اخباروگزارش های کارگری8-9 اردیبهشت ماه 1402

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

زنده باداول ماه مه روزهمبستگی جهانی کارگران علیه نظام سرمایه داری گسترده تر و مستحکمتر باد همبستگی کارگران درراه دستیابی به مطالباتشان- قطعنامه مشترک انجمنهای کارگران و استادکاران ساختمانی استان کردستان- شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:اعتصاب ادامه داردبا اعتصاب هزاران نفره روز جهانی کارگر را گرامی میداریم- اعتصاب وتجمع کارگران نیروگاه منتظری أصفهان دراعتراض به عدم پداخت حقوق ودیگر مطالبات- تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن ملی زنجان نسبت به افزایش قیمت واحدها و بلاتکلیفی زمان تحویلشان مقابل استانداری

- جمعی از دانشجویان مددکاری اجتماعی دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی:
ما سوپاپ اطمینان نیستیم...
- ادامه مسمومیت های شیمیایی دانش آموزان کشور با حمله به هنرستان دخترانه کار دانش ابرار و دبیرستان سما چهار تهران
- حسن سعیدی، کیوان مهتدی، رضا شهابی:شانه به شانه ی یکدیگر در برابر اختناق بایستیم
- بازداشت محسن عمرانی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر
- آخرین وضعیت محمد حبیبی معلم زندانی
- کانون نویسندگان ایران:به پرونده‌سازی بر ضد روزنامه‌نگاران پایان دهید!
- ضرب و شتم شدید، تهدید و توهین توسط نیروهای حراست، بازجویی و تهدید و تعلیق در دانشگاه چمران اهواز
- تعلیق از تحصیل این‌بار برای نمایندگان دانشجویان در شورای صنفی
- روایت یک اردو با اتوبوس‌های فرسوده و نگهداری دختران دانشجو برای یک شب در کویر
*******
*قطعنامه مشترک انجمنهای کارگران و استادکاران ساختمانی استان کردستان
یازده اردیبهشت، روز جهانی کارگر روز اتحاد و همبستگی بین المللی کارگران در سرتاسر دنیا را در شرایطی گرامی می داریم که فاصله طبقاتی و شکاف میان سرمایه داران و کارگران به بالاترین حد خود رسیده است.
فاصله میان دستمزدها و هزینه های زندگی
نَفَسِ کارگران را گرفته، سرمایه داران تنها به فکر افزایش سود خودشان هستند و توجه ای به وضعیت اسفناک کارگران ندارند.
کارگران ساختمان بنا به شرایط ویژه و دلایل متعدد،آسیب پذیرتر از بخش های دیگر طبقه کارگر هستند.پیمانکاران خصوصی و سرمایه دارانی که مشغول ساخت و ساز هستند،شرایط دشواری را برای کارگران ساختمانی فراهم کرده اند.
نبود ایمنی و بهداشت در محیط های کار، نبود امنیت شغلی، پایین بودن سطح دستمزد، تورم و بسیاری دلایل دیگر ما کارگران ساختمانی را آسیب پذیر کرده است.
در این راستا ما کارگران ساختمانی ضمن گرامی داشت روز جهانی کارگر مطالبات خود را به شرح زیر اعلام می کنیم:
۱_ تعيين حداقل دستمزد ناچیز از سوی "شورای عالی كار" به منزله تحميل فقر و فلاكت بیشتر به كارگران و خانواده های آنان می باشد.
۲_ سهمیه‌بندی بیمه کارگران ساختمانی بر‌خلاف ماده ۵ تامین اجتماعی هنوز وجود دارد و ما کارگران ساختمانی خواهان لغو سهمیه بیمه هستیم و همه کارگران ساختمانی باید از بیمه تامین اجتماعی برخوردار باشند.
۳_ کارفرمایان موظف هستند امنیت و بهداشت محیط های کاری را فراهم کنند.
۴_ تامین امنیت شغلی برای کارگران شاغل در کارگاه‌های ساختمانی، از طریق قراردادهای قانونی و پرداخت بیمه بیکاری در ایام رکود شغلی و بیکاری.
۵_ پرداخت هزینه‌های درمانی و دستمزد ایام بیماری به کارگران آسیب دیده از حوادث شغلی
۶_ لحاظ کردن مشاغل مختلف در بخش ساختمان در زمره کارهای سخت و زیان‌آور و اعمال شرایط بازنشستگی کارگران ساختمانی براساس این طبقه‌بندی
۷_ ما کارگران خواهان آموزش با کیفیت و یکسان رایگان برای کارگران و تمامی مردم هستیم.
۸_ قراردادهای موقت و سفیدامضا و شرکت های پیمانکاری برای استثمار بیشتر کارگران هستند ما خواهان برچيده شدن قراردادهای موقت و سفید امضا هستیم.
امضا کنندگان:
۱_ کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان
۲_ انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران
۳_ انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد
۴_ انجمن صنفی کارگران ساختمانی دیواندره
۵_ انجمن صنفی کارگران ساختمانی قروه
۶_ انجمن صنفی کارگران ساختمانی سقز
۷_ انجمن صنفی کارگران ساختمانی سنندج
۸_ انجمن صنفی کارگران ساختمانی بانه
*شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:
اعتصاب ادامه دارد
با اعتصاب هزاران نفره روز جهانی کارگر را گرامی میداریم
هم اکنون دهها هزار نفر از همکاران ما در بیش از صد شرکت و پیمانکاری در اعتصاب بسر میبرند.
با اعتصاب سراسری مان و با پشتیبانی به همبستگی های گرمی که با اعتراضات ما شد به اعتصاب ادامه میدهیم و روز جهانی کارگر را گرامی میداریم.
ما همچنین از فراخوان ۴۸ تشکل و گروه از دانشگاهها و جوانان محلات و نهادهای دفاع از حقوق زن و دانش آموزی به اعتراضات و اعتصابات گسترده در روز جهانی کارگر استقبال میکنیم و همصدا با این عزیزان و در ادامه اعتراضاتمان علیه فقر و بردگی و برای داشتن یک زندگی شایسته انسان همه کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان،‌ دانشجویان و... همه مردم را به اعتراض و اعتصاب در این روز اعتراضی سراسری فرا میخوانیم.
جا دارد از همه حمایت ها و همبستگی های پرشوری که از اعتصابات ما شده قدردانی خود را اعلام کنیم.
صف اعتراضات ده ها هزار نفری اعتصابی ما و موج همبستگی های تا کنونی از اعتصابات برحق ما جواب درخوری به پیمانکاران مفتخور و مقامات مسئول است که تصور میکنند با تهدید، با منکر شدن اعتراضات برحق ما، با پخش اخبار کذب برای مخدوش کردن اخبار اعتصابات، با تهدید کردن همکاران به پایان دادن به قراردادهایشان و بکاری گیری نیروی جدید کار و غیره، می توانند صف متحد اعتصابات ما را در هم بشکنند.
ما همین جا اعلام میکنیم صف هزاران نفره ما کارگران نفت با پشتگرمی به حمایت و همبستگی های کارگری و مردمی در هم شکستنی نیست.
به مقامات مسئول خاطر نشان میکنیم که در برابر این صف عظیم مبارزه که جامعه را در بر گرفته کاری از شما ساخته نیست و فکری به حال خود کنید.
شما حتی اگر در یکی دو شرکت آنهم با هزار کلک و ترفند تعدادی کارگر را وارد کار کنید، شکی نداشته باشید که آنها نیز فورا به صف ما کارگران اعتصابی خواهند پیوست چون همه ما کارگران از این وضعیت جهنمی در عذابیم.
در آخر تاکید میکنیم که ما نه تنها از دو خواست فوری و سراسری خود یعنی افزایش ۷۹ درصدی حقوقها ها و بیست روز کار و ده روز استراحت کوتاه نمی آییم بلکه پیگیر دیگر مطالبات معیشتی و کاری خود هستیم و بر برچیده شدن بساط پیمانکاران مفتخور پای می فشاریم.
بلی ما با اعتصابات سراسری مان روز جهانی کارگر را گرامی میداریم.
زن زندگی آزادی
زنده باد اول ماه مه
زنده باد اعتصابات سراسری کارگری
تجمع اعتراضی معلمان مدارس خارج از کشورنسبت به عدم پرداخت مطالبات مقابل وزارت آموزش و پرورش
روز شنبه 9 اردیبهشت، معلمان مدارس خارج از کشوربرای اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند.

*اعتصاب وتجمع کارگران نیروگاه منتظری أصفهان دراعتراض به عدم پداخت حقوق ودیگر مطالبات
روزشنبه 9 اردیبهشت، کارگران نیروگاه منتظری أصفهان اعتراض به عدم پداخت حقوق ودیگر مطالبات دست از ار کشیدند ودراین واحد تولید برق واقع در شمال غرب أصفهان تجمع کردند.

منبع اصلی خبر:کانال اتحادیه آزاد کارگران ایران
*تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن ملی زنجان نسبت به افزایش قیمت واحدها و بلاتکلیفی زمان تحویلشان مقابل استانداری
روز شنبه 9 اردیبهشت،جمعی از متقاضیان مسکن ملی زنجان که غالبا کارگران شاغل وبازنشسته هستند برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به افزایش قیمت واحدها و بلاتکلیفی زمان تحویلشان مقابل استانداری تجمع کردند و خواستار تثبیت قیمت، تسریع در پرداخت وام و ساخت خانه‌های خود شدند.

یکی از کارگران حاضر درتجمع به خبرنگار رسانه ای گفت: دولت وعده کرده بود حداکثر با 150 میلیون واریز تا سال 1399 این واحدها را به متقاضیان که غالبا کارگران وبازنشستگان هستند تحویل می‌دهد اما هم اکنون چهار سال از موعد اعلامی دولت گذشته است.
وی افزود:حدود 15 هزار نفر در زنجان متقاضی مسکن ملی هستند که در حال حاضر مسئولان شهرسازی زنجان اعلام کرده‌اند متقاضیان باید تا 350 میلیون پرداختی داشته باشد در عین حال تا زمان تحویل اگر افزایش قیمت داشته باشیم دوباره به قیمت واحدها افزوده می‌شود.
او گفت: در حالی باید حدود 350 میلیون تومان پرداختی داشته باشیم که به هر یک از واحدها 320 میلیون وام تعلق می‌گیرد.
اودرپایان پرسید:آیا ما کارگران متقاضی با این تورم اقتصادی و حداقل حقوق دریافتی آیا توان پرداخت اقساط بانکی تا 8 میلیون تومانی را داریم؟
*جمعی از دانشجویان مددکاری اجتماعی دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی:
ما سوپاپ اطمینان نیستیم...
بعد از گذشت چند ماه از بزرگترین جنبش دانشجویی و بازداشت چندتن از دانشجویان مددکاری اجتماعی و نافرمانی مدنی بی‌بدیل زنان و دختران سرزمین‌مان، ما مددکاران اجتماعی دیگر سوپاپ اطمینان و نیروی محرکه بازوان سرکوب نیستیم و هرگز در مقابل این تصمیم جمعی قرار نمی‌گیریم.
ما با تکیه بر اصول و ارزش‌های مددکاری اجتماعی و بنابر وظیفه انسانی خود هرگونه نابرابری جنسیتی، سرکوب زنان و دختران را محکوم می‌کنیم و در این جنبش، در کنار آنان خواهیم ایستاد.
در این روزها شاهد سرکوب و اختناق عزم زنان، خصوصا پوشش اختیاری هستیم. ما در راستای ارزش خود تصمیم‌گیری، از رای و قصد آنان حمایت کرده و این اراده را مایه مباهات و افتخار می‌دانیم.
ما از مددکاران اجتماعی شاغل در تمام سمت‌ها و ارگان‌ها می‌خواهیم در کنار مردم بمانند و هرگز شرف خود و ذات رشته را به اندک حمایت عاملان سرکوب نفروشند.
همچنین از دانشجویان مددکاری اجتماعی تمامی دانشگاه‌های کشور می‌خواهیم، پایبند به اصول و ارزش‌های اساسی مددکاری اجتماعی باشند و دانشگاه و کلاس‌های درس خود را به‌عنوان محلی درنظر بگیرند که می‌توانند ایستادگی و مقاومت در برابر اجبار و نابرابری را فراگیرند و با کنش و فعالیت خود، این امر مهم را در خود نهادینه کنند.
*ادامه مسمومیت های شیمیایی دانش آموزان کشور با حمله به هنرستان دخترانه کار دانش ابرار و دبیرستان سما چهار تهران
روز شنبه 9 اردیبهشت، مسمومیت های شیمیایی دانش آموزان کشور با حمله به هنرستان دخترانه کار دانش ابرار و دبیرستان سما چهار تهران ادامه یافت.
*حسن سعیدی، کیوان مهتدی، رضا شهابی:شانه به شانه ی یکدیگر در برابر اختناق بایستیم
جمعه ۸ اردیبهشت تعدادی از فعالان صنفی و کارگری که برای همدلی به دیدار خانواده ی معلم زندانی، محمد حبیبی رفته بودند با یورش خشونت بار مأموران امنیتی بازداشت شدند. یکی از معلمان دچار ایست قلبی شد و به بیمارستان منتقل گشت. و نه نفر با نامهای خانمها آنیشا اسداللهی، ریحانه انصاری نژاد، ژاله روحزاد، عسل محمدی، سروناز احمدی، اولدوز هاشمی، و آقایان کامیار فکور، هیراد پیربداقی، و حسن ابراهیمی به بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شدند که بعضاً در سلولهای انفرادی نگه داشته میشوند.
