فاتح شیخ/ چاوه: پشت خامنەای و توحش اسلامی به دیوار است

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

پشت خامنەای و توحش اسلامی به دیوار است
وقتی پشت خامنه ای به دیوار است،
وقتی توحش اسلامی سرمایه در ایران

به پایان حاکمیت مرگبارش،
به آخر خط رسیده،
همانجا پشت به دیوار، تا جایی که توان کشتار دارد،
میایستد، میکشد و ناگهان میافتد؛
لحظه سقوط ناگزیر خامنەای و توحش اسلامی سرمایه
وقتی است که
نبرد قهرمانانه زنان، نسل جوان،
بپاخاستگان انقلاب مداومی که در جریان است
با نیروی پایا و پویای خود،
آن توحش پشت به دیوار را
از پا در میآورد،
لگدمال میکند
و تماما به چاله نابودی میافکند.

فاتح شیخ/ چاوه
یکشنبه ٢٩ ابان ١٤٠١ - بیست نوامبر ٢٠٢٢