جمهوری اسلامی در چهل‌‌وسه‌ سال گذشته یک جهنم تمام عیار را برای مردم ایران به وجود آورده و اکنون ما بپا خاسته‌ایم تا با مبارزه‌ی انقلابی‌مان این جهنم را در حد توانمان به بهشت تبدیل کنیم و برای دستیابی به این هدف هزینه می‌دهیم. هزینه‌هایی که غالبا غیر قابل جبران است. برای محقق کردن این هدف ما بیش از هر چیزی به همبستگی نیاز داریم. اتفاقات خونبار مهاباد، جوانرود، پیرانشهر و غیره، جدای از جمعه‌ی خونین زاهدان نیست و ادامه‌ی مسیر این مبارزه‌ است که در تمام ایران، از مشهد تا اهواز، از تهران تا بندرعباس، از ساری تا تبریز و بوشهر و خاش ادامه داشته است.

زنان و مردان آزاده!
شنبه‌های انقلاب و رزم ما تا روز پیروزی ادامه دارد. در این یک ماه، ما جوانان محلات مریوان در کنار دیگر جوانان انقلابی سراسر کشور از طریق جنگ و‌ گریز محله محور و فرسوده کردن نیروی سرکوب، با سردادن شعار، با سازمان دادن اعتراضات برحق، با مطرح کردن مطالبات توده‌ای، با پخش تراکت و شعارنویسی بر دیوارها و با ابتکارات دیگری تلاش کردیم فضای اعتراضی و شور انقلابی را شعله‌ور کنیم.

این گام‌های ماست که گلوله‌ها را بذر خیابان کرده و این صدای ماست که حصارهای شهر را بلعیده. صدایی که تا قعر استبداد و استثمار و ارتجاع را لرزاند؛ صدای انقلاب علیه سال‌های سیاه تبعیض؛ بر زنان، کارگران، معلمان، دانشجویان، دانش آموزان، کوییرها و دیگر طبقات تحت ستم.ما زنان و مردانی هستیم که در صف مبارزان فاتح خیابان ایستاده‌ایم. با قیام زن زندگی آزادی کوچه و خیابان را تسخیر کردیم و بذرهایی در خیابان کاشته‌ایم که هیچ گلوله و سلاحی را یارای مقابله با آن نیست.

حمله و لشکر کشی هدفمند جمهوری اسلامی به شهرهای کردستان، قتل عام مردم معترض جوانرود، دیواندره، پیرانشهر، بوکان، مهاباد و سنندج و دهگلان همگی تنها گوشه هایی ناچیز از جنایات این رژیم کودک کش است. امروز اما نه دوران عربده کشی لمپن های بسیجی و سپاهی بلکه دوران سرازیری و سرنگونی این رژیم میباشد. امروز کردستان چشم و چراغ ایران و حلقه ای قدرتمند از خیزش انقلابی میلیون ها زن و مرد آزادیخواه و برابری طلب در ایران علیه کل بساط نظام جمهوری اسلامی میباشد.

دختران و پسران آزادیخواه و برابری طلب روستای دزلی: لازم است با اتحاد و همبستگی به انقلاب نوین ایران و کردستان بپیوندیم. جامعه ایران دستخوش تحول انقلابی بزرگی است، روند رویدادها در شهریور و مهر ماه امسال نشان داد که قتل حکومتی مهسا امینی فقط جرقه ای بود که خشم و اعتراض عمومی علیه فقر و فلاکت اقتصادی، بی حقوقی های سیاسی و اجتماعی، خشونت ها و تبعیض جنسیتی علیه زنان و سرکوبگریهای رژیم اسلامی را به نقطه انفجار برساند و زنان و مردان آزادیخواه را در شهرهای مختلف کردستان و ایران به کف خیابان بکشاند، حضور پرشور مردم مبارز کردستان بویژه جوانان انقلابی با پیشتازی زنان در این خیزش سراسری و مقابله با تعرض نیروهای سرکوبگر در کف خیابان چشم انداز روشنی از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را پیش روی مبارزات انقلابی در کردستان و ایران قرار داده است.

