آزادی خلق فلسطین در گرو نابودی سلطۀ امپریالیسم و صهیونیسم است!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

با تداوم بحران جدیدی که در روزهای اخیر و پس از حمله دار و دسته ارتجاعی حماس به سرزمین اشغال شده فلسطین و پاسخ دولت ضد خلقی و اشغالگر اسراییل به‌وجود آمده، افکار عمومی مردم آزادیخواه در سراسر جهان در وحشت و نگرانی از وقوع قتل عامی بزرگتر از آنچه تاکنون علیه توده های رنجدیده فلسطینی صورت گرفته، به سر می برند.  در طی هفته اخیر چند هزار تن از توده‌های محروم در نوار غزه و مردم غیرنظامی در نواحی یهودی‌نشین به  دست حماس و ارتش اسراییل به قتل رسیده‌اند.

در این مدت بمباران‌های وحشیانه خانه و کاشانه فلسطینی‌های مقیم نوار غزه توسط ارتش اسرائیل و ویران کردن هر آنچه که نشانی از حیات مردم فلسطین دارد بطور مدام تداوم داشته است. امری که به آواره کردن بیش از 300 هزار تن از مردم غزه از خانه و کاشانه شان بدون امکان دسترسی به یک محیط امن در سرزمینی که به "بزرگترین زندان باز جهان" معروف است منجر گشته.  در این فاصله هزاران فجایع کوچک و بزرگ دیگر علیه مردمان محروم ولی مقاوم فلسطینی گوشه ای از یک سناریوی هولناکی را در بحران جاری به نمایش می‌گذارند که دستپخت صهیونیسم و نیروی بنیادگرای حماس با پشتبانی امپریالیستها می‌باشد.

در بحران ایجاد شده جلادان خلق فلسطین با نام بردن از آن به عنوان "11 سپتامبر" اسراییل، هدف پلید خود برای پیشبرد یک نقشه وحشتناک استراتژیک در سرکوب و نسل کشی خلق فلسطین را رسما اعلام کرده‌اند.

اکنون در حالی که ارتش فاشیست اسراییل در حال تدارک برای یک حمله گسترده زمینی به غزه است، در اثر بمباران‌های وحشیانه نواحی مسکونی هر ساعت بر ابعاد  تلفات مردم محروم به‌ویژه زنان و کودکان فلسطینی افزوده شده و قطع آب و برق، عدم اجازه ورود نان و مواد خوراکی و دارو به غزه، این بزرگترین سیاهچال روباز جهان به جهنمی برای ساکنین بی دفاع و زندانیان آن تبدیل شده است. در چنین اوضاع دردناکی، در حالی که صهیونیست‌های حاکم بر اسراییل عربده‌های نابودی کامل موجودیت مردم فلسطین را سر می دهند و از آنها بی شرمانه به عنوان "حیوان انسان نما" نام می برند، در زیرحمایت آشکار امپریالیستها شرایط حاکم بر غزه و وضعیت مردم رنجدیده و دلیر آواره در آن هر چه بیشتر به شرایط یک زمین سوخته بدل می‌شود. 

بیمارستانها کمترین توانی برای پذیرش موج افزاینده زخمی‌ها و نیازمندان را دیگر ندارند. اجساد در خیابانها رها شده، کودکان مجروح بی گناه با گریه‌های هیستریک به‌خاطر از دست دادن پدر و مادر خود طلب کمک می‌کنند، خانه‌های شهروندان عادی با موشک‌ها و بمب‌های هولناک بر سرشان خراب شده و اجساد تکه پاره شده کودکان و زنان و سالمندان در زیر آوار کینه امپریالیست‌ها و صهیونیست‌ها مدفون می‌شوند و تصاویر حاوی درد و رنج و ناله‌های بازماندگان زخم خورده فلسطینی به خاطر ازدست دادن عزیزان خود و هر آنچه که داشته‌اند به صحنه‌های غیر‌قابل باور ولی واقعی فیلم ترسناکی بدل شده‌اند که در مقابل چشم جهانیان در حال نمایش است. 

با این حال از هر گوشه غزه، مردم محروم با پیکرