روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، روز اعتراض به سركوب در ایران

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

حزب حكمتیست(خط رسمی): ۲۵ نوامبر برابر با چهارم آذر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. امسال در شرایطی به استقبال این روز میرویم كه در ایران بیش از دو ماه است، اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی و برای برابری زن و مرد، برای آزادی، رفاه همگانی و برای سرنگونی جمهوری اسلامی در جریان است. مبارزه علیه خشونت سیستماتیك وآپارتاید جنسی در ایران، قدمتی به عمر جمهوری اسلامی دارد. ۴۳ سال است زنان و مردم آزادیخواه در مقابل حكومتی مبارزه میكنند كه زن سیزی و توحش و بربریت علیه زنان از بنیادهای اساسی این حاكمیت است.

روز ۲۲ شهریور با دستگیری و كشتن مهسا امینی دختر ۲۲ ساله بدست گشت ارشاد، مردم آزادیخواه در سراسر ایران به بپا خواستند و علیه قتل مهسا، علیه زن ستیزی و بی حقوقی زن و علیه جمهوری اسلامی دست به اعتراضات وسیع و سراسری زدند. زنان آزادیخواه و نسل جوان پرچمدار این اعتراضات هستند.
بیش از دو ماه است سراسر ایران به میدان جدال مردم آزادیخواه و خصوصا نسل جوان علیه جمهوری اسلامی برای آزادی زن، برای برابری و سرنگونی جمهوری اسلامی در جریان است. این جدال شروع انقلابی است كه زنان از ستونهای اصلی آن هستند و به انقلاب زنانه ایران مشهور شده است. این انقلاب میرود كه جمهوری اسلامی را با همه قوانین و فرهنگ و سنت ضد زنش را به تاریخ بسپارد و به جای آن جامعه ای آزاد، برابر و انسانی را جایگزین كند.
جمهوری اسلامی برای شكست مردم آزادیخواه ایران و شكست انقلاب در جریان، در این دو ماه انواع توطئه و نقشه های كشتار و تفرقه و توحش را آزمایش كرده است. حمله به دانشگاهها، كشتار و ربودن شبانه مبارزین، كشتار در بلوچستان و تلاش برای راه اندازی جنگ "شیعه و سنی" و دهها تاكتیك و نقشه شومی كه یكی پس از دیگری از جانب مردم شكست خورده است.
جمهوری اسلامی در چند روز گذشته و در ادامه توطئه های خود برای سركوب مردم آزادیخواه ایران، به كردستان لشكر كشی كرده است. سران حاكمیت با لشكر كشی به كردستان و قتل و جنایت علیه مردم بپاخواسته تلاش میكنند انقلاب در ایران را به شكست بكشانند و مردم آزادیخواه را مستاصل و تسلیم كنند. میخواهند تجربه خونین ماهشهر در آبان ۹۸ را كه دهها نفر در این شهر و نیزارهای اطراف را بدون هیچ امكان دفاعی به خون غلتاندند تا اعتراضات آبان را شكست دهند، اكنون قرار است لشكر كشی به كردستان و كشتار مردم جای ماهشهر خونین را پر كند و انقلاب را به زانو در آورند.

مردم آزدیخواه ایران!
زنان و جوانان !
روز جمعه چهارم آذر روز مبارزه با خشونت علیه زنان همراه با زنان و مردم آزادیخواه در سراسر جهان، در دفاع از آزادی زن و علیه توحش و كشتار جمهوری اسلامی اعتراض كنید. چهارم آذر روز اعتراض سراسری ما در دفاع از انقلاب زنانه ایران، در دفاع از برابری زن و مرد و علیه لشكر كشی و كشتار مردم در كردستان برای سركوب انقلاب ایران است. این روز برای مردم ایران روز اعتراض سراسری علیه اعدام و دستگیری دهها هزار انسان در این جامعه، روز اعلام همسرنوشتی زنان، جوانان، مردم محروم به وسعت ایران برای آزادی و برابری، برای آزادی زن، برای آزادی همه زندانیان سیاسی و برای پایان دادن به كشتار در كردستان و همه شهرهای ایران است.
حزب حكمتیست (خط رسمی) همراه شما و همه آزادیخواهان در جهان، شما را به تجمعات در مراكز شهرها، در محلات، دانشگاهها و در مراكز كارگری و اعتصابات و اعتراض به بربریت و كشتار در ایران و برای آزادی و برابری فرامیخواند. رمز پیروزی ما اتحاد سراسری طبقه كارگر، زنان، جوانان و مردم محروم است. در این روز به اشكال مختلف و هماهنگ و سراسری در صفی متحد اعتراض كنید و جمهوری اسلامی را بیش از پیش در توطئه های خود ناكام بگذارید.

زنده باد آزادی و برابری
زنده باد آزادی زن
حزب حكمتیست(خط رسمی)
دوم آذر ۱۴۰۱- ۲۳ نوامبر ۲۰۲۲