اخباروگزارش های کارگری یکم  و دوم آبان ماه 1402

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

دوشنبه های اعتراضی کارگران شاغل و بازنشسته درسکوت مطلق رسانه ها: 1-  دوشنبه اعتراضی کارگران صنعت نفت نسبت به تعیین سقف حقوق، نحوه‌ی کسر غیرقانونی مالیات و محدودیت 30 ساله‌ی سنوات بازنشستگی علیرغم سنوات خدمت بیشتر و بعضا کسورات بازنشستگی بیش از 40 سال وعدم اجرای امل ماده قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت با برپایی تجمع کارگران شرکت نفت فلات‌قاره در سکوهای ابوذرو بهرگانسر

- تجمع کارگران شرکت نفت فلات‌قاره در مناطق عملیاتی سیری وجزیره خاک دریکشنبه اعتراضی کارگران صنعت نفت نسبت به تعیین سقف حقوق، نحوه‌ی کسر غیرقانونی مالیات و محدودیت 30 ساله‌ی سنوات بازنشستگی علیرغم سنوات خدمت بیشتر و بعضا کسورات بازنشستگی بیش از 40 سال وعدم اجرای امل ماده قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت 
2- دوشنبه اعتراضی کارگران بازنشسته مخابرات کشور نسبت به کاهش قدرت خرید ،عدم پرداخت مطالبات و قطع خدمات بیمه تکمیلی درمان بابرپایی تجمع،راهپیمایی ،سردادن شعارها وبرافراشتن پلاکاردها مقابل یا درساختمان مرکزی شرکت مخابرات استان های
آذربایجان شرقی (شهرتبریز)
آذربایجان غربی(شهر ارومیه)
اردبیل(شهر اردبیل)
أصفهان (شهراصفهان)
ایلام(شهرایلام)
چهار محال بختیاری(شهر شهر کرد)
خوزستان (شهر اهواز)
زنجان(شهر زنجان)
سیستان و بلوچستان(شهرزاهدان)
فارس(شهرشیراز)
قزوین(شهر قزوین)
کردستان(شهر سنندج)
گیلان(شهررشت)
لرستان(شهر خرم آباد)
مازندران (شهرساری)
مرکزی(شهر اراک)
همدان(شهرهمدان)
واستان تهران مقابل ساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران در خیابان سردار جنگل تهران
- تجمع اعتراضی صدها درمانگر اعتیاد نسبت به عملکرد وزارت بهداشت مقابل ساختمان وزارتخانه
- بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه علامه در ضرورت دفاع از حقیقت و اعلام حمایت و همبستگی با نیلوفر حامدی و الهه محمدی.
به نام حقیقت و به یاد راویان آن
- یورش تعدادی از مامور لباس شخصی همزمان به مدرسه (محل کار) و منزل کوکب بداغی پگاه معلم و فعال صنفی شهرستان ایذه در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲ که منجر به ضبط وسائل شخصی و الکترونیکی او شد. 
- محمود صفدری به دادگاه احضار شد 
- جان باختن 2 کارگردر استان آذربایجان غربی در 2 حادثه کاری جداگانه:
1- جان باختن یک کارگر در پیرانشهر براثر سقوط از ارتفاع
2- جان باختن یک کارگر درسلماس براثر برق گرفتگی
- بازهم تصادف سرویس رفت و آمد کارگران اینبار مصدومیت 16 کارگر شهرک صنعتی رشت
*******
*دوشنبه های اعتراضی کارگران شاغل و بازنشسته درسکوت مطلق رسانه ها:
1-  دوشنبه اعتراضی کارگران صنعت نفت نسبت به تعیین سقف حقوق، نحوه‌ی کسر غیرقانونی مالیات و محدودیت 30 ساله‌ی سنوات بازنشستگی علیرغم سنوات خدمت بیشتر و بعضا کسورات بازنشستگی بیش از 40 سال وعدم اجرای امل ماده قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت با برپایی تجمع کارگران شرکت نفت فلات‌قاره در سکوهای ابوذرو بهرگانسر
 
