بیانیه حمایتی مشترک از اعتصابات کارگران به پیشگامی کارگران نفت و پتروشیمی

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

باید با تمام قوا از اعتصابات کارگران به پیشگامی کارگران نفت و پتروشیمی حمایت کرد! (ما تشکل‌ها و گروه‌های مبارزاتی دانشجویان، دانش‌آموزان، زنان و جوانان کنار کارگران اعتصاب کننده نفت، پتروشیمی و فولاد هستیم)از جمعه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، اعتصابات گسترده‌ای در واحدهای نفت و پتروشیمی آغاز شدند و تا زمان انتشار این بیانیه حداقل ۸۰ مرکز وارد این اعتصابات و یا اعتصابات حمایتی شده‌اند. این اقدام اعتراضی رو به جلو، قدرت دوچندانی به مردم ذله شده از حکومت اسلامی سرمایه داران؛ یعنی، جمهوری اسلامی داده است.

از طرف دیگر، این اعتصاب گسترده نشان دهنده اعتماد مردم به تشکل‌های مستقل از حکومت در جنبش کارگری و فضای سیاسی کشور می‌باشد؛ همچنین نشاندهنده کثرت مخالفین وضع ضدانسانی موجود و قدرت بی‌نظیر ما مردمِ متحد است؛ اتحادی واقعا موجود که اعتصاب گسترده در بخش‌هایی مثل نفت و پتروشیمی که به شدت «امنیتی شده» هستند را، به شکل سراسری ممکن می‌کند.
ما بعنوان تشکل‌های دانشجویی و دانش‌آموزی و گروه‌های مبارزاتی شهری جوانان و زنان که در این هفت ماه روز به روز با جمهوری اسلامی در خیابان‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها جنگیده‌ایم و انقلابمان را جلو برده‌ایم، با شما کارگران اعتصاب کننده نفت، پتروشیمی و فولاد و کارگران اعتصاب کننده سایر بخش‌ها اعلام همبستگی می‌کنیم.
ما اعلام می‌کنیم، بخش عظیمی از جنبش دانشجویی و دانش‌آموزی، جنبش قدرتمند زنان و جوانان در کنار شما و در یک سنگر هستیم، ما را کنار و حامی و پشتیبان خود بدانید.
تنها راه حل رهایی ما مردم تحت استثمار و تحت سرکوب و محرومیت این است که گام‌های سریعتر، موثرتر، سراسری و متشکل‌تری برای سرنگونی جمهوری اسلامی برداریم.
این گام‌ها همانا روزمره شدن و همگام شدن اعتراضات سراسری و اعتصابات سراسری و ایجاد اعتصاب عمومی در سراسر جامعه است.
زنده باد شما کارگران انقلابی، زنده باد «انقلاب زن زندگی آزادی»

#جمهوری اسلامی نابود باید گردد
#نه به استثمار، فقر و سرکوب
#زنده باد انقلاب زن زندگی آزادی
#آزادی برابری، اداره شورایی

تشکل‌ها، نهادها و گروه‌های امضا کننده:
تشکل دانشجویان پیشرو
کمیته سراسری دانشجویان کردستان
دانشجویان آزادی‌خواه دانشگاه خوارزمی
دانشجویان آزادیخواه نوشیروانی بابل
دانشجویان آزادیخواه دانشگاه بهشتی
نهاد آزاد اندیشان جندی شاپور
نهاد آزادی‌خواهان دانشگاه تهران شمال
جمعیت دانشجویان آزاد (دانشگاه آزاد سنندج)
اتحاد دانشجویان دانشگاه الزهرا
اتحاد دانشگاه صنعتی اصفهان
جمعی از فعالین و دانشجویان:
دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)
دانشگاه آزاد شهرقدس
دانشگاه اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه فنی دخترانه سنندج
دانشگاه کردستان
دانشگاه یزدان پناه
تشکل دانش آموزان انقلابی بوشهر
تشکل دانش آموزان انقلابی تهران
زنان مبارز و انقلابی کردستان
جمعی از فعالین حقوق زنان_سنندج
گروه دختران آفتاب ارومیه
گروه زنان و جوانان انقلابی تهرانسر
گروه زنان انقلابی شیراز
شورای جوانان انقلابی دزلی
جوانان انقلابی محلات سنندج
جوانان انقلابی محلات کامیاران
جوانان انقلابی پیرانشهر
جوانان انقلابی ژاورود
جوانان انقلابی و پیشرو رفسنجان
جمعیت جوانان پیشرو تهران
کمیته جوانان انقلابی سنندج
هسته جوانان انقلابی زاهدان

چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