴ بهمن جمعیت قابل توجهی از کشاورزان اصفهان در اعتراض به وضع بد معیشتی خود و مشکل قطع آب در خیابان منوچهری  راهپیمایی کرده و فریاد شعارهای اعتراضی شان در شهر طنین انداخته بود. 
حزب کمونیست کارگری ایران
۲۵ بهمن ۱۴۰۲،  ۱۳  فوریه ۲۰۲۴

 

اعتصاب تمامی بخش های کارگران گروه ملی فولاد اهواز و تجمع کارگران پتروشیمی فارابی
امروز ۲۴ بهمن کارگران تمامی بخشها در گروه ملی صنعتی فولاد  اهواز با ادامه اعتصاب و توقف تولید، مقابل دفاتر اداری تجمع کردند. اعتصاب مجدد این کارگران از روز گذشته آغاز شد و از آغاز صبح امروز نیز تولید در تمامی بخشها متوقف، حرارت کوره ها پایین و در حالت مشعل نگه داشته شد و فعالیت تخلیه و بارگیری متوقف گردید. سطح نازل حقوقها، مدیران فاسد و مافیایی و خلف وعده های مدیریت بر خشم و اعتراض کارگران بیش از بیش دامن زده و این اعتصاب با خواست همسان سازی دستمزدها برابر دیگر شرکتهای فولادی و در واکنش به ایرادات برطرف نشده در طرح طبقه بندی مشاغل صورت گرفته است.
حرکت اعتراضی دیگر این روز تجمع اپراتورهای پستهای فشار قوی برق سراسر کشور مقابل شورای نگهبان در اعتراض به افزایش ۲۰ درصدی دستمزد سال آینده شان بود. ماجرا از این قرار است که بر اساس برنامه بودجه سال 1403 حداقل دستمزدی که شورایعالی کاری تعیین میکند دیگر شامل حال کارگران مشمول قانون کار شاغل در شرکت های دولتی و بطور مشخص کارگران دولتی شاغل در توانیر نمیشود. و "افزایش" حداقل حقوق ما برای  سال آتی همانند " افزایش "  حقوق کارمندان دولت یعنی فقط 20 درصد خواهد بود.  این مصوبه تعرضی به زندگی جمعیت بزرگی از کارگران است و بر اعتراض خشم این کارگران دامن زده است. این کارگران قبلا طی بیانیه ای صدای اعتراض خود را به این مصوبه بلند کردند.در بخشی از بیانیه آنان چنین آمده است:" ما به تعرض دولت و  برنامه بودجه شان به زندگی و معیشت خود اعتراض داریم. خارج کردن ما کارگران شاغل در شرکتهای دولتی علیرغم  همان قانون کار کذایی مصوب خودشان از مشمولیت میزان حداقل دستمزدی که شورایعالی کار تعیین میکند،  یک تعرض آشکار به زندگی و معیشت ماست و  در مقابل آن می ایستیم. " . این کارگران در بیانیه خود همچنین بر اینکه همچون همه بخش های کارگری به تصمیم گیری از بالای سر کارگران بر سر دستمزد اعتراض دارند تاکید کرده و مینویسد : " اگر خط فقر به گفته خود عالی جنابان سی میلیون است مزد ما کارگران باید رقمی بالای آن باشد .   ضمن اینکه درمان رایگان و تحصیل رایگان حقوق اجتماعی همه ما کارگران و ما مردم است و این خواستهای برحق  همواره بر بنرهای اعتراضی ما کارگران، ما بازنشستگان نوشته شده و در تجمعاتمان بدست گرفته و فریاد اعتراضمان را  بلند بوده است.  بیست درصد افزایش مزد یعنی محکوم کردن جمعیت میلیونی کارگران  و خانواده هایشان به فقر و تباهی و ما به آن گردن نمیگذاریم".
در این روز همچنین کارگران شرکت پتروشیمی فارابی نیز در اعتراض به وضع بد معیشتی و کاری خود دست به تجمع و اعتصاب زدند. 
حزب کمونیست کارگری ایران
۲۴ بهمن ۱۴۰۲،  ۱۲  فوریه ۲۰۲۴