 
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:
همکاران عملیاتی شرکت نفت فلات‌قاره شاغل در سکوی‌ابوذر و بهرگانسر امروز دوشنبه اول آبان ماه ۱۴۰۲ در محل کار خود تجمع کردند.
دیروز سی ام مهرماه نیز گروههای دیگری از همکاران شرکت فلات قاره در جزایر سیری و خارگ نیز دست به اعتراض زده بودند.
مطالبه و خواست اصلی این همکاران:
* درخواست حذف کامل سقف‌حقوق
* حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی
* عودت کسورات مازاد مالیات سال‌های قبل
و اجرای کامل ماده ۱۰ است.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت حمایت و پشتیبانی قاطع خود از اعتراضات همکاران در همه بخش های صنعت نفت را اعلام میدارد.
*تجمع کارگران شرکت نفت فلات‌قاره در مناطق عملیاتی سیری وجزیره خاک دریکشنبه اعتراضی کارگران صنعت نفت نسبت به تعیین سقف حقوق، نحوه‌ی کسر غیرقانونی مالیات و محدودیت 30 ساله‌ی سنوات بازنشستگی علیرغم سنوات خدمت بیشتر و بعضا کسورات بازنشستگی بیش از 40 سال وعدم اجرای امل ماده قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت 
 
 
2- دوشنبه اعتراضی کارگران بازنشسته مخابرات کشور نسبت به کاهش قدرت خرید ،عدم پرداخت مطالبات و قطع خدمات بیمه تکمیلی درمان بابرپایی تجمع،راهپیمایی ،سردادن شعارها وبرافراشتن پلاکاردها مقابل یا درساختمان مرکزی شرکت مخابرات استان های
آذربایجان شرقی (شهرتبریز)
آذربایجان غربی(شهر ارومیه)
اردبیل(شهر اردبیل)
أصفهان (شهراصفهان)
ایلام(شهرایلام)
چهار محال بختیاری(شهر شهر کرد)
خوزستان (شهر اهواز)
زنجان(شهر زنجان)
سیستان و بلوچستان(شهرزاهدان)
فارس(شهرشیراز)
قزوین(شهر قزوین)
کردستان(شهر سنندج)
گیلان(شهررشت)
لرستان(شهر خرم آباد)
مازندران (شهرساری)
مرکزی(شهر اراک)
همدان(شهرهمدان)
واستان تهران مقابل ساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران در خیابان سردار جنگل تهران
شعارها:
«فقط کف خیابون بدست میاد حقمون»
«شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد»
«وحدت بازنشستگان باعث بیداریه» 
«همکار بازنشسته  اتحاد  اتحاد »
«رسانه ها کجایید بداد ما بیایید»
«رسانه داخلی انعکاس انعکاس»
«گرانی تورم بلای جان مردم»
«بازنشسته داد بزن حق تو فریاد یزن»
«بازنشسته می میرد ذلت نمی پذیرد»
«وزیربی لیاقت ننگت باد ننگت باد»
«وزیربی لیاقت نمی خوایم نمی خوایم»
«نه مجلس نه دولت نیستند بفکر ملت»
«یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه»
«عدالتی ندیدیم فقط دروغ شنیدیم»
«مخبر حیا کن آئین نامه را اجرا کن»
«سلطانی پاسبان برگرد برو پادگان»
«مرگ بر سلطانی»
«مخابرات ایران قانون نمی پذیرد»
«سهامداران عمده قانون نمی پذیرند»
«سهام دار عمده حق ماهارو خورده»
«چهارده‌سال خیانت  مخابرات  خجالت» 
«تاحق خود نگیریم آرام نمی نشینیم»
«تاحق خود نگیریم ازپا نمی نشینیم»
«تاحق خود نگیریم دوشنبه ها همین است»
«وعده وعید قشنگ بود ولی همش دروغ بود»
«ما بجزحق نمی خوایم صدقه سهامدار نمی خوایم»
« شرکت پر درآمد چه بر سر تو آمد»
« شرکت پر درآمد درآمدت کجارفت»
«اجرای آئین نامه حق مسلم ماست»
«نه سازش نه تسلیم اجرای آئین نامه»
«نه ذلت نه خواری مرگ براین ظالمی»
«جیره غیر نقدی بروز باید گردد»
«مناسبت های ما جاری باید گردد»
«برای رفع تبعیض عدالت عدالت»
تصاویر:
اردبیل:
 