سرکوب و بگیر و ببند (تنها زبانِ ستم پیشه گان و اربابان خودخوانده ی این سرزمینِ بلاخیز) در آستانه ی روز جهانی کارگر و روز معلم پدیده ی جدیدی نیست. اما استیصال و پرخاشجوییِ دستگاه امنیتی که حتی تحمل همدلیِ انسانی در حریمِ خصوصیِ افراد را ندارد، نشانگر افسارگسیختگی و فرار رو به جلوی حاکمیت است که هنوز میخواهد به جای پرداختن به ریشه ی مشکلات، با پرونده سازی و ایجاد رعب و وحشت صورت مسئله را پاک کند. غافل از آنکه جامعه ی ما دیگر بیدار شده و این قلدریها از جانب هیچ بخشی از جامعه تحمل نمیشود، بلکه فقط به تقویت همبستگی و اتحاد بیشتر میان معترضان به وضع موجود منجر خواهد شد.
ما، فعالان کارگریِ محبوس در زندان اوین ضمن محکومیتِ این توحشِ سازمانیافته، از تمام فعالین صنفی، کارگری، اجتماعی و سیاسی، و از تمام آزادیخواهان و دلسوزان این سرزمین میخواهیم که در برابر فضای خفقان سکوت نکنند و به هر وسیله ی ممکن با سلطه جویی و دست درازیهای دستگاه امنیتی مقابله کنند.
حسن سعیدی
کیوان مهتدی
رضا شهابی
*بازداشت محسن عمرانی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر
باخبر شدیم دقایقی پیش، ماموران امنیتی با یورش به خانه محسن عمرانی، این فعال صنفی را بازداشت نمودند.
خبرهای تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ضمن ابراز ناخرسندی از بازداشت و زندانی کردن معلمان، توسط نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی، این اعمال را محکوم می کند و اعلام می‌دارد که در برابر آن سکوت نخواهد کرد.
*آخرین وضعیت محمد حبیبی معلم زندانی
محمد حبیبی فعال صنفی و سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران که از تاریخ ۱۶فروردین ۱۴۰۲ در بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات به سر می برد، امروز در تماس کوتاهی با خانواده اعلام کرد که کماکان در انفرادی است.
بازجوها خبر بازداشت گسترده مهمانان روز جمعه را به اطلاع ایشان رسانده بودند
(شب گذشته ماموران با یورش به منزل این فعال صنفی تمام میهمانان را دستگیر و بعد از ساعاتی تعدادی کمی از میهمان را آزاد و بقیه میهمانان را به بازداشتگاه ۲۰۹ انتقال داده‌اند)
ماموران امنیتی همزمان با روز جهانی کار و هفته معلم بسیاری از فعالان را احضار و بازداشت کرده‌اند و روز به روز به تعداد احضارهای معلمان افزوده می‌شود،
به زودی شورای هماهنگی گزارش مفصلی در خصوص سرکوب سیستماتیک فعالین منتشر خواهد کرد.
*کانون نویسندگان ایران:به پرونده‌سازی بر ضد روزنامه‌نگاران پایان دهید!
تصور کنید دختری در برخورد با مأمورانی که تنها دغدغه‌شان تحمیل روسری «یا توسری» بر سر زنان و دختران است، آسیب‌های مرگ‌بار می‌بیند. سپس در دمِ مرگ به بیمارستان انتقال می‌یابد و یکی دو ساعت بعد آن‌جا جان می‌دهد. خبرنگاری بنا بر تعهد روزنامه‌نگارانه‌ی خود شیوه‌ برخورد مأموران را اطلاع‌رسانی می‌کند، و خبرنگاری دیگر موظف به تهیه‌ی گزارش از مراسم خاکسپاری دختر جان‌باخته می‌‌شود. سپس، هر دو خبرنگار بازداشت و راهی سلول انفرادی می‌شوند. مطابق معمول این سالیان، مأمور یا مأموران قتل ژینا (مهسا امینی) از هرگونه اتهامی مبرا هستند. عمله‌ی ظلم حتی زحمت تحقیق به خود نمی‌دهند و در عوض، به شیوه‌ی مرضیه‌ حکومت در این چهار دهه، سنگ را می‌بندند و سگ را رها می‌کنند.
آن‌گاه بی‌آن‌که هیچ رویه‌ی قضایی طی شود و پای «متهمان» به دادگاه برسد، دستگاه‌های امنیتی در بیانیه‌ای مشترک این دو خبرنگار را وابسته به سرویس‌های جاسوسی غربی معرفی و حکم خویش را پیشاپیش اعلام می‌‌کنند. و اینک مضمون همان بیانیه‌ی مشترک به صورت کیفرخواست نیلوفر حامدی و الهه محمدی درآمده و قرار است با همین شاهکار قضایی این دو روزنامه‌نگار متعهد را به صلابه بکشند تا دیگر احدی به خود جرئت ندهد دهان به حقیقت‌گویی باز کند.
حاکمیت کنونی از بدو استقرار با سرکوب گسترده‌ی مطبوعات و رسانه‌های دیگر جریان آزاد اطلاعات را مسدود کرد. اما حتی در دایره‌ی رسانه‌های «مجوز»گرفته‌ی حکومت نیز روزنامه‌نگاران از سرکوب و احضار و بازداشت در امان نبوده‌اند. دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی درواقع دادگاه همه‌ی روزنامه‌نگارانی است که شجاعانه سمت حقیقت ایستاده‌اند.
*ضرب و شتم شدید، تهدید و توهین توسط نیروهای حراست، بازجویی و تهدید و تعلیق در دانشگاه چمران اهواز
محمد گراوندیان دانشجوی دکتری حشره‌شناسی کشاورزی دانشگاه چمران اهواز در شورای بدوی انضباطی به یک نیم سال منع موقت از تحصیل محکوم شده است. این حکم در اوایل اسفند به صورت شفاهی و بدون اطلاع دانشجو از روند پرونده‌ و بدون هیچگونه احضار رسمی به کمیته‌ی انضباطی، به وی ابلاغ شد‌.
گفتنی است، این دانشجو در عصر روز ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۱ در محوطه‌ی داخلی دانشکده‌، با یکی از مامورین گشت موتوری حراست مواجه می‌شود که پس از نشان‌ دادن کارت دانشجویی، مامور حراست برای بردن این دانشجو به حراست فیزیکی اصرار کرده که دانشجو ممانعت کرده و در نهایت با ضرب و شتم شدید و توهین این دانشجو را به ساختمان حراست منتقل می‌کنند. همچنین این افراد، دیگر دانشجویان حاضر را با توهین و تهدید پراکنده می‌کنند.
دانشجو را به حراست می‌برند و در آنجا پس از بازجویی و گرفتن گزارش و اقرار کتبی، به بهانه‌های دروغ نگه می‌دارند و پس از ساعتی دو نفر که گفته می‌شود از نیروهای اطلاعات اهواز بودند، در یکی از اتاق ها شروع به بازجویی از دانشجو می‌کنند. با تهدید کردن و ترساندن و فشار سعی در بستن اتهام‌های ساختگی به او داشتند‌.
در نهایت حدود ساعت ۱۲ همان شب دانشجو را رها کرده که به خوابگاه بازگردد.
*تعلیق از تحصیل این‌بار برای نمایندگان دانشجویان در شورای صنفی
کیانا مجیری دانشجوی جامعه‌شناسی و دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه در شورای تجدید نظر انصباطی به یک نیمسال منع موقت از تحصیل محکوم شد.
