اخباروگزارش های کارگری 14 خرداد ماه 1400

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

- چهارمین روز تجمع اعتراضی جمعی ازکارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به بی آبی مزارع وعدم پرداخت حقوق مقابل دفتر مدیریت - محکومیت حیدر قربانی به ۱۱ سال زندان و اعمال فشار برای اجرای حکم - اطلاعیه کلکتیو سندیکاهای فرانسه در حمایت از کارگران ایران درباره تشدید سرکوب درایران ازجمله زندانی کردن محمودصالحی و عثمان اسماعیلی - تجمع اعتراضی کشاورزان خمام نسبت به بستن رودخانه در طرح لوله‌گذاری شهرداری درخیابان

- جان باختن یک کارگرمقنی دراصفهان براثر سقوط در چاه 20 متری

*چهارمین روز تجمع اعتراضی جمعی ازکارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه نسبت به بی آبی مزارع وعدم پرداخت حقوق مقابل دفتر مدیریت

روز جمعه 14 برای چهارمین روزمتوالی، کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه برای اعتراض به بی آبی مزارع وعدم پرداخت حقوق مقابل دفتر مدیریت این مجتمع اجتماع کردند.

گزارش منتشره درشبکه های اجتماعی:

چهارمین روز از اعتصاب کارگران شرکت هفت تپه

امروز جمعه ۱۴ خرداد کارگران شرکت هفت تپه در ادامه اعتصاب خود برای چهارمین روز دست به تجمع زدند.

این کارگران خواهان برقراری حق‌آبه شرکت برای آبیاری مزارع نیشکر و پرداخت دستمزدهای معوق خود هستند.

*محکومیت حیدر قربانی به ۱۱ سال زندان و اعمال فشار برای اجرای حکم

حیدر قربانی کارگر ساختمانی و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان شهریار به اتهامات “ عضویت در دسته یا جمعیت و یا شعبه جمعیت‌هایی که در داخل کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور تشکیل شده است” و “ تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” در مجموع به ۱۱ سال زندان محکوم شده است.

در روزهای اخیر طی ابلاغیه‌ای که در سامانه‌ی ثنای او قرار گرفته وی را برای اجرای این حکم فراخوانده‌اند و همچنین برای اعمال فشار به جهت اجرای حکم حساب بانکی وی نیز مسدود شده است.

حیدر قربانی در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ توسط مأموران وزارت اطلاعات در منزل‌اش دستگیر شد و پس از ۲۳ روز بازداشت در بند ۲۰۹ زندان اوین با قرار وثیقه موقتاً آزاد گردید.

حیدر قربانی هیچ جرمی مرتکب نشده است و تنها به دفاع از حقوق ‌و مطالبات خود و دیگر کارگران پرداخته است.

نهادهای امنیتی کارگران و فعالین جنبش کارگری را بخاطر فعالیتهای صنفی ‌و مطالباتی و همچنین عضویت در تشکل‌های مستقل کارگری مورد سرکوب قرار میدهند و با انتساب اتهامات واهی امنیتی قصد سرکوب هر نوع فعالیت و مطالبه‌گری کارگری را دارند.

طبقه کارگر ایران به وضوح میداند که اقدامات تماماً ضد کارگری و ددمنشانه‌ی نهادهای امنیتی در تعارض با نه تنها کارگران بلکه کل بخش‌های جامعه در جریان است و هیچگاه با چنین اقداماتی نه تنها مرعوب و منکوب نشده بلکه در مقابله با این سیاست سرکوبگرانه با مبارزه علیه امنیتی کردن فعالیتهای صنفی به تلاش گسترده خود در راستای تحقق مطالباتش پر توان‌تر ادامه خواهد داد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران صدور حکم زندان علیه حیدر قربانی و نیز اعمال فشار از طریق انسداد حساب بانکی او برای اجرای این حکم ظالمانه را قویاً محکوم مینماید و خواهان لغو این حکم و پایان دادن به تعیقب قضایی علیه وی و دیگر کارگران زندانی است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ۱۴ خرداد ۱۴۰۰

*اطلاعیه کلکتیو سندیکاهای فرانسه در حمایت از کارگران ایران درباره تشدید سرکوب درایران ازجمله زندانی کردن محمودصالحی و عثمان اسماعیلی


تشدید سرکوب در ایران

محمود صالحی و عثمان اسماعیلی به حبس محکوم شدند

رژیم اسلامی با مواجهه با رشد جنبش اعتراضی کارگران در ایران، بر شدت سرکوب فعالان کارگری و مدافعان آن ها افزوده است. افزایش دستگیری فعالان کارگری به بهانه های واهی و نیز افزایش انواع فشارها بر شهروندان حامی آن ها، مبین گام جدیدی در سرکوب جنبش های اجتماعی رو به رشد است.

اول ماه مه ۲۰۲۱ نمونه بارزی از این امر است. علیرغم بسیج گسترده نیروهای سرکوب و سازمان ضد کارگری "خانه کارگر"، کارگران، بیکاران، بازنشستگان برای گرامی داشت این روز در برخی از شهرها دست به تجمع زدند. این تجمعات با حمله پلیس مواجه شدند که به دستگیری چندین نفر منجر شد. اقدامات سرکوبگرانه مربوط به تجمعات اول ماه مه، روزهای بعد نیز ادامه داشت.

متعاقبا در تاریخ ۱۵ مه، محمود صالحی و عثمان اسماعیلی، دو فعال کارگری سرشناس و هر دو به شدت بیمار، به خاطر برگزاری جشن اول ماه مه در شهر خود، و پخش تصاویر آن در شبکه های اجتماعی به دادگاه احضار می شوند. آن ها با سر باز زدن از پرداخت وثیقه مالی ای که برای أن‌ها تعیین شده بود، بلافاصله زندانی می شوند.

در تاریخ ۲۷ مه برای آن ها احکام زندان صادر می شود: سه ماه برای محمود صالحی و شش ماه برای عثمان اسماعیلی. این احکام قابل تبدیل شدن به جزای نقدی اند.

علاوه بر این مدافعان کارگران مبارز نیز در تیررس سرکوب قرار دارند. فشار حقوقی بر خانم فرزانه زیلابی، وکیل مدافع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، نمونه بارز آن است. فشار وارده بر وکیل کارگران این مجتمع کشت و صنعت، بخشی از موج جدید فشارهایی است که از زمان خلع ید از مالکین شرکت مزبور بر کارگران آن وارد شده است. مالکانی که در پی خصوصی سازی مجتمع، بر آن چنگ انداختند، شرکت را ورشکسته تر و شرایط کار را برای کارگران سخت تر از پیش کردند. کارگران به مدد اعتصابات مداوم و مبارزات طولانی خود، که از حمایت شهروندان تشنه عدالت و آزادی خواه برخوردار بودند، موفق به خلع ید از صاجب مجتمع شدند. در طی این مبارزه طولانی، که اعتصاب کنندگان را چندین بار به دادگاه ها کشاند، خانم زیلابی وکیل مدافع آن ها به طور خستگی ناپذیری از آن ها دفاع کرد. وکیل مزبور به اتهام مشارکت در تبلیغ علیه رژیم، تجمع به قصد اقدام علیه امنیت ملی، و توهین به رهبر، به دستور مقامات قضایی از ۱۳ مه از حرفه وکالت محروم می شود. این تصمیم خودسرانه علیه خانم زیلابی به شدت مورد اعتراض کارگران هفت تپه، سایر وکلای مدافع پرونده هفت تپه، و ۳۳۶ وکیل دادگستری قرار می گیرد و این وکلا در بیانیه با اعترض به این که حکم فوق استقلال نهاد وکالت را خدشه دار کرده، خواستار لغو فوری آن می شوند .

ما سندیکاها:

- خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری محمود صالحی و عثمان اسماعیلی و هم چنین لغو همه محکومیت های آن ها هستیم؛

- اعمال سرکوبگرایانه و اذیت و آزارها علیه خانم فرزانه زیلابی، وکیل مدافع کارگران و کارکنان نیشکر هفت تپه را محکوم می کنیم و خواهان لغو فوری ممنوعیت شغلی وی هستیم؛

- خواهان لغو همه محکومیت های غیرعادلانه و خلاف آزادی های و حقوق بنیادی هستیم. هم چنین خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری همه سندیکالیست ها و فعالین مدافع حقوق کارگران زندانی شده به خاطر فعالیت های سندیکایی اشان هستیم؛

- از رژیم ایران می خواهیم که به پیمان های بین المللی که دولت ایران امضا کرده، از جمله حق ایجاد تشکل های مستقل، حق برگزاری تجمعات، حق اعتصاب، و حق قراردادهای جمعی، احترام بگذارد.

کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیکِ کار (س اف دِ تِ)

کنفدراسیون عمومی کار (س ژِ تِ)

فدراسیون سندیکائی متحد (اِف اِس او – فرهنگیان)

اتحادیه سندیکائی برای همبستگی (سولیدر)

اتحادیه ملی سندیکاهای امستقل (اونسا)

پاریس ۴ ژوئن ۲۰۲۱

*تجمع اعتراضی کشاورزان خمام نسبت به بستن رودخانه در طرح لوله‌گذاری شهرداری درخیابان

روز جمعه 14 خرداد،جمعی‌ از کشاورزان روستاهای راسته‌کنار، بالامحله چوکام و برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به مسدود شدن رودخانه رمضان‌بکنده دست به تجمع در خیابان حافظ شهرستان خمام دراستان گیلان زدند.


یکی‌ از تجمع‌کنندگان با بیان اینکه رودخانه رمضان‌بکنده آب لازم برای حدود هزار هکتار از اراضی کشاورزی در راسته‌کنار، بالامحله چوکام و جیرسر را تامین می‌کند،به خبرنگاریک رسانه محلی گفت: مدیرعامل آب منطقه‌ای گیلان از آبگذاری کانال چپ سنگر از روز گذشته خبر داده بود، اما پیمانکار شهرداری برای اجرای طرح لوله‌گذاری خیابان حافظ اقدام به بستن مسیر جریان آب رودخانه کرده بود؛ که شهرداری و اداره آبیاری باید در این‌خصوص پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه لوله‌گذاری بدین‌نحو بدون زیرسازی و باکس‌بندی کارشناسی‌شده به‌نظر نمی‌رسد، افزود: نباید در فصل کشاورزی جریان آب رودخانه‌ها بسته‌شده یا عملیاتی در آن‌ها صورت بپذیرد.

همین منبع ازمتوقف‌نمودن عملیات مذکوروبازگشایی مسیر رودخانه بدنبال این تجمع اعتراضی خبرداد.

*جان باختن یک کارگرمقنی دراصفهان براثر سقوط در چاه 20 متری

روزجمعه 14 خرداد،یک کارگرتبعه افغانستان در روستای دشتی در شرق اصفهان بدنبال سقوط در چاه 20 متری و به دلیل شدت جراحات در دم جانش را ازدست داد.

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید