اجازه مصادره، سازماندهی و رهبری مبارزات را نمی دهیم!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

در تاریخ ۶ آذر ۱۴۰۱ اطلاعیه ای که ضمیمه متن میباشد، تحت عنوان " بیانیه مشترک جوانان محلات ۳۰ شهر ایران" منتشر شد. بیانیه مذکور فراخوان به سازماندهی مبارزات برای ۱۴ تا ۱۶ آذر بود اما محتوای آن اساسا نقشه ، شعار و مطالبات اتاق فکر و استراتژیک اپوزیسیون راست را نمایندگی می کند که تحت عنوان جوانان محلات ۳۰ شهر همراه با ادبیات ارتجاعی اش منتشر می‌شود. این بیانیه اساسا با محتوا و سیمای فعالیت تاکنونی بسیاری از این تشکیلات ها در محلات شهرهای ایران مغایر دارد.

اینکه چگونه این سازمانها حاضر به گذاشتن امضا زیر چنین بیانیه ای با چنین محتوا و ادبیات ارتجاعی شده اند جای سوال است و یا چنین اقدامی ناشی از وضعیت سازماندهی در شرایط خفقان و نوپا بودن این تشکیلات ها و در عین حال توجه نکردن به منافع دراز مدت تر جنبش و سواستفاده از مبارزات روزانه می تواند باشد. این شرایط امکان این نوع سواستفاده ها از سازمانهای محلات و جوانان انقلابی اش را میتواند ایجاد کند و لذا لازم است که نباید اجازه داد اعتبار این سازمانها و مبارزاتشان از سوی اپوزیسون راست و رسانه هایشان مصادره شود.
نمونه بارز آن مصادره روز دانشجو یعنی ۱۶ آذر هستش که تلاش کردند آنرا به نوعی "ملی" کنند و عامدانه با اضافه کردن روزهای دیگر و بزرگ نمایی سه روز اعتصاب عمومی "روز دانشجو" را از محتوای تاریخی و رادیکال این روز را خالی کنند.
بیانیه مذکور بخشی از تولیدات رسانه ای اپوزیسیون راست در خارج کشور است و بخشی از ارکست خانواده بورژوازی غرب و همراهان آنها برای دخالت در تحولات و انقلاب آتی ایران که از رسانه هایی همچون ایران انترناسیونال، بی بی سی فارسی، من و تو و غیره ترویج و تبلیغ می شود.
این مصادره در واقع تجربه ای مهم در همه زمینه های سازماندهی و رهبری مبارزات برای ماست و حیاتی است که مورد توجه تمامی رفقا قرار بگیرد و راه را بر هر نوع اعمال نفوذ و مصادره رهبری با هر بهانه ای از جانب خودگماردگان را باید سد کرد و اجاره نداد راست و بورژوازی رهبری خود را به به مبارزات و جنبش های انقلابی مردم تحمیل کند.
جنبش انقلابی کنونی مردم ایران برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی ریشه در مبارزات جنبش های کارگری، معلمان، جوانان و دانشجویان و زنان در تمامی این سالها بوده و دارای بسیاری از اشکال مبارزاتی است. همچنین مکانیزم سرنگونی جمهوری اسلامی از زاویه این جنبش ها تماما در نقطه مقابل اهداف مورد نظر اپوزیسیون راست و بورژوایی است. سرنگونی جمهوری اسلامی تنها بخشی از این مبارزات و قدم اولیه آن است و تلاش برای به ثمر رساندن اهداف انسانی، آزادی و برابری، مسکن، امنیت جانی وشغلی و دخالت مردم در امورات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از اهداف اصلی این جنبش های زنده و موجود در جامعه است. سازماندهی جوانان در محلات مختلف در شهرهای ایران بدون تردید بخشی از این مبارزات و در هم تنیده با این جنبش هاست و بدون تردید سرآغاز انقلاب برای دست یابی به آزادی، برابری است.
ما اجازه مصادره، سازماندهی و رهبری مبارزات را نمی دهیم و هر گونه تلاش اپوزیسیون راست را در این بار محکوم می کنیم.
هدف نهایی ما از سرنگونی جمهوری اسلامی، آزادی، برابری و برپایی حکومتی مبتنی بر اراده واقعی توده های مردم است و این با آلترناتیو های ارتجاعی و از بالای مطرح شده توسط احزاب، رسانه ها و شخصیت راست اپوزیسیون خارج از کشور در مغایرت قرار دارد.

زنده باد آزادی، زنده باد برابری
زنده باد دنیایی عاری از قتل و خشونت و اعدام
جوانان انقلابی محلات سنندج
22 آذر 1401

#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
تلگرام سنندج:
https://t.me/sanandajmashora
تلگرام کردستان:
@ShorayEnghlabyMahalay
اینستاگرام:
https://instagram.com/mahalatsanandaj