ناهید وفایی: مدتیست که حال من همچون کسیست

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

مدتیست که حال من همچون کسیست
که با زورقی شکسته بر دریا نشسته است
موج های دریا می بلعند وجودم را

هر گاه پروانه ای جوان
له شده در زیر پاهای ستمگر است
گاه خورشید بر فراز آسمان ظاهر است
و دریا گهواره ی موج های ساکن است
هر وقت می بینم که تا پیروزی بزرگ
فقط چند قدم باقی مانده است
حالم را نمی دانم چگونه توصیف کنم
وقتی که حال من
فقط با شادی و درد مردمم
گره خورده است.
ناهید وفایی