 

 

اعتصاب مجدد در گروه ملی فولاد اهواز و تجمع کارگران ذوب آهن فولاد خزر در گیلان
بنا بر خبر منتشر شده از سوی صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد ایران صبح امروز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد در اهواز با توقف خطوط تولید برخی بخشها و تجمع مقابل ساختمان معاونت امور اجتماعی، دست به اعتراض زدند. این اعتراض در پی مهلت چند روزه کارگران به مدیریت برای اصلاح ایرادات موجود در برخی آیتم های مربوط به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همینطور خواست همسان سازی دستمزدها برابر دریافتی شرکتهای فولادی همجوار صورت گرفته است. در همین رابطه روز شنبه ۲۱ بهمن نیز کارگران بخشهای مختلف این مجتمع کارگری در حرکتی اخطاری دست به اعتصاب زده بودند.  
در این روز همچنین کارگران ذوب آهن فولاد خزر گیلان در اعتراض به تعطیلی کارخانه و تعویق پرداخت دستمزدهایشان دست به تجمع و اعتراض زدند. این کارگران با تجمع در مقابل استانداری رشت پیگیر مطالباتشان شدند. 
حزب کمونیست کارگری ایران
۲۳ بهمن ۱۴۰۲،  ۱۲  فوریه ۲۰۲۴


تجمعات بازنشستگان کشوری در سه شهر اهواز، کرمانشاه، یزد
اتحاد، اتحاد، علیه ظلم و فساد
امروز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه بازنشستگان کشوری از جمله معلمان بازنشسته برای پیگیری اعتراضاتشان در کرمانشاه، اهواز و یزد مقابل صندوق بازنشستگی دست به تجمع زدند.
 در کرمانشاه و اهواز بازنشستگان تامین اجتماعی نیز شرکت داشتند. درکرمانشاه بازنشستگان با شعارهای"کارگر زندانی /آزاد باید گردد"، "معلم زندانی/ آزاد باید گردد"، صدای اعتراض خود را  علیه سرکوبها بلند کردند.
در یزد بازنشستگان کشوری با فریاد "اتحاد اتحاد علیه فقر و فساد" کل جامعه را به اتحاد مبارزاتی فرا میخواندند.
دیگر شعارهای بازنشستگان عبارت بودند از:"یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه"، "اتحاد اتحاد علیه ظلم و فساد"، "یک اختلاس  کم بشه، مشکل ما حل میشه"، "دولت ورشکسته، دشمن بازنشسته"، "صندوقو غارت کردند، ما را بیچاره کردند"، 
اجرای همسان سازی و افزایش حقوقها به بالای  خط فقر سی میلیونی، درمان رایگان، پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات و آزادی معلمان زندانی و زندانیان سیاسی، پایان دادن به اختلاسها و دزدی ها از جمله مطالبات فوری  بخش های مختلف بانشستگان است. بازنشستگان صدای اعتراض همه مردمند و  از خواستها و مبارزات آنان وسیعا حمایت کنیم.
خبر دیگر اعتراضی مربو ط به  اعتراض پرستاران بیمارستان امام حسین کرج است که در شب گذشته اتفاق افتاد. در این حرکت اعتراض پرستاران شیفت شب در اعتراض به سطح نازل حقوقها و اجرای تبعیض امیز تعرفه گذاری خدمات با اعتصاب خود پیگیر مطالباتشان شدند. در این روز همچنین کارکنان شرکت داروسازی قاضی در شهر تبریز در اعتراض به وضعیت بدمعیشتی و حقوق پایین دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

حزب کمونیست کارگری ایران
۲۴ بهمن ۱۴۰۲،  ۱۳  فوریه ۲۰۲۴

 

 

