محمد قراگوزلو: در باره اعتصاب کارگران نفت

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

گفتگوی صدای نو در سیدنی با محمد قراگوزلو در باره اعتصاب کارگران نفت، نگاهی به تاریخچه اعتصابات کارگران نفت، تاثیرات آن در مبارزات مردم ، مطالبات کارگران، مشکلات و معضلات، نیازها و کمبودها و همچنین تلاش افراد و تشکلهای پرو غرب از جمله پاسدار سابق محسن سازگارا و تشکل موسوم به شورای مدیریت گذار برای نفوذ در این دور از اعتصابات کارگران صنعت نفت…