نسان نودینیان : بسوی گرامیداشت یاد عزیز  ٤ فعال زیست محیطی مریوان در سوم شهریور ١٣٩٧ 

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

بر بستر تجارب ارزنده انقلاب زن زندگی آزادی برای گرامیداشت یاد عزیز چهار جانباخته فعال زیست محیطی شریف باچور، محمد پژوهی رحمت حکیمی‌نیا، و امید حسین‌زاده و احترام به فعالیتهای بی وقفه، صمیمانه و انقلابی صدها فعال زیست محیطی و مشارکت های صمیمانه مردم، روز سوم امسال (١٤٠٢) را به روز گرامیداشت، حمایت و همبستگی با فعالین زیست محیطی تبدیل کنیم.   مردم مبارز کردستان!  نهاد و فعالین محیط زیست! در فصلهای مختلف سال ما شاهد آتش سوزی های مهیب و پردامنه بخشهایی از جنگلها در کردستان هستیم. از مساحت دو میلیون و ٩٣٧هزار زمین در کردستان،  ٣٧٤ هزار هکتار جنگل  در این استان قرار گرفته است.

در چند سال گذشته و امسال تاکنون چند بار جنگلهای مریوان دچار حریق های وسیع و پر هزینه شده اند.  ما در سوم شهریور سال ١٩٩٧ در اطراف شهر مریوان شاهد آتش گرفتن جنگل هایی بودیم که به پادگان نظامی شهر مریوان هم مرز بودند، ما برای مهار حریق این جنگل ها تعدادی از فعالین زیست محیطی از جمله شریف باجور، امید حسین زاده، محمد پژوهی و رحمت حکیمی‌نیا را از دست دادیم. شریف باجور و دیگر فعالین زیست محیطی تا زنده بودند برای حفظ محیط زیست و حق حیات موجودات زنده، آبزی ها در جنگل و مراتع و کوه ها جنگیدند، فرهنگ حق حیات برای این جانداران را رواج دادند، اما متاسفانه خود نیر قربانی مین هایی شدند که در جنگلها و مرزها و محل تردد مردم برای جنگ و حفظ حاکمیت رژیم جنایتکار اسلامی، کار گذاشته شده بودند.
در آتش سوزی های یک ماه گذشته در مناطق مختلف مریوان  متاسفانه ١٠٠٠ هکتار از جنگلها در ۶ نقطه مریوان در آتش سوختند.
شدت سوختگی جنگل‌های در مناطق «پیله»، «کانی میران»، «دره تفی»،  «کولیت» و «دره وران» و...  بوده اند.
برای مهار این آتش سوزه ها چند نفر از مردم و فعالین زیست محیطی مجروح و دجار آسیب دیدگی شدند. 
در آتش سوزی جنگلها مشارکت فعالین زیست محیطی و مردم تاثیرات تعین کننده ای در مهار و خاموش کردن آتش در جنگلها دارند.
فراخوان های فعالین زیست محیطی مورد استقبال قرار خواهد گرفت، با وجود خطرات احتمالی جانی، آسیب دیدگی های جسمی و طعمه حریق شدن، اما تعداد زیادی از جوانان زن و مرد از فعالین سبز در عملیاتهای خاموش کردن حریق ها و مهار آتش در جنگلها شرکت میکنند. این روحیه و فضای فعالیت جمعی و اتحاد در شهرهای کردستان و بویژه در میان فعالین زیست محیطی ستودنی است. این اتحاد و همبستگی و بویژه طرفداری از محیط زیست سالم، پاک و حفظ جنگلها و مقابله با مافیای تخریب جنگل به نفع سود اندوزی و افزایش دارایی و ثروت مالی از دستاوردهای مهم مردم است. دستاوردهایی که با اتحاد و همبستگی و فداکاری در مقابل رژیمی که عملا در کردستان با ترددهای نظامی هر روزه، با مین گذاری های وسیع در مناطق مختلف کردستان، با ایجاد پایگاه و پادگانهای نظامی؛ محیط زیست و جنگلها را به مکانهای خطرناک برای مردم و جانوران در جنگلها تبدیل کرده است. 
ارزش و هزینه فعالیتهای فعالین زیست محیطی را باید بر بستر جنگ و رو در رویی با رژیم جنایتکار حکومت اسلامی که هر باره اعلام میکند؛ «علت آتش‌سوزی به طور دقیق مشخص نیست و هم اکنون دستگاه‌های امنیتی به این موضوع ورود کرده‌ان» مشخص میشود.
ترند «علت آتش سوزی به طور دقیق مشخص نیست»، اما برای مردم و فعالین زیست محیطی مشخص است. تردد نظامی هر روزه، ایجاد پایگاه و پادگان های نظلمی، استقرار تجهیزات نظامی سنگین که هر یک عدد آنها برای تخریب ده ها و صدها نقطه در جنگلها و تخریب چشمه های و منابع زندگی جانداران و آبزیان و محصولات طبیعی، کافی است. 
 
برای مردم و فعالین زیست محیطی، فعالیتهای مافیای تخریب جنگل، فروش درختان در سطح صدها تنی، حمل زغال و درخت بشکل قاچاق با آمبولانس و ماشینهای حمل گوشت، عبور کامیون های حامل درخت هایی که توسط مافیای فروش درخت با پرداخت هزینه های زیاد به افرادی در سپاه،  ارتش و شوراهای روستاها مشخص و شناخته شده است. 
 
مردم و فعالین زیست محیطی مافیای تخریب جنگل را خوب میشناسند، این مافیا سیستم حاکم و نظامی است که با بحران بیکاری، گرانی و فقر هزاران نفر را از شهرها روانه روستاها کرده است که خود در درست کردن سرپناه و مسکن در تخریب بی رویه و غیر استاندارد جنگلها تاثیرات مهمی داشته اند.
  
فعالین زیست محیطی! مردم کردستان!
برای مقابله با آتش سوزی در جنگلها، مقابله با قاچاق چوب و نگهداری از جنگلها، تقویت صفوف این عرصه از مبارزه  و همبستگی وسیع و گسترده از هر دوره ای بیشتر باید بشود. 
بسوی گرامیداشت یاد عزیز  ٤ فعال زیست محیطی مریوان در سوم شهریور ١٣٩٧ 
بر بستر تجارب ارزنده انقلاب زن زندگی آزادی برای گرامیداشت یاد عزیز چهار جانباخته فعال زیست محیطی شریف باچور، محمد پژوهی رحمت حکیمی‌نیا، و امید حسین‌زاده و احترام به فعالیتهای بی وقفه، صمیمانه و انقلابی صدها فعال زیست محیطی و مشارکت های صمیمانه مردم، روز سوم امسال (١٤٠٢) را به روز گرامیداشت، حمایت و همبستگی با فعالین زیست محیطی تبدیل کنیم. 

بیایید با هم بپا خیزیم و به یاد و احترام جان باختگان فعالین زیست محیطی و فعالین که هم اکنون با تلاش فراوان و فداکارانه در سطح سراسری و در کردستان؛ برای جلوگیری از آتش سوزی جنگلهای عزیزمان که سرشار از منابع آبی، خاک، ژنتیکی و تولیدات طبیعی که بخشی از منابع درآمدی مردم زحمتکش هستند، برای توسعه گردشگری و حفظ طبیعی جنگلهای زیبا، و برای گرامیداشت یاد عزیز شریف باجور و یارانش در سوم شهریور و تمامی جانباختگان فعالین زیست محیطی که توسط حکومت جنایتکار اسلامی اعدام و جان باخته اند، سوم اردیبهشت را به روز اعتراض مردم و فعالین زیست محیطی علیه حکومت اسلامی و برای آزادی فعالین زیست محیطی در بند و همبستگی با روز مهسا، سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی، ثبت کنیم. 
نسان نودینیان 
٩ مرداد ١٤٠٢
٣١ ژوئیه ٢٠٢٣