تجمعات بازنشستگان مخابرات  و تامین اجتماعی در چندین شهر
اتحاد اتحاد علیه فقر و فساد
امروز ۲۳ بهمن بازنشستگان مخابرات همچون هفته های گذشته برای پیگیری مطالباتشان در شهرهایی چون  تهران، اراک، کرمانشاه، قروه ، رشت، ارومیه، اهواز، شیراز، اردبیل ، اصفهان، مریوان، تبریز و سنندج تجمع کردند. 
در کرمانشاه بازنشستگان با شعارهای اعتراضی خود علیه فقر و فساد بر حق تجمع و اعتراض تاکید کرده و  کل جامعه را به اتحاد مبارزاتی فرا خواندند.  آنها شعار میدادند:"اتحاد اتحاد علیه فقر و فساد"، "تجمع اعتراض حق مسلم ماست"، "معیشت، منزلت، حق مسلم ماست"، "بیمه بی فرانشیز حق مسلم ماست"، و "شرکت شده صد  پاره، بخور بخور تو کاره". 
بازنشستگان مخابرات در تهران تجمع کرده و در محوطه نزدیکی ساختمان مرکزی شرکت مخابرات راهپیمایی داشتند و با فریاد "عدالتی ندیدیم ما دیگه رای نمیدیم" پاسخ محکمی به انتخابات حکومتی دادند. بازنشستگان با شعار های "یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه"، " شرکت شده صدپاره  بخور،بخور، توکاره" صدای اعتراض خود را علیه بساط چپاولگری حاکم بلند کردند. 
در سنندج بازنشستگان مخابرات تجمع داشته و شعار میدادند:" وزیر بی‌لیاقت؛ ننگت باد، ننگت باد!"، و "سهامدار عمده؛ ننگت باد، ننگت باد!". در تبریز بازنشستگان مخابرات مقابل شرکت مخابرات تجمع کرده و با زبان ترکی شعار میدادند: " تا حق خود نگیریم، دوشنبه ها می آییم". در دیگر شهرها نیز بازنشستگان شرکت مخابرات در مقابل ساختمان شرکت مخابرات  تجمع کرده و با در دست داشتن بنرهایی که مطالباتشان بر روی آن نوشته شده بود و با فریاد شعارهایشان صدای اعتراض خود را بلند کردند.
اعتراض به فقر و بی تامینی و بساط دزدسالار حاکم و سرکوبگریهای حکومت موضوعات مشترک اعتراضات همه بخشهای بازنشستگان است. بازنشستگان مخابرات همچنین به ‌عدم اجرای آیین‌نامه سال ۱۳۸۹ معترضند.  به گفته ین بازنشستگان این آیین‌نامه هنگام واگذاری شرکت به بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام تصویب شده و مالک جدید را به پرداخت مطالبات بازنشستگان متعهد کرده است. اما هیات مدیره شرکت نه تنها از پرداخت مطالبات بازنشستگان سر باز زده بلکه سهم بازنشستگان از پرداخت حق بیمه تکمیلی را از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش داده، و ملحقات مستمری آنها از قبیل حق خواروبار را به بهانه نبود نقدینگی قطع  کرده است.  بعلاوه اینکه بدلیل بساط دزدسالار یکی از مشکلات این بازنشستگان ابهام در وضعیت صندوق تعاونی کارکنان مخابرات است که موجودی آن متعلق به کارکنان است اما سرنوشت مبالغ قابل توجهی از اعتبارات این صندوق نامشخص است و به سرقت رفته است.
دراین روز همچنین بازنشستگان تامین اجتماعی در شوش نیز که از شهرهای کرخه، هفت تپه و شوش گرد آمده بودند مقابل تامین اجتماعی تجمع داشتند و با شعار های "نه مجلس، نه دولت، نیستن به فکر ملت!"، "ظلم و ستم کافیه، سفره ی ما خالیه!" اعتراض خود را به وضع بد معیشتی و بی تامینی اعلام داشتند. 
بازنشستگان صدای اعتراض کل جامعه هستند. از خواستها و اعتراضاتشان وسیعا حمایت کنیم
حزب کمونیست کارگری ایران
۲۳ بهمن  ۱۴۰۲،  ۱۲ فوریه ۲۰۲۴