محمود قزوینی: گسترش اعتصاب کارگران نفت

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

دیدار - گسترش اعتصاب کارگران نفت ، توطئه های رژیم مصاحبه اسد نودینیان با محمود قزوینی