*روایت یک اردو با اتوبوس‌های فرسوده و نگهداری دختران دانشجو برای یک شب در کویر
در روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت گروهی از دانشجویان دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران در اردویی به کویر به دلیل گیر کردن اتوبوس در شنزار مجبور به سر کردن شب در کویر شدند.
گفته می‌شود با وجود آنکه امکان تماس با هلال احمر برای کمک رسانی وجود داشت اما مسئولین از این کار اجتناب کردند و اجازه‌ی تماس با آنان را به دانشجویان ندادند. همچنین گفته می‌شود غذا و لباس کافی برای دانشجویان وجود نداشت و هر ۳ نفر یک کنسرو داده شد. در نهایت و پس از چند ساعت موفق به خروج اتوبوس از شنزار نشده و دانشجویان را گروه گروه از کویر خارج کردند. گفتنی است، آخرین‌ گروه دانشجویان حدودا ۸ صبح از کویر خارج شدند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

اخباروگزارش های کارگری 8 اردیبهشت ماه 1402
28 آوریل (8 اردیبهشت) روز جهانی ایمنی وبهداشت کار
لاپوشانی آمار قربانیان حوادث کاری وبیماری های شغلی توسط حاکمیت ضد کارگری جمهوری اسلامی را افشا کنیم،
با مبارزه با رعایت نکردن اصول ایمنی وبهداشتی کار بدلیل سود اندوزی و طمع ورزی کارفرمایان (خصوصی ودولتی) وعدم پایبندی دولت به موازین بین المللی در راستای تبدیل کردن رعایت اصول ایمنی وبهداشتی کار به خواست عمومی حرکت کنیم،
همبستگی با کارگران از کارافتاده و خانواده های کارگران جان باخته براثرحوادث کاری وبیماری شغلی را با خواست تامین مالی آنها توسط نهادها وصندوق های ذیربط اعلام کنیم.
- بیانیه روز جهانی کارگر انقلاب زن زندگی آزادی
با بی حجابی سراسری همراه با اعتصاب سراسری قدرتمند بسوی اول مه روز جهانی کارگر می رویم!
از اعتصاب سراسری کارکران نفت حمایت میکنیم!
- ادامه جمعه های اعتراضی اهالی سیستان و بلوچستان با راهپیمایی،برافراشتن دست نوشته ها و سردادن شعارهای اعتراضی در شهرهای زاهدان وفنوج
حمله وحشیانه نیروهای سرکوب دستگاه رهبری ودولت به صف معترضین فنوج با تیراندازی و شلیک گاز اشک آور
- هشتمین روز اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای برای افزایش 79 درصدی حقوق 20 روز کار 10 روزتعطیلی
- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه از اعتراضات و اعتصابات به حق کارگران پروژه‌ای شرکت نفت حمایت می‌کند
- کانال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:
موج حمایت ها از اعتصاب گسترده کارگران پروژه ای در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاهها، معادن، نیروگاهها و پروژه های فولادی ادامه دارد
- اعتصاب رانندگان قراردادی شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه در سامانه ۴
- ابراهیم عباسی منجزی وسفر رئیسی به هفت تپه
- از بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان در مقابله با حملات شیمیایی و مسمومیت های سریالی مدارس متحدانه حمایت میکنیم!
- ماموران امنیتی با یورش به خانه محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، جمعی از معلمین و فعالین کارگری را بازداشت کردند
- پیام کلکتیو سندیکایی فرانسه به کارگران ایران
به مناسبت ۱ مه ۲۰۲۳
*******
*بیانیه روز جهانی کارگر انقلاب زن زندگی آزادی
با بی حجابی سراسری همراه با اعتصاب سراسری قدرتمند بسوی اول مه روز جهانی کارگر می رویم!
از اعتصاب سراسری کارکران نفت حمایت میکنیم!
در حالی به اول ماه مه (۱۱اردیبهشت)روز جهانی کارگر نزدیک میشویم که بیش از هشت ماه از انقلاب زن زندگی آزادی میگذرد. در این مدت شاهد جانفشانیها و شجاعتهای بی بدیل زنان و مردان در برابر وحشیانه ترین سرکوب ها بوده ایم و هر روز شاهد جدالی سخت بین زنان و حاکمان دزد سالار سرمایه هستیم که تلاش میکنند با نگهداشتن سنکر حجاب از فروپاشی اولین خاکریز بساط جنایاتشان جلوگیری کنند.
حاکمان دزد سالار از طرفی با تحمیل حجاب برسر زنان کرامت انسانی ملیونها زن را لگد مال کرده و از طرف دیگر با دستمزدهای چندین بار زیر خط فقر شیرازه زندگی را در میان ملیونها خانواده کارکری و مزد بگیر جامعه به نابودی کشانده است و با براه انداختن هر گونه خشونت و دیکتاتوری از متشکل شدن کارگران و دیگر بخش های جامعه جلوگیری کرده است و هرگونه تشکل یابی را با سرکوب زندان و شکنجه پاسخ داده است.
اینک در میانه ی انقلاب زن زندگی آزادی ،
همه بخشهای جامعه از زنان تا کارگران و معلمان و جوانان با فریاد های آزادیخوانه خود خواهان پایان دادن به آپارتاید جنسیتی حاکم و داشتن یک زندگی در خور شان انسان و آزادی بی قید و شرط میباشند.
هم اکنون با گسترش اعتصابات سراسری کارگران نفت و پتروشیمی که از اول اردیبهشت و در آستانه روز جهانی کارگر آغاز شده و به بیش از نود مرکز کارگری گسترش یافته است، بار دیگر به حاکمان سرمایه گوشزد میکنیم که اجازه نمیدهیم زندگی ملیونها خانواده را با دستمزدهای برده وار و زیر خط فقر به نابودی بکشانید.
فقر و فساد و گرونی ،ما را بر آن میدارد تا نابودی کامل سیستم برده وار حاکم متحدانه به پیش رویم و با برافراشتن پرچم منشورمطالبات حداقلی مان و با منشور مطالبات پیشرو زنان در عرصه حقوق زن و تا متحقق شدن تمامی بندهای آن دست از مبارزه نخواهیم کشید.
ندای زنان ایران ،جنبش رهایی زن را متحد و همبسته جنبش کارگری و دیگر جنبش های اعتراضی فعال در جامعه ایران میداند و همراه با خانواده های کارگری از اعتصاب سراسری کارگران با قدرت حمایت کرده و بر این باوریم که بساط کثیف سرمایه با حاکم کردن قوانین ضد زن و تبعیض جنسیتی و با جنس چندم تلقی کردن زنان استثثمار وحشیانه ای را حاکم کرده و سودهای فوق نجومی به جیب میزند.
روز جهانی کارگر در انقلاب زن زندگی آزادی فریاد تظلم خواهی همه مردم تحت ستم و آپارتاید جنسیتی و تبعیض های قومی علیه بساط مافیایی سرمایه داران حاکم است. روز فریاد زندانی سیاسی آزاد باید گردد و پایان دادن به زندان و شکنجه و اعدام است. روز دادخواهی مردم و یادمان جانباختگان مبارزات مردمی است. با گسترش اعتصابات سراسری بار دیگر نشان میدهیم که دیگر تن به بردگی نخواهیم داد و زندکی انسانی و در خور شان انسان را حق خود میدانیم.
ضمن شادباش روز جهانی کارگر به همه ی کارگران و مزدبگیران و مردم آزادیخواه، بار دیگر در ۱۱ اردیبهشت ( اول مه ) روز جهانی کارگر با حضور سراسری و قدرتمند خود ،این روز را به روزی تاریخی تبدیل کنیم.
نابود باد بساط کثیف فقر و فساد سرمایه
زنده باد اعتصابات متحد کارگران
زنده باد انقلاب زن زندگی آزادی
زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر
ندای زنان ایران
اردیبهشت۱۴۰۲
*ادامه جمعه های اعتراضی اهالی سیستان و بلوچستان با راهپیمایی،برافراشتن دست نوشته ها و سردادن شعارهای اعتراضی در شهرهای زاهدان وفنوج
حمله وحشیانه نیروهای سرکوب دستگاه رهبری ودولت به صف معترضین فنوج با تیراندازی و شلیک گاز اشک آور
شعارها:
«آزادی، آزادی، آزادی»
«قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان»
«خامنه ای حیا کن مملکت رو رها کن
تصاویر:


*هشتمین روز اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای برای افزایش 79 درصدی حقوق 20 روز کار 10 روزتعطیلی
لیست به روز شده کارگاه‌ها و شرکت‌های پیمانکاری که کارگرانش در روز جمعه 8 اردیبهشت همزمان با هشتمین روز اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای برای افزایش 79 درصدی حقوق 20 روز کار 10 روزتعطیلی دراعتصابند:
۱ـ کارگران پروژه ای شرکت اکسیر صنعت در پالایشگاه آبادان
۲ـ کارگران شرکت آبادراهان در فاز ۲ پالایشگاه آبادان
۳ـ کارگران شرکت سکاف در فاز ۲ پالایشگاه آبادان
۴ـ کارگران پیمانکاری هخامنش نوروزی و زردادخانی در فولاد آلیاژی یزد
۵ـ کارگران پتروشیمی گچساران
۶ـ کارگران پتروشیمی کیان در عسلویه
۷ـ کارگران دفتر فنی و تست پکیج و کیوسی شرکت سازه پاد پتروشیمی بوشهر
۸ـ کارگران پتروپالایش کنگان سایت۳
۹ـ کارگران پتروشیمی سلمان فارسی در ماهشهر
۱۰ـ کارگران پتروشیمی صدف در فاز ۲ عسلویه
۱۱ـ کارگران پتروپالایش شرکت کیان‌سازه بنوار در فاز ۳ کنگان
۱۲ـ کارگران پروژه ای آی‌جی‌سی دشت عباس در دهلران
۱۳ـ کارگران پروژه ای پتروشیمی آپادانا در عسلویه
۱۴ـ کارگران شرکت کیان صنعت در پتروشیمی گچساران (نیروهای پیمانکاری سلحشور)
۱۵ـ کارگران شرکت اکسیر صنعت فاز ۱۴ عسلویه
۱۶ـ کارگران شرکت پارس کیهان پیمانکاری لیموچی و عباسی
۱۷ـ کارگران پتروشیمی دهلران
۱۸ـ کارگران شرکت هیدورسازان در پیمانکاری محسن بویری و اسماعیل باقری
۱۹ـ کارگران شرکت زیما سایت یک
۲۰ـ کارگران پتروپالایش نیروهای مخازن کیان سازه بنوار
۲۱ـ کارگران پروژه سایت ملامین لردگان از گروه مهندس فولادی
۲۲ـ کارگران پتروشیمی بوشهر سایت یک گروه ساپورت
۲۳ـ کارگران شرکت استینال صنعت
۲۴ـ کارگران پتروشیمی بندر جاسک
۲۵ـ کارگران پیمانکاری شجاعی در پتروشیمی کرمان منطقه ویژه سیرجان
۲۶ـ کارگران شرکت آذر فلر شیراز ـ پتروشیمی هنگام
۲۷ـ کارگران شرکت جهان پارس در عسلویه
۲۸ـ کارگران پیمانکاری دهقان، شرکت ماشین‌سازی ویژه سیرجان
۲۹ـ کارگران شرکت کارن گستر هفشجان، مجری طرح‌های پایپینگ و نصب تجهیزات پتروشیمی‌ها در پارس جنوبی
۳۰ـ کارگران شرکت فولاد صنعت اطلس پیمانکاری اسد بهرامی
۳۱ـ کارگران شرکت فرایند صنعت در طرح یک فولاد آلیاژی یزد
۳۲ـ کارگران پیمانکاری رستم جهانگیری
۳۳ـ کارگران پتروشیمی دهلران ـ لیلان
۳۴ـ کارگران سویل سایت یک پتروشیمی بوشهر
۳۵ـ کارگران شرکت جندی شاپور پیمانکاری بهروز صالحی در پالایشگاه شیراز
۳۶ـ کارگران شرکت رستاک پایا فولاد یزد
۳۷ـ کارگران شرکت عمران صنعت پایندان در عسلویه
۳۸ـ کارگران مخازن قشم شرکت آسفالت طوس
۳۹ـ کارگران شرکت سازه پاد در پتروشیمی بوشهر
۴۰ـ کارگران شرکت شبدیز صنعت آپادانا در جزیره لاوان
۴۱ـ کارگران شرکت برق و انرژی نفت سپاهان اصفهان
۴۲ـ کارگران شرکت فولاد صنعت اطلس در پروژه میدان نفتی شماره ۲ رگ سفید واقع در گچساران و...
۴۳ـ گارگران پروژه ان جی ال ۳۱۰۰ دشت عباس
۴۴ـ کارگران شرکت پناه صنعت در پتروشیمی لردگان
۴۵ـ کارگران شرکت جهان پارس و کارون گستر مس سرچشمه
۴۶ـ کارگران شرکت نفت آفتاب در بندرعباس
۴۷ـ کارگران پیمانکاری کیامرث داوودی در مس سرچشمه
۴۸ـ کارگران شرکت فراسان مس خاتون آباد کرمان
۴۹ـ کارگران شرکت مبین صنعت در پتروشیمی آدیش کنگان
۵۰ـ کارگران عایق‌کار پتروشیمی کنگان
۵۱ـ کارگران پیمانکاری کرامت سلحشور در شرکت آی‌جی‌سی در جفیر
۵۲ـ کارگران شرکت سپندگستر سپیدرود در سیرجان
۵۳ـ کارگران شرکت پایا صنعت در پتروپالایش
۵۴ـ کارگران پیمانکاری سیروس حاجی‌پور در شرکت عمران صنعت فاز ۱۴ عسلویه
۵۵ـ کارگران معدن مس درالو کرمان
۵۶ـ کارگران جوشکاری مخازن پیمانکاری محمد عطایی
۵۷ـ کارگران پروژه‌ای فولاد غدیر نی‌ریز
۵۸ـ کارگران شرکت گندله‌سازی بهاباد
۵۹ـ کارگران شرکت آزمون فلز در پارسیان هرمزگان
۶۰ـ پرسنل اداری و دفتری شرکت سکاف در پالایشگاه آبادان
۶۱ـ کارگران پروژه‌ای سلحشور و تارازی در پتروشیمی گچساران
۶۲ـ کارگران پیمانکاری بشارت و گلزار در چابهار
۶۳ـ کارگران شرکت اکسیرصنعت پتروشیمی پادجم۲
۶۴ـ کارگران شرکت اکسیر صنعت باختری در مجتمع پلیمر پادجم
۶۵ـ شرکت راستین صنعت پایدار جنوب در فولاد سیرجان
۶۶ـ کارگران پیمانکاری داودی فرد در معدن مس بردسیر کرمان
۶۷ـ کارگران استراکچر شرکت آسفالت توس در پتروپالایش کنگان
۶۸ـ کارگران شرکت فپکو مخازن تابناک لامرد
۶۹ـ کارگران جوشکار و پایپینگ پالایشگاه اصفهان
۷۰ـ کارگران معدن تغلیظ مس در آلو در کرمان
۷۱ـ کارگران شرکت کرمان کهربا
۷۲ـ کارگران شرکت‌های توسعه فولاد گل‌گهر سیرجان
۷۳ـ کارگران شرکت‌های سپیدانه گستر فولاد
۷۴ـ کارگران شرکت تارا در مس خاتون‌آباد
۷۵ـ کارگران پیمانکاری تیمور پایمرد و سعید سعیدنژاد در چابهار
۷۶ـ کارگران پیمانکاری علی رحمانی در معدن مس درالو کرمان
۷۷ـ کارگران پیمانکاری گلزاری، کیوانی و صالحی در جاسک
۷۸ـ کارگران شرکت‌های رامکو و جهان‌پارس در مس سرچشمه رفسنجان
۷۹ـ کارگران شرکت ساتراپ صنعت فاز ۱۴ عسلویه
۸۰ـ کارگران گروه برق و ابزار دقیق در پتروشیمی گچساران
۸۱ـ کارگران پرتونگار شرکت ایمن سازان در کنگان
۸۲ـ کارگران صنعت فولاد شادگان
۸۳-شرکت آریا پیشرو پارس مجری برق و ابزار دقیق پتروشیمی ۸۴-شرکت ساختار صنعت پایدار کارفرما پتروشیمی دماوند انرژی
۸۵-کارگران مخازن سبز عسلویه
۸۶- کارگران شرکت پترو پارس قدرت هم در پترو پالایش کنگان هم در پتروشیمی رایان پلیمر
۸۷-پیمانکاری ممبینی ..مبین صنعت فاز ۱۱ کنگان
۸۸- نیروهای کنستانتره ساقند و چادرملو وبهاباد یزد
۸۹- کارگران کارخانه ی «توسعه آهن و فولاد گل گهر»سیرجان
۹۰- پروژه جهان پارس فاز دو پالایشگاه گاز ایلام
۹۱- پروژه مخازن فراسکو با پیمانکاری عباسی، نوروزی، محمدی و مهدوی
۹۲- شرکت مپنا پالایشگاه بیدبلند ۲بهبهان
۹۳- آهن کوار نیروهای عطایی عباسی
۹۴- گروه پیمانکاری محمد نعمتی عایقکاری خراسان شمالی
۹۵- گروه پیمانکاری( محمد نعمتی) عایقکاری خراسان شمالی
۹۶-پتروپالایش فاز دو شرکت آزمون فلز اضافه کن
۹۷- پالایشگاه اصفهان شرکت سگالش کامل پیمانکاری قادریان کامل
۹۸-نیروهای اوای جهانبین ،چابهار (پیمانکاری خسروی)
۹۹-آزادگان جنوبی شرکت رادمکانیک وشکاران پیمانکاری کیانپور، خدابخشی، حوصله پو
۱۰۰- نفت افتاب بندرعباس پیمانکاری علیرضا صالحی
۱۰۱-اعتصاب کادر دفترفنی و QC احیای ۲ فولاد استیل بافت
* سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه از اعتراضات و اعتصابات به حق کارگران پروژه‌ای شرکت نفت حمایت می‌کند.
با درود به کارگران پیشروی شرکت نفت ایران و با سپاس از مبارزه به حق آنان، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه حمایت خود را از مطالبات به حق کارگران پروژه‌ای شرکت نفت ایران اعلام می‌دارد.
خواست به رسمیت نشمردن تصمیمات هیأت سه جانبه متشکل از کارفرما، دولت،نماینده‌های خود‌خوانده کارگران که همواره به نفع کارفرما قدم برداشته است، افزایش دستمزد مطابق با تورم و پیشنهاد لیست افزایش حقوق ۷۹ درصدی کارگران در این رابطه، پیگیری و به تصویب رساندن شرایط کاری بیست روز کار، ده روز استراحت و غیره تنها گوشه ای از مطالبات به حق کارگران پروژه‌ای شرکت نفت است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه هر گونه سرکوب و بازداشت کارگران را محکوم‌می‌کند و خواستار رسیدگی هر چه سریعتر به مطالبات کارگران پروژه‌ای شرکت نفت است.
چاره زحمت‌کشان، وحدت و تشکلات است
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
*کانال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:
موج حمایت ها از اعتصاب گسترده کارگران پروژه ای در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاهها، معادن، نیروگاهها و پروژه های فولادی ادامه دارد.
▪فعالین زن انقلاب زن، زندگی، آزادی و جنبش زنان با انتشار طوماری حمایت خود از اعتصابات کارگران پروژه ای را اعلام داشته اند.
آنها در بیانیه خود با اشاره به فرارسیدن روز کارگر خطاب به کارگران اعتصابی گفته اند مبارزه شما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و جبهه مقابل نظام استثمارگر که با سرکوب سیستماتیک به جان مردم افتاده است را تقویت می کند.
▪بیانیه دانشجویان و دانش‌آموزان که بالغ بر ۳۴ تشکل، گروه، جمعیت و نهاد از سراسر کشور هستند نیز بر حمایت از این اعتصابات تاکید دارد. آنها در بیانیه مشترک خود گفته اند ما به عنوان تشکل‌های دانشجویی و دانش‌آموزی و گروه‌های مبارزاتی شهری جوانان و زنان که در این هفت ماه روز به روز با جمهوری اسلامی در خیابان‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها جنگیده‌ایم و انقلاب مان را جلو برده‌ایم، با شما کارگران اعتصاب کننده نفت، پتروشیمی و فولاد و کارگران اعتصاب کننده سایر بخش‌ها اعلام همبستگی می‌کنیم.
▪اتحادیه تشکلهای کامیونداران نیز با کارگران اعتصابی اعلام همبستگی کرده و گفته است از این اعتصاب حمایت کرده و مطالبات کارگران را در زمینه حقوق مناسب و شرایط کاری بهتر بسیار منطقی و عادلانه می داند.
به گفته اتحادیه کامیونداران، این اعتصاب نشان دهنده عزم قوی کارگران و زحمتکشان مردم ایران برای احقاق حقوقشان است و نشان می دهد که کارگران ایران تا آخرین قطره حقوقشان را نگیرند از پای نخواهند نشست.
▪جمعی از کارگران بخش های مختلف نیشکر هفت تپه هم از اعتصاب و اعتراض کارگران پروژه ای اعلام حمایت کرده و از کارگران پیمانی و غیر پیمانی و رسمی در همه شرکتها و صنایع کشور خواسته اند به مصوبه دستمزد اعتراض کنند و دست به عمل اعتراضی و اعتصابی بزنند.
به گفته کارگران نیشکر هفت تپه، این اعتصابات گسترده در آستانه روز جهانی کارگر نوید همبستگی قدرتمند کارگران برای زندگی بهتر است. مصوبه دستمزد از نظر کارگران اعتبار ندارد و باید لغو شود. دستمزد مناسب و مکفی باید توسط نمایندگان مستقل کارگران تعیین شود.
▪اتحادیه آزاد کارگران هم با انتشار بیانیه ای ضمن اعلام حمایت از اعتصاب کارگران پروژه ای گفته است اینک که کارگران پروژه‌ای نفت و گاز پا پیش گذاشته و جسورانه در ابعاد گسترده‌ای دست به اعتصاب زده‌اند فرصت را از دست ندهیم و در سرتاسر کشور بویژه در صنایع کلیدی با خواباندن تولید، متحدانه به این اعتصابات ملحق و به مثابه یک مطالبه فوری خواهان لغو مصوبه مزد ارگان ضد کارگری و حکومتی شورای‌عالی کار و تعیین حداقل مزد با توافق نماینده های منتخب و مستقیم خود بشویم.
▪کارگران شرکت گروه ملی صنعتی فولاد اهواز نیز همبستگی با همقطاران خود در شرکت نفت در اعتراض به افزایش ناعادلانه ۲۷ درصدی دستمزدها در مقابل تورم ۷۰درصدی را اعلام داشته اند.
▪شورای بازنشستگان ایران و بازنشستگان مستقل تهران هم از اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگران حوزه نفت و پتروشیمی اعلام حمایت کرده است.
*اعتصاب رانندگان قراردادی شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه در سامانه ۴
امروز ۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ رانندگان قراردادی هادیان شهر و حامیان شهر در سامانه ۴ اتوبوسرانی به دلیل عدم واریز حقوق‌ها دست به اعتصاب زدند و در محل کار حضور پیدا نکردند.
رانندگان همچنین اعلام کردند که در صورت تداوم عدم پرداخت حقوق‌ها، هر گونه اعتراض اعم از چراغ روشن کردن و غیره را مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی برای خودشان محفوظ می‌دانند.
*ابراهیم عباسی منجزی وسفر رئیسی به هفت تپه
دیروز ۷/۲/۱۴۰۲ آقای رئیس جمهور اقلیت مردم به هفت تپه تشریف آوردند و قدم رنجه فرمودند.
‏اما عده ای بوقچی و هوچی گران قدیم لحظه به لحظه از موقعیت تیم رئیسی برای کارگران خبر رسانی می کردند و نیرو برای استقبال ایشان جمع آوری می کردند.
‏من هیچ حرفی برای گفتن و مطالبه نداشتم چون آقای رئیسی وقتی سر کار آمدند با نظارت استصوابی به مردم تحمیل شدند همان مردمی که در رفراندم سال ۵۸ مشروعیت به آنها دادند و در حال حاضر می گویند قدرت تجزیه و تحلیل مسائل رفراندم را ندارند. ‏آری؛ همه مسئولین بر اساس روابط نصب و عزل می شوند ‏و بی قاعدگی و بی قانونی بیداد می کند.
‏قانون اساسی هزاران بار نقض شد و نادیده گرفته شد و فقط نوشته شده و قرار نیست به آن عمل شود.
‏فساد سیستماتیک مسئولین رده بالا بیداد می کند و این فساد در تار و پود حاکمیت نهادینه شده و الا چطور وزیر صمت میتواند ۷۵ خودروی شاشی بلند به نمایندگانِ ‏مجلس حبه کند تا از استیضاح بگریزد آیا این فساد سیستمانیک نیست؟!
‏چطور تورم ۴۷ درصد است و مخارج و هزینه ها به دلار محاسبه می شود اما حقوق ها را با ریال محاسبه می کنند و آن مبلغ ناچیز حقوق ریالی را به بهانه ی مهار تورم فریز می کنند.
‏چطور باید با یک رئیس جمهور سخن گفت که زیر دستانش بی کفاینی آنان برای جامعه عیان شده و گوش شنوایی برای نقد نیست و نقادان را متهم می کنند با زور و چماق با آنها سخن می گویند؟!
من بعد از اتمام ساعت کاری و خروجم از درب ثبت و ضبط اوقات کاری کارگران دیدم یک جمعیت هلهله کنان و با تعداد زیادی ماشین دارند به شرکت ورود می کنند و مقصدشان مسجد شرکت هفت تپه بود. ‏من مات و مبهوت ماندم که چرا این تعداد قلیل مردم دور و بر کسی جمع شدند(رئیسی) که به آنها می گویند قدرت تحلیل مسایل را ندارید فقط به ما گوش کنید و ۴۴ سال به آنها وعده وعید دادند ولی همه دروغ بود. ‏البته تعدادی از بیکاران بومی و غیر شرکتی بودند، ‏به خیال اینکه رئیس جمهور دست آنها را در شرکت بند کُند و چرخ زندگی خود را بچرخانند آمده بودند و عده ای زیاد از جمعیت هم امنیتی ها بودند که امنیت رئیس جمهور را تامین می کردند.
‏من گفتم خوب ما که کارگر این شرکت هستیم و آقایان مهمان ما هستند و باید بمانیم و پذیرایی کنیم!!! ‏علی رغم اصرار دوستان به نماندن و خطر داشتن حضور ما اما ماندیم تا ببینیم افاضات ریئس جمهور چیست و ما هم اگر وقت کردیم بعضی از مطالبات باقی مانده را بیان کنیم.
‏مطالبات مورد نظر من:
‏برگشت بکار اسماعیل بخشی
‏تعیین تکلیف سهام شرکت که در حال حاضر هفت تپه به این دلیل مصداق بیماریست که در کما به سر می برد
‏و بحث همسان سازی حقوق ها با طرح و توسعه ی نیشکر بود.
‏اما بوقچی ها و هوچی گران بسیجی ها که عنوان کارگر هفت تپه را یدک می کشند از حضور ما ناخرسند بود و می ترسیدند که نکند ما رئیس جمهورشان را نقد کنیم و حرفی بزنیم که به مذاقشان خوش نیاید. ‏آنطور که برداشت شد و با عده ای از افراد حاضر ( لباس شخصی) مشورت کردند که با من حرف بزنند و همانطور شد، ‏رئیس جمهور در لفافه تهدید کرد که هر کس تولید را متوقف کند باهاش برخورد می شود و این هشدار برای همان کسانی بود که برای کار آمدند و خطابش با کارگران فصلی بود ‏که آمده بودند تا به آن بگویند ما قرار داد مستمر می خواهیم.