اهواز:
 
ایلام:
 
*تجمع اعتراضی صدها درمانگر اعتیاد نسبت به عملکرد وزارت بهداشت مقابل ساختمان وزارتخانه
روزدوشنبه یکم آبان،بیش از 1200 درمانگر اعتیاد برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به عملکرد وزارت بهداشت مبنی بر بی اعتنایی نسبت به توافقات فی مابین دست به تجمع مقابل ساختمان این وزارتخانه زدند.
 
بنابه گزارش رسانه ای شده،درمانگران اعتیاد با توجه به توافقات قبلی که میان وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سازمان نظام پزشکی و…، صورت گرفته بود، عنوان داشتند که وزارت بهداشت نسبت به آن توافقات بی اعتنا بوده و اقداماتی را انجام می‌دهد که باعث تضعیف خدمات مراکز ترک اعتیاد شده است.
*بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه علامه در ضرورت دفاع از حقیقت و اعلام حمایت و همبستگی با نیلوفر حامدی و الهه محمدی.
به نام حقیقت و به یاد راویان آن
نیلوفر حامدی و الهه محمدی که بیش از یک سال است در بازداشت غیرقانونی به سر می‌برند، امروز روی هم به ۲۵ سال زندان محکوم شدند که ۱۳ سال آن قابلیت اجرا دارد؛ ۶ سال الهه و ۷ سال نیلوفر.
ما می‌دانیم برای گفتن حقیقت و پایبندی به اصول روزنامه‌نگاری عنوان اتهامی‌ای تعریف نشده است و هیچ مدرک و مدعایی نیز، دال بر ضرورت یک سال بازداشت آنان وجود ندارد؛ اما مسئله تنها این نیست. 
اراده سیاسی پشت این قواعد نوشته یا نانوشته است که حکم می‌دهد و اجرا می‌کند. قاضی صلواتی نه علت؛ بلکه خود معلولی از یک واقعیت هولناک‌تر است و این واقعیت چیزی نیست جز نظام سیاسی‌ای که آکنده از رویه‌های غیرحقوقی و انسانی است و چون ضد زندگی‌ست، ضد حقیقت و ضد جامعه است و تمامی اجزایش این ضدیت را آشکارا نشان می‌دهد؛ از دستان قاضی صلواتی هنگام امضای احکام تا سیمای دانشگاه و شهر.
به دانشگاه می‌نگریم، جایی که پرشده است از نمادهایی که می‌خواهد حقیقت را به محاق ببرد. تصاویری می‌بینیم که می‌گوید: «به دانشگاهِ جمهوری اسلامی خوش آمدید». تصاویر دیگری در شهر با مضامین مشترک در پل‌های عابر و ساختمان‌های حکومتی نقش می‌بندد که همه بر محاق بردن عامدانه حقیقت و تحریف آن دلالت دارد.
در میانه شهر اما، زنان و مردان بسیاری دوشادوش یکدیگر مقاومت را زندگی می کنند و امروز الهه محمدی و نیلوفر حامدی به ما یادآور می‌شوند که حقیقت پنهان نمی‌ماند و نمی‌توان آن را از بین برد. تصویر نیلوفر و الهه با لبخندها‌یشان می‌رود تا بنیانِ آنچه که می‌گوید به شهر و دانشگاهِ ایدئولوژی زده جمهوری اسلامی خوش آمدید را، بلرزاند.
حکومت تلاش می‌کند تا با به بند کشیدن راویانی چون الهه و نیلوفر، حذفشان از حرفه روزنامه‌نگاری و متهم کردنشان به اتهاماتی مضحک، روایت‌های دروغین خود را جایگزین حقیقتی کند که با قلم این روزنامه‌نگاران افشا شد. در این جنبش، روایتگری سلاحی شد که ساختار دروغینشان توان ایستادگی دربرابر آن را نداشت.
تلاش‌های استبداد در جهت ساخت ضد روایت‌ها، نتیجه‌ عکس داشت؛ نیلوفر و الهه تن بی‌جان روزنامه‌نگاری را با شجاعت خود دوباره احیا کردند و نشان دادند که راویان حقیقت هنوز می‌نویسند و سرکوب و هجمه به این حرفه نمی‌تواند رسالت آن را که بیان حقیقت است تخریب کند؛ بلکه تخریبگر، خود در این مسیر تخریب خواهد شد.
با این احکامی که امروز برای این دو روزنامه‌نگار صادر شد، سرکوبی که هر جمعه بر زاهدان تحمیل می‌شود، بازداشت روزنامه‌نگاری که رفت تا از آرمیتا گرواند خبر تهیه کند، همچنین شواهد دیگری که هرروز لمس و تجربه می‌کنیم؛ می‌توانیم بگوییم تقابل با جامعه که از چند دهه پیش شروع شد، امروز به اوج خود رسیده است.
