تریبون کارگری : نگاهی به اعتراضات کارگران نفت و نگاه به انتخابات ۱۴۰۰

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

در تریبون کارگری این هفته، علی دماوندی با علیرضا نوایی، ایوب رحمانی و ستار رحمانی در باره اعتراضات هفته های اخیر ، خصوصا اعتراضات و تجمعات کارگران نفت و صنایع فولاد ومعلمان ، و نگاه جنبش کارگری به انتخابات ۱۴۰۰ در حکومت اسلامی ایران ، مطالبات جنبش کارگری و بی ربطی همه ی کاندیداها وجناحهای سیاسی حاکم به مطالبات اجتماعی مردم، چشم اندازهای حرکت کارگری خصوصا کارگران هفته تپه و مقابله با سیاست گروههای وابسته به رئیسی وموسوم به عدالت خواهان و تاکید بر تشکل مستقل و پیگیری اعتراضات سراسری و مداوم کارگری ....گفتگو کرده است.

https://www.youtube.com/watch?v=T2xixkxw6xk&t=24s