‏ختم کلام رئیس جمهور اقلیت به دلیل شلوغ کاری نتوانستند سخن خود را بیان کنند. ‏به منبر رفت تا برای گرسنگان از وعده وعید هایش سخن بگوید اما نتوانستند و از پله پایین آمدند که من قصد صحبت کردن را از نزدیک داشتم
‌‏خواستم از مطالبات هفت تپه بگویم از درد مردم ایران بگویم و نقد کنم آن همه بی کفایتی ها را.
‏خواستم بگویم؛ ۲۱ درصد افزایش حقوق سالانه شورای عالی کار غیر قانونی و ظالمانه است. ‏خواستم بگویم؛ رفراندم حق مردم است و مردم بر همه چیز آگاه هستند. اما یک دفعه چند نفر لباس شخصی آمدند و گفتند از اینکه مراعات این جلسه را کردید ممنونیم آری تهدید محترمانه بود و من در جواب گفتم من نقدها داشتم و حرف داشتم، خواستم بگویم اما ...
‏و اینجا بود که همه به ماشین نشستند و همان بوق چی ها و هوچی گران ‏همراه مرکب رئیس جمهور اقلیت سوار شدند و به اهواز، شهر ثروتمندِ فقیر نشین(سفره ی ایران) رفتند.
‏و ما ماندیم و یک هفت تپه ای که در کما می باشد.
‏آری بوق چی ها رفتند تا امتیاز بگیرند برا ی خود و اطرافیان خود.
*از بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان در مقابله با حملات شیمیایی و مسمومیت های سریالی مدارس متحدانه حمایت میکنیم!
همانطور که در بیانیه فوق اشاره شده، بیش از شش ماه است که امنیت جان فرزندانمان در مدارس در پی حملات پی در پی شیمیایی به مخاطره افتاده و حضور دانش آموزان در مدارس را غیر ممکن کرده است و مسئولان آموزش و پرورش و کل حاکمیت در رابطه با جان عزیزانمان بی توجه بوده و از پذیرش هر گونه مسئولیتی سر باز میزنند.
در حالیکه مدارس باید بتواند سلامت و امنیت جان فرزندانمان را تضمین کند و در غیر این صورت نمیتوانیم فرزندانمان را در معرض حملات شیمیایی در مدارس قرار دهیم.
در این میان معلمان همواره مانند سنگری از جان دانش آموزان حمایت کرده و طبق بیانیه شورا ی هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان برای مقابله با حملات شیمیایی متحدانه ایستادگی خواهیم کرد.
ندای زنان ایران
هشتم اردیبهشت ۴۰۲
*ماموران امنیتی با یورش به خانه محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، جمعی از معلمین و فعالین کارگری را بازداشت کردند
کانال شوراي هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران:
روز جمعه، هشتم اردیبهشت ماموران امنیتی با یورش به خانه محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، تعدادی از معلمان حاضر در این دیدار و ‌نیز تعدادی از فعالان صنفی و مدنی مدافع حقوق کارگران را با خشونت بازداشت کردند.
در جریان این بازداشت یکی از خانم‌ها معلم دچار حمله قلبی شد و در بیمارستان بستری گردیده است.
ریحانه انصاری‌نژاد، عسل محمدی، هیراد پیربداقی، آنیشا اسدالهی، سروناز احمدی، کامیار فکور، حسن ابراهیمی، ژاله روحزاد و الدوز هاشمی تعدادی از فعالینی هستند که به دست ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده‌اند.
*پیام کلکتیو سندیکایی فرانسه به کارگران ایران
به مناسبت ۱ مه ۲۰۲۳
ما سازمان های سندیکایی فرانسوی س. اف. د. ت، س. ژ. ت،. اف. اس. او.، سولیدر، او ان اس آ، چندین سال است که مشترکاً از مبارزات شما برای دفاع از حقوق و آزادی هایتان حمایت می کنیم. ما به خوبی واقفیم که شما تحت چه شرایطی این مبارزه را به پیش می برید: سرکوب بسیار شدیدی که توسط مقامات ایرانی اعمال می شود و شرایط بسیار دشوار کار و زندگی برای مردم ایران.
حق تشکیل آزادانه اتحادیه‌های کارگری و عضویت در سازمان‌هایی که کارگران را نمایندگی کنند و واقعاً مستقل از قدرت باشند، از آرمان‌های مشروع و کاملاً به رسمیت شناخته شده در حقوق بین‌الملل است. ما از خواسته های شما حمایت می کنیم تا این که سرانجام دولت ایران به این حقوق بین المللی گردن نهد، حقوقی که دولت ایران به عنوان یک عضو سازمان جهانی کار ملزم به رعایت آن ها است!
در ۳۰ آوریل ۲۰۲۲، در آستانه روز جهانی کارگر، در یک وضعیت حکومت نظامی اعلام نشده در تهران و سایر شهرهای بزرگ، رسول بداغی به همراه جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی و علی اکبر باغانی بازداشت شدند. آن ها همه اعضای انجمن معلمان هستند. به دنبال آن دستگیری ها، رضا شهابی، حسن سعیدی و داوود رضوی از اعضای سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه (واحد) همراه با کیوان مهتدی و آنیشا اسداللهی مترجمان آن ها هم دستگیر شدند. همه آن ها به اتهامات ساختگی به حبس های طولانی مدت محکوم شدند. تنها «جرم» آن‌ها این است که قصد داشتند در چهارچوب حقوق بین‌الملل و مقاوله نامه های بنیادین سازمان جهانی کار، که عنصر محوری آن حقوق سندیکایی است، به فعالیت های اتحادیه ای بپردازند
کلکتیو سندیکایی ما، با نگرانی فراوان تحولات وضعیت زندانی شدن شان و به ‌ویژه شرایط غیرانسانی زندان که متحمل می شوید، را دنبال می‌کنند. وخامت وضعیت سلامتی رضا شهابی و دادوود رضوی ما را به شدت نگران کرده است. به گفته پزشک زندان، انتقال رضا شهابی به یک بیمارستان غیرنظامی خارج از محیط زندان برای انجام عمل جراحی فوری یک امر اضطراری است، اما مقامات ایرانی سرسختانه از این امر خودداری می کنند.
به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی همبستگی، ما بار دیگر حمایت بی دریغ خود را از شما در نبرد سختی که برای آزادی همه زنان و مردان، برای کرامت زنان و مردان زحمتکش، و برای رعایت حقوق بشر به پیش می برید، تجدید می کنیم. ما این سرکوب های غیرقابل تحمل را به شدت محکوم می کنیم.
پاریس، ۲۸ آوریل ۲۰۲۳

کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار (س. اف. د. تCFDT)
کنفدراسیون عمومی کار (س. ژ. CGT)
کنفدراسیون متحده سندیکایی (اف. اس. اوFSU)
اتحاد سندیکایی همبستگی (سولیدرSolidaires)
اتحاد ملی سندیکاهای مستقل (او. ان. اس. آUNSA)
برگرفته از شبکه های اجتماعی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید