به دادگاهی دستجمعی معترضین به قتل عام زاهدان اعتراض کنیم!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

فراخوان:  یکسال پیش در روز ٢ اکتبر ٢٠٢٢، بدنبال قتل عام مردم زاهدان توسط جنایتکاران جمهوری اسلامی، یک اجتماع اعتراضی خودجوش در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم برگزار شد. در این اعتراض پلیس ١٠ نفر از معترضین را بازداشت و برای ‌آنها پرونده تشکیل داد. قرار است در روزهای جمعه ٦ اکتبر و دوشنبه ٩ اکتبر، این ده نفر دستجمعی دادگاهی شوند. 

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران در استکهلم، محاکمه مخالفین و مبارزین سیاسی علیه جمهوری اسلامی را قویا محکوم میکند و در این دو روز مقابل دادگاه سوئد اجتماع اعتراضی برگزار می کند. اگر کسی قرار است محاکمه شود؛ جنایتکارانی هستند که جمعه خونین زاهدان را خلق کردند و دست به قتل عام مردم بیدفاع زدند. باید در مقابل دادگاه دستجمعی معترضین به قتل عام در زاهدان، که ادامه سیاست بند و بست دولتها با رژیم قاتلین مردم ایران است، قویا اعتراض کنیم. 

دولت های سرمایه داری به کرات نشان داده اند که حامی مردم ستمدیده نیستند و این ستمدیدگان و استثمار شده گان جهان هستند که حامی واقعی یکدیگر می توانند باشند.

شورا از مردم آزادیخواه، جریانات سیاسی و رسانه ها برای شرکت در اجتماعات روزهای جمعه ٦ اکتبر و دوشنبه ٩ اکتبر از ساعت ١١ الی ١٣ دعوت میکند. 

٦ ، ٩ اکتبر ساعت ١١ صبح در:

Stockholms Tingsrätt. Scheelegatan 7 

T- Bana staton: Rådhuset

 جمهوری سرمایه داری اسلامی ایران نابود باید گردد

زنده باد آزادی ـ زنده باد سوسیالیسم

شورای حمایت از مبارزات آزادیخوهانه مردم ایران – استکهلم

٢ اکتبر ٢٠٢٣

 


--
شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم
http://shora.se/
 
Tel 

076 260 83 23