یکی از ویژگی های مهم انقلاب جاری در ایران محله محور بودن آن است. محله، محل زندگی اجتماعی و مشترک هزاران انسان زن و مرد، پیر و جوان ستم دیده است که به میانجی هم محله ای بودن و همسایه بودنشان و همچنین درد مشترکشان، امکان شکل گیری اعتماد در میان شان و حمایت از همدیگر در مقابل هر خطری که اهالی محله را تهدید کند، به سرعت شکل می گیرد. مردم محله به واسطه زیست مشترک و نزدیکیشان به سرعت به دور هم جمع میشوند، شبکه های دوستانه ی خود را ایجاد می کنند، امکان ها و موانع سر راه خود را تشخیص می دهند و بر اساس منافع محله خود تصمیم به هر اقدامی میگیرند.

رژیم جنایتکار اسلامی مانند چهل و سه سال گذشته و در جریان اعتراضات حق طالبانه توده های مردم ایران، بار دیگر تمام توان نیروی سرکوبگر و جنایتکار خود را در مقابله با مردم مبارز و انقلابی به کار گرفته و نشان داد، زبانی جز سرکوب و کشتار و ترور و خشونت افسار گسیخته نمی شناسد. تمام جهانیان می دانند طی حاکمیت چهل و سه ساله ننگین رژیم جمهوری اسلامی، مردم کردستان با مقاومت و مبارزه همه جانبه خود کوچکترین و کمترین مشروعیتی برای این رژیم قائل نبوده و همواره مضحکه های انتخاباتی و نهادهای انتخابی رژیم نزد مردم کردستان فاقد هرگونه اعتبار و وجاهتی بوده اند.

در این شرایط انقلابی که در چندین شهر کردستان، شهرها به دست مردم انقلابی بدون اسلحه افتاده و با توجه به اینکه رژیم با اسلحه سنگین از دیشب وارد مهاباد شده، از همه مردم انقلابی میخواهیم برای اتحاد با انقلاب به خیابان ها بیایید و کردستان را تنها نگذارید و اتحاد انقلابی را در این شرایط سخت حفظ کنیم.
پیروزی از ماست به پا خیزید.

هدف ما مشخص است و راه رسیدن به پیروزی کاملا واضح! ما لیدرهای میدانی برای روشن کردن اذهان عموم اعلام می کنیم: هدف کاملا مشخص و راه ما کاملا روشن و آشکار است. ما لیدرهای میدانی در این بیانیه به چند نکته ای که برای مفسّران و حکومت های خارجی ایجاد ابهام کرده است به طور خلاصه اشاره می کنیم. امیدواریم به ابهامات موجود پاسخ دهیم و تبیین شود که ما راه خود را تا رسیدن به پیروزی ادامه خواهیم داد، چرا که به راه حق خود و به قدرت خود ایمان داریم.

مردم مبارز و ازادی خواە کوردستان، در چند روز اخیر شاهد رادیکال ترین نوع اعتراضات در طی این دو‌ ماه اخیر بوده‌ایم، خلق کورد همواره در صفوف اول مبارزات مدنی و سیاسی بوده اند و کماکان این صف های طویل را برهم نزده اند، رادیکالتر و انقلابی تر از هر روز خیابان های شهرهای کوردستان را به سنگر مقاومت مردمی تبدیل کرده‌اند. با سرکوب شدید مزدوران حکومتی و کشتار بی رحمانه و سیستماتیکشان در کوردستان تنها راه پیش رو ادامه انقلاب و‌ مبارزات مردمیست، با این حال تمام اقشار مردم در هر صنف و ارگان و اداره ای خشم خودرا از سرکوبها و‌ کشتار های بی رحمانه حکومت به خیابان بیاوریم و با ادامه دادن به اعتصابات سراسری و اعتراضات میلیونی در ایران اتش خشم خود را در خیابان به نمادی مبارزاتی تبدیل کنیم.

