روز دانشجو در دل جنبش انقلابی

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

۱۶ آذر ۱۴۰۱، روز دانشجو، در شرایط کاملا متفاوتی از سال های قبل فرا میرسد. در شرایطی که خیزشی توده ای و جنبشی انقلابی سراسر ایران را فرا گرفته است. جنبشی که همه ی مردم آزادیخواه و اقشار محروم و گروه های اجتماعی را در اشکال متنوع مبارزه از اعتراضات خیابانی تا اعتصابات عمومی، اعتصابات کارگری، اعتراضات دانشجویی و غیره در بر گرفته است.


۱۶ اذر امسال و روز دانشجو اما یک ویژگی مهم دیگر را هم دارد و آن این است که دانشگاه ها و دانشجویان در طی بیش از دو ماه خیزش توده ای، یکی از محورهای اعتراض و اعتصاب در جنبش انقلابی جاری است. جنبشی که در آغاز بر دوش جوانان و دانشجویان و دانش اموزان، بویژه دختران جوان پا گرفت و به تدریج عرصه های دیگر جامعه را فتح نمود.

در آستانه ی ۱۶ آذر در دانشگاه ها اتفاقاتی افتاده و سنگرهایی فتح شده است که در هیچ کدام از سالگردهای ۱۶ آذر پیشین ممکن و قابل تصور نبود. دانشجویان آزادیخواه و انقلابی عملا دیوار تفکیک جنسیتی را بر سر صاحبانش خراب کردند، دختران روسری ها را از سر برداشته و در آتش سوزاندند، حق تجمع و اعتراض را تحمیل كردند و فریاد آزادی و برابری علیه چند دهه حقارت و اسارت، از دانشگاه ها تا خیابان ها و محلات را در بر گرفته است.

دانشجویان آزادیخواه و مبارز!

۱۶ اذر امسال در شرایطی فرا رسیده است که توازن قوای مردم و جمهوری اسلامی به نفع جامعه ما تغییر کرده است. دانشگاه به یکی از سنگرهای اصلی آزادیخواهی و نیروی گذار از ارتجاع واستبداد جمهوری اسلامی تبدیل شده است. سرکوبگران در مقابل شما و مردم بپا خاسته از هیچ جنایات و خباثتی حتی نسبت به کودکان فروگذار نکرده اند. تفنگچی های نظام سرمایه و دین از دیوار دانشگاه ها و حتی مدارس کودکان بالا رفته و اوج وحشیگری این نظام را به نمایش گذاشته اند. تا کنون صدها جوان و زن و مرد و کودک را کشته اند. ده ها هزار نفر را بازداشت و زیر شکنجه قرار داده اند، حكم قصاص و اعدام تعدای را اعلام كرده اند.

در چنین شرایط وحشیگرانه و هولناک جمهوری اسلامی، جامعه، شور انقلابی، جسارت، پایداری و تعرض کم نظیر شما به نظام تبهکار جمهوری اسلامی را می ستاید و ما دستان شما را به گرمی میفشاریم!

جنبش انقلابی ایران بر شانه های دوره ای از جدال طبقه كارگر و اعتصابات كارگری، بر دوش سالها تلاش و مبارزه زنان و نسل جوان و دانشجویان و شورشهای شهری ایستاده است. این جنبش اكنون هم بر دوش شما و جوانان شهرها و دانش آموزان و فرهنگیان و زحمتکشان محلات شهرها و اعتصابات عمومی مناطق مختلف با صلابت به پیش می رود. جنبش انقلابی چشم به پیروزی دوخته است. جامعه در انتظار قدم های محکم و قدرتمند طبقه کارگر برای ایفای نقش تعیین کننده اش در جنبش انقلابی است. طبقه ای که اگر با تمام قوا تنه اش را به تنه جنبش بزند، نظام پوشالی و قاتل و فاسد جمهوری اسلامی مدت زیادی تاب نخواهد آورد و دست جنایتکارانه و کشتار وحشیانه اش سریع تر از سر جامعه و جنبش کوتاه خواهد شد.

رفقا!
برای پیشروی و پیروزی های بیشتر، دانشجویان کمونیست و سوسیالیست و کارگران کمونیست نقش تعیین کننده ای دارند. بخصوص در عرصه هر دانشگاه ایجاد تشکل رادیکال دانشجویی و تامین رهبری سراسری برای هماهنگی و هدایت کلیه ی نیروهای جنبش دانشجویی، وظیفه ای بسیار عاجل و ضروری است.
با این امید، ۱۶ اذر امسال نقطه آغاز یک تحرک سراسری برای اتحاد و تشکل دانشجویان در همه ی دانشگاه ها و تامین رهبری سراسری باشد.

اكنون زمان آن است، به مناسبت روز دانشجو، در بیانیه ای محکم واحد و سراسری علیه سرکوبگران و با خواست فوری: "آزادی کلیه زندانیان و بازداشت شدگان" ، "الغای فوری احكام اعدام معترضین"، "خاتمه دادن به سرکوب و فضای میلیتاریستی و ارعاب و کشتار با برچیدن نیروهای نظامی از خیابان ها و محل های کار و زندگی مردم"، "به رسمیت شناختن حق آزادی اعتراض و اعتصاب" و "خاتمه دادن به تبعیض و تفکیک جنسیتی در جامعه" ...، پیام روز دانشجو را بر پیشانی سیاه رژیم فاسد و تبهکار بکوبید و به دشمنان جامعه و بشریت اخطار کنید که به سزای اعمال وحشیانه و تعرض جنایتکارانه شان خواهند رسید. حداقل تاوانی که دشمن ضد زن، ضد کودک و ضد بشر خواهد پرداخت، سرنگونی نظام فاسد و تبهکار جمهوری اسلامی است!

زنده باد آزادی و برابری
پیروز باد جنبش انقلابی

حزب حکمتیست ( خط رسمی)
۸ اذر ماه ۱۴۰۱- ۲۸ نوامبر۲۰۲۲