از طرف دیگر شاهد ظهور نوکنشگرانی هستیم که با استفاده از فضای مدیا در تلاش هستند جریان حقیقی اخبار را به حاشیه ببرند. در چنین فضایی قدر و اهمیت کنشگرانی همچون الهه و نیلوفر درک می‌شود و با یأسی که این احکام و بازداشت‌های فعالین روزنامه‌نگار، معلم، کارگر و دانشجو بر سایرین می‌گذارد، لزوم همبسته‌تر شدن بیش از پیش احساس می‌شود.
در اوج فجایعی که مستبدین رقم می‌زنند، الگوهایی مانند این دو روزنامه‌نگار، ماندگار و تکثیر می‌شود، از طرفی گواه این می‌شوند که ثبت و ضبط حقیقت در این زمانه کاری بزرگ و انسانی است و هزینه‌هایش نامعلوم؛ آن هم در زندان‌ها و بازداشتگاه‌هایی که بیشتر به قتلگاه می‌ماند. قتلگاهی که روح و جان جواد روحی را گرفت و در تلاش بود تا صدای ستار بهشتی را نهان نگاه دارد.
اکنون با تمام روزها و سال‌هایی که به نیلوفر حامدی و الهه محمدی تحمیل شده، زندگی‌هایی که سلب شده و بیدادگاه‌هایی که برپا شده است، راهِ آزادی با وجود چنین کنشگرانی از بی‌راهه‌ها عیان‌تر شده است.
*یورش تعدادی از مامور لباس شخصی همزمان به مدرسه (محل کار) و منزل کوکب بداغی پگاه معلم و فعال صنفی شهرستان ایذه در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲ که منجر به ضبط وسائل شخصی و الکترونیکی او شد. 
به نقل از دانش آموزان دبیرستان کوثر این معلم و فعال صنفی در ساعت حوالی ۱۱ صبح توسط ماموران به سمت منزل هدایت شد و پس از آن 
دانش آموزان کلاس خانم بداغی توسط یکی از معاونان تفتیش بدنی شدند و آنها را تهدید کرده‌بودن که از اتفاق پیش آمده صحبتی نکنند و در صورت  رسانه ای شدن موضوع دانش آموزان را تهدید به برخورد شدید کرده‌اند 
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
*محمود صفدری به دادگاه احضار شد 
 دادگاه های کیفری و انقلاب بجنورد در دو ابلاغیه جداگانه آقای محمود صفدری را به دادگاه احضار کرده‌اند 
در ابلاغیه دادگاه کیفری  اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب در  ۱۷ آبانماه جلسه رسیدگی برگزار می‌شود 
پیش تر محمود صفدری, دبیر تشکل سازمان معلمان ایران شاخه خراسان شمالی و عضو انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی که شامگاه  ۲۵ شهریور توسط اطلاعات سپاه در منزل خودش بازداشت شده بود و اکنون با قرار کفالت آزاد است 
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
*جان باختن 2 کارگردر استان آذربایجان غربی در 2 حادثه کاری جداگانه:
1- جان باختن یک کارگر در پیرانشهر براثر سقوط از ارتفاع
روزدوشنبه یکم آبان،یک کارگر حین کار در یک ساختمان درحال احداث واقع در سه ‌راهی سعدی شهر پیرانشهر، استان آذربایجان غربی براثر سقوط از طبقه سوم جان خود را از دست داد.
2- جان باختن یک کارگر درسلماس براثر برق گرفتگی
روزدوشنبه یکم آبان،یک کارگربنام ابوذر محمدی حین کاردریک ساختمان واقع در‌محله اسلام آباد شهرسلماس،استان آذربایجان غربی براثر برق گرفتگی جان باخت.
*بازهم تصادف سرویس رفت و آمد کارگران اینبار مصدومیت 16 کارگر شهرک صنعتی رشت
صبح روزدوشنبه یکم آبان،مینی بوس حامل کارگران شهرک صنعتی رشت براثر تصادف با یک خودروی دیگر واژگون شد و 16 کارگر مصدوم وبه بیمارستان منتقل شدند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

اخباروگزارش های کارگری 2 آبان ماه 1402
- سه شنبه های اعتراضی بازنشستگان کشوری نسبت به عدم اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان(اجرا نشدن ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه)با تجمع مقابل صندوق بازنشستگی کشوری در استان های 
قزوین(شهرقزوین)،
کردستان(شهرسنندج) ،
کرمانشاه(شهر کرمانشاه)و
همدان(شهر همدان)
واهواز تجمع مشترک بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی استان خوزستان مقابل استانداری 
- اعتصاب کارگران پروژه ای شرکت پیمانکاری ثمین درجفیربرای اعتراض به عدم پرداخت 4 ماه حقوق
- صدور احکام سنگین قضایی علیه فعالین استان فارس 
- ستیز آموزش و پرورش گیلان با قانون و عدل و انصاف با صدور حکم غیبت به جای مرخصی بدون حقوق  برای عزیز قاسم زاده 
- رضا اقدسی فعال کارگری به زندان اوین منتقل شد
- ابلاغ حکم انضباطی با شیوه‌ای غیرقانونی
- جان باختن 69 کارگر براثر حوادث کاری دراستان مازندران طی 6 ماهه اول سال جاری
- جان باختن یک کارگر جوان  کارگاه مبل‌ سازی تهران براثر گازگرفتگی
- جان باختن یک کارگر دربانه پس ازیک ماه دست و پنجه نرم کردن با مرگ دربیمارستان
*******
*سه شنبه های اعتراضی بازنشستگان کشوری نسبت به عدم اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان(اجرا نشدن ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه)با تجمع مقابل صندوق بازنشستگی کشوری در استان های 
قزوین(شهرقزوین)،
کردستان(شهرسنندج) ،
کرمانشاه(شهر کرمانشاه)و
همدان(شهر همدان)
واهواز تجمع مشترک بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی استان خوزستان مقابل استانداری 
شعارها:
«معلم زندانی آزاد باید گردد»
«بازنشسته دادبزن حق تو فریاد بزن»
«بازنشسته می میرد ذلت نمی پذیرد»
«تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم»
«این همه بی عدالتی هرگزندیده ملتی»
«پیام ما به دولت خجالت خجالت»
«دولت انتصابی دروغ میگد حسابی»
«حسین حسین شعارشون دروغ و دزدی کارشون»
«زیربارستم نمی کنیم زندگی جان فدا می کنیم در ره آزادگی ننگ براین بردگی ننگ براین بردگی»
«نه مجلس نه دولت نیستند بفکر ملت»
«وعده وعید جه خوب بود ولی همش دروغ بود»
«نه صدقه نه منت حقو بدین با عزت»
«نوبت ما که میشه خزانه خالی میشه»
«وعده وعید کافیه سفره ما خالیه»
«اجرای همسان سازی حق مسلم ماست»
تصاویر:
اهواز:
 
قزوین:
 
کرمانشاه:
 
*اعتصاب کارگران پروژه ای شرکت پیمانکاری ثمین درجفیربرای اعتراض به عدم پرداخت 4 ماه حقوق
روزسه شنبه 2 آبان، کارگران پروژه ای شرکت پیمانکاری ثمین(زیر مجموعه شرکت پتروپارس) درمنطقه جفیراستان خوزستان برای اعتراض به عدم پرداخت 4 ماه حقوق دست به اعتصاب زدند وازرفتن برسرکار خودداری کردند.
 