همرزمان و مردم مبارز و انقلابی مهاباد، زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب، جوانان جسور و شجاع، کارگران، معلمان، دانشجویان و بازاریان و توده های انقلابی مهاباد، شما طی این چند هفته اخیر بە واقع بە نماد مقاومت و جسارت ستودنی در برابر دشمن تا دندان مسلح و جانی تبدیل شدە اید. شما درس کنترل محلات، درس سنگربندی و شجاعت را با قدرت و کاردانی خودتان بە تجربە انقلابیون تبدیل کردید. زندە باد رزمتان و زندە باد جسارت تان.

ما جمعی از جوانان انقلابی منطقه ژاورود به مردم مبارز و انقلابی سرتاسر ایران درود می‌فرستیم و همراه و به هر شکل پشتیبان و حامی آنها می‌باشیم. مبارزه برای آزادی به هر شیوه از کف خیابان به وسیله دانشجویان و دانش‌آموزان و کارگران و بازاریان و با اعتصاب و با قدرت، تا سرانجام صبح آزادی ادامه دارد. از تمام انسان‌های شریف که در این راه جان عزیزشان را از دست دادند درود می‌فرستیم و خانواده آنها را گرامی می‌داریم. هر چند ما از شهر دور بودیم و کمتر در انقلاب حضور داشتیم ولی به نفع هر شرایطی که در ادامه انقلاب به پشتیبانی مردم در روستاها لازم باشد آماده هستیم.

مردم مبارز و انقلابی کامیاران _مردان و زنان آزادیخواه و برابری طلب ،کارگران ،دانش آموزان، معلمان و بازاریان و همه اقشار کامیاران :در این چند روز که از اعتصابات سراسری گذشته ثابت کردید که کامیاران در میدان مبارزه علیه ظلم ونابرابری بهتر بهتر از گذشته قد برافراشته و هر بار قدمهایمان را به سوی آزادی محکمتر برمی‌داریم از این رو از همه مردم انقلابی کامیاران تشکر و قدردانی میکنیم . ما نباید اجازه بدهیم خون شهید فواد و شهید برهان و سایر شهیدان راه آزادی و برابری پایمال شود در چند روزی که از اعتصابات و مبارزه متحدانه میگذرد و ثابت کردید که می‌توانیم این اتحاد و همبستگی مردمی را بیشتر و قوی‌تر کنیم تا با افقی بازتر مبارزه علیه رژیم جنایتکار را ادامه بدهیم که این مهم نیازمند متشکل شدن هر چه بیشتر و ایجاد کمیته های زنان ،کارگران ،معلمان،دانش آموزان ،بازاریان،ورزشکاران،کمیته های پزشکی و غیره ......است .

بیش از دو ماه از اعتراضات سراسری و خیزش توده های مردم ایران علیه رژیم جنایتکار و سفاک اسلامی می گذرد، طی این مدت و در نتیجه جنایتهای مزدوران و جیره خواران رژیم دهها تن از مردم مبارز و جوانان انقلابی در شهرهای منختلف ایران جانباخته، صدها تن زخمی و صدها نفر نیز دستگیر و روانه شکنجه گاههای حکومت شده اند. در مبارزات جاری در شهرهای کردستان هم تعداد بیشماری از عزیزترین و شجاعترین فرزندانمان جانشان را فدای اهداف انسانی و انقلابی خود کردند. ما با خانواده های تمامی جانباخته گان، زخمی شدگان و دستگیر شدگان ابراز همدردی نموده و خود را متعهد می دانیم این مبارزه را تا سرنگونی رژیم اسلامی و شکستن زندانهای ایران و آزادی فرزندان دربندمان ادامه دهیم.

به یاد جانباختگان شنبه و یکشنبه خونین سنندج(شانزدهم و هفدهم مهر ماه ۱۴۰۱): مردم مبارز و آزادیخواه سنندج! لازمست با اتحاد و همبستگی بار دیگر این درس را به سران جمهوری اسلامی داد که ما مردم مبارز اعدام و کشتار و جنایت را بی پاسخ نمیگذاریم. به این منظور در روز پنجشنبه ۲۶ آبان ماه جهت گرامیداشت یاد جانباختگان و همدردی با خانواده های عزیزشان، ما مردم مبارز و ازادی خواه سنندج، را به راهپیمایی از میادین و محلات شهر به سمت مزار جانباختگان واقع در بهشت محمدی دعوت می کنیم.