تجمعات بازنشستگان کشوری در چندین شهر!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

امروز ۱۷ مرداد  بازنشستگان کشوری از جمله معلمان بازنشسته در ادامه سه شنبه های اعتراض خود و برای پیگیری مطالباتشان  در مقابل ساختمان صندوقهای بازنشستگی در شهرهای مختلف تجمع کردند. اعتراض آنها به فقر و گرانی، اختلاسها و دزدی ها، به  تبعیض ها و نابرابریها  و همچنین به دستگیریها و بازداشتها و احضار معلمان معترض است. گزارشات تا کنونی از تجمعات در شهرهای ایلام، کرج، سنندج، کرمانشاه، اردبیل، همدان، یزد، رشت، و تهران خبر میدهند. 

در ایلام بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی با هم تجمع داشتند و اتحاد بخش های مختلف بازنشستگان بر سر خواستها و مطالباتشان را به نمایش گذاشتند. یک گفتمان مهم در میان بازنشستگان تجمعات مشترک بخش های مختلف کشوری، لشکری، مخابرات و تامین اجتماعی با هم است. در کرج بازنشستگان شعار میدادند: " دشمن ما همین جاست دروغ میگن آمریکاست"، یا "یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه". در سنندج شمار زیادی از بازنشتسگان تجمع داشتند و با شعار «مرگ بر دروغگو»، رئیسی و وعده های بی پایه او برای مهار تورم را نشانه رفتند.  در این تجمع حضور زنان چشمگیربود. در کرمانشاه با شعار "ما میگیم حقوق کمه، قیمت نان گران میشه" اعتراض خود را به گرانی و تورم افسار گسیخته اعلام کرده و یکصدا فریاد زدند. 
از دیگر شعارهای بازنشستگان: "نوبت ما که میشه، خزانه خالی میشه"، "دولت خیانت می کند، مجلس حمایت می کند!"، "معلم زندانی، آزاد باید گردد!"، بازنشسته به پا خیز برای رفع تبعیض"، " تا حق خود نگیریم، آرام نمی نشینیم"، "این همه بی عدالتی، هرگز ندیده ملتی"، "تورم گرانی، ننگ بر این زندگی"، "مسئول بی لیاقت، حیا کن صندلی رو رها کن"، "حقوق ما ریالیه، هزینه ها دلاریه"، "بازنشسته بیدار است، از تبعیض بیزار است"، و "نه مجلس نه دولت، نیستند به فکر ملت".  
دزدیها و اختلاسها از صندوقهای بازنشستگی و خالی شدن صندوق ها، مصوبه مزدی شورایعالی کار، سرکوبگریهای حکومت و امنیتی کردن مبارزات و دستگیریها، برنامه هفتم توسعه که کل جامعه بویژه بازنشستگان را مورد تعرض قرار میدهد، سطح نازل حقوقها و افزایش نجومی قیمتها، بی تامینی و محرومیت از درمان رایگان، موضوعات مشترک اعتراضی ۲۵ میلیون بازنشسته در سطح سراسری است. 
بازنشستگان در اعتراضاتشان بر خواستهایی چون اجرای همسان سازی و افزایش حقوق ها به بالای خط فقر ۳۰ میلیونی، درمان رایگان، تحصیل رایگان و آزادی معلمان زندانی تاکید کرده و بازتاب  این مطالبات را در شعارها و بنرها و بیانیه های آنها میتوان دید. اعتراضات گسترده بازنشستگان و شعارهای اعتراضی آنها علیه فقر و تبعیض و نابرابری و اختلاسها  در شهرهای مختلف در فضای سیاسی متلاطم جامعه یک رویداد مهم است.  حزب کمونیست کارگری حمایت قاطع خود را از مبارزات بازنشستگان اعلام کرده و بر اتحاد مبارزاتی بخش های مختلف بازنشستگان و حمایت وسیع مردم از آنها تاکید دارد. گفتنی است که بنا بر اخبار تکمیلی تجمع بازنشستگان مخابرات در روز گذشته در چهارده شهر کرمانشاه، رشت، اصفهان، اهواز، مشهد، شهر کرد، هرمزگان، سنندج، تبریز، ارومیه، کرج، شیراز، زنجان و ایلام برگزار شدند.
امروز همچنین کارکنان مخابرات روستایی آذربایجان غربی نیز در اعتراض به وضع بد معیشتی و تاخیر در پرداخت حقوقها دست به تجمع زدند. تجمع اعتراضی دیگر امروز از سوی پرستاران و کارکنان درمانگاه "گلستان" اهواز در برابر ساختمان اداری آن بود که در اعتراض به سطح نازل حقوقها و عدم پرداخت تعرفه کامل و تبعیض ها برگزار شد.  
حزب کمونیست کارگری ایران
۱۷ مرداد ۱۴۰۲،  ۸ اوت   ۲۰۲۳