  
 *صدور احکام سنگین قضایی علیه فعالین استان فارس 
 شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان فارس دهها سال زندان برای فعالین و اعضای انجمن صنفی معلمان  فارس صادر کرد 
در این بی‌دادنامه  افشین رزمجویی ،ایرج رهنما ،اصغرامیر ازادگانی ومحمد علی زحمتکش به پنج سال حبس و منع فعالیت در فضای مجازی و منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه به مدت دو سال 
مژگان باقری به مدت دو سال حبس و منع فعالیت در فضای مجازی و منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه به مدت دو سال 
زهرا اسفندیاری وعبدالرزاق امیری دو سال حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی پاپند در محدوده یک هزار متری از محل سکونت و منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه و منع فعالیت در فضای مجازی به مدت دو سال  
غلامرضا غلامی کندازی به سه اتهام
الف : اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور  از طریق شرکت در فراخوان های معاندان نظام جمهوری اسلامی ایران پنج سال حبس و منع فعالیت در فضای مجازی و منع خروج از کشور
با ابطال گذرنامه به مدت دو سال 
ب-اتهام عضویت در گروهای معاند نظام پنج سال حبس و دو سال اقامت اجباری در شهرستان بیرجند و منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه و منع فعالیت در فضای مجازی و به مدت دو سال 
ج- به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام یک سال حبس 
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکومیت صدور چنین احکامی اعلام می دارد ناتوانی حاکمیت در قبال تامین مطالبات به حق معترضان به سرکوب گسترده و بازگشت به دهه ۶۰ شده است و از مردم و فعالین حوزه‌های مختلف  می‌خواهد بار دیگر متحدانه علیه این ماشین سرکوب صف آرایی کنند 
جمهوری اسلامی نشان داده است هیچ پیوندی با جامعه ایرانی ندارد و هیچ برنامه‌ای واقعی برای تامین نیازهای مردم ندارد 
 ما به کف خیابان برخواهیم گشت 
*ستیز آموزش و پرورش گیلان با قانون و عدل و انصاف با صدور حکم غیبت به جای مرخصی بدون حقوق  برای عزیز قاسم زاده 
علیرغم اینکه برابر قانون ازآنجا که هر یک از کارکنان  دولت تا سه سال حق بهره مندی از مرخصی بدون حقوق را دارند، آموزش و پرورش گیلان با نادیده گرفتن درخواست مرخصی عزیز قاسم زاده  به شماره ۹۴۵/ ۳۰۹۵۴  مورخه ۲۰ / ۱ / ۱۴۰۲  و  شماره  ۹۴۵/ ۳۲۳۵۵ مورخه ۲۷ / ۶ / ۱۴۰۲ به جای پاسخ به مرخصی و صدور حکم مرخصی بدون حقوق اقدام به صدور حکم غیبت نموده است و  تاسف برانگیزتر اینکه  در حکم صادره به نامه مدیران آموزشگاه‌های های شهید برزگر قاسم اباد وشهید مطهری سیاهکلرود در تاربخ ۲۷/۰۲/ ۱۴۰۲  اشاره نموده در حالیکه آموزش و پرورش منطقه پس از درخواست مرخصی عزیز قاسم زاده با علم به  عدم حضور ایشان معلم جایگزین  معرفی کرده و دیگر مدیر مدرسه صلاحیت اظهار نطر در خصوص معلم قبلی نداشته است لذا صدور چنین نامه و استناد به نامه های مذکور نوعی فرافکنی بوده است  و از طرف دیگر  به  ابلاغیه اتهام هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آموزش و پرورش استان گیلان و رای آن هیات که قطعی نشده و  قابلیت استناد برای صدور حکم نداشته متوسل شده است  . صدور حکم غیبت به جای حکم مرخصی بدون حقوقّ نادیده گرفتن حقوق قانونی عزیز قاسم زاده و مدرکی دیگر دال بر نادیده گرفتن حقوق ایشان و نقض فاحش قانون توسط متولیان آموزش و پرورش استان گیلان است ... تا کی باید  تاوان ستیز با قانون و عدالت را معلمانی چون عزیز قاسم زاده بپردازند؟
ما به کف خیابان برخواهیم گشت 
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
*رضا اقدسی فعال کارگری به زندان اوین منتقل شد
امروز سه‌شنبه ۲ آبانماه ۱۴۰۲ رضا اقدسی فعال کارگری و از کارگران قدیمی و اخراجی ایران خودرو پس از احضار مجدد به شعبه سوم بازپرسی اوین با قرار ۵۰۰ میلیون تومانی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
این فعال کارگری که ناشنوا و دارای محدودیت جسمی و تحت درمان پزشکان معالج و دارای دو فرزند مریض میباشد روز شنبه ۲۳ مهرماه نیز به بازپرسی اوین احضار شده بود و در جریان جنبش زن زندگی آزادی نیز در پاییز ۱۴۰۱ نیز با هجوم نیروهای امنیتی به منزل وی به همراه همسرش بازداشت شد. نامبرده در طول یکسال گذشته خود و همسرش بارها توسط نهادهای امنیتی احضار و بازجویی شده اند و گوشی و اکانت های مجازی وی و همسرش همچنان در اختیار نیروهای امنیتی میباشد.
منبع:کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران
*ابلاغ حکم انضباطی با شیوه‌ای غیرقانونی
مطابق اطلاعات دریافتی درمورد آخرین وضعیت تحصیلی خانم نرگس فداکار مطلع شدیم حکم ۴ترم منع از تحصیل بعنوان حکم نهایی توسط مسئول کمیته انضباطی دانشگاه ارومیه به صورت شفاهی به ایشان ابلاغ شده، همچنین در ازای این ابلاغ شفاهی ایشان را مجبور به اظهار ندامت و امضای تعهد نامه کتبی کرده‌اند و درپاسخ به اعتراض ایشان به ضرورت قانونی ابلاغ کتبی حکم عنوان شده است که براساس دستور مقامات مافوق اجازه تسلیم کتبی وجود ندارد.
متاسفانه درپی حاکم شدن فضای امنیتی بر دانشگاه‌های کشور، تخطی از قانون و عدم پاسخگویی مسئولان دانشگاه‌ها با بهانه‌های مشابه رویه‌ای همه گیر شده است.
برگرفته از کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور
*جان باختن 69 کارگر براثر حوادث کاری دراستان مازندران طی 6 ماهه اول سال جاری
طی 6 ماهه اول سال جاری69 کارگر براثر حوادث کاری دراستان مازندران جان خود را ازدست دادند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 5 درصدی را نشان می دهد.
بنا به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی مازندران، مدیرکل پزشکی قانونی این استان از افزایش 5 درصدی مرگ و میر ناشی از حوادث کار طی 6 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبرداد و گفت: 69 نفر که همه مرد بودند در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند.
وی با بیان اینکه از 69 نفری که در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند 47 نفر متاهل و مابقی مجرد بودند، اضافه کرد: بر اساس آمارهای موجود در 6ماهه سال جاری سقوط از بلندی با 25 فوتی رتبه اول مرگ‌های ناشی از حوادث کار را به خود اختصاص می‌دهد و برق گرفتگی با 19، جسم سخت با 13 و سایر موارد با 12 فوتی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
*جان باختن یک کارگر جوان  کارگاه مبل‌ سازی تهران براثر گازگرفتگی
روز سه شنبه 2 آبان،یک کارگر 20 ساله حین کار در یک کارگاه مبل‌ سازی واقع در خیابان هنگام براثر گازگرفتگی جان خود را ازدست داد.
*جان باختن یک کارگر دربانه پس ازیک ماه دست و پنجه نرم کردن با مرگ دربیمارستان
روز دوشنبه یکم آبان، جمال مولودی که حدود یک ماه پیش حین انجام کار با بالابر درساختمانی واقع در شهر بانه استان کردستان از ارتفاع سقوط کرده وبشدت مصدوم شده بود در بیمارستانی در تبریز جان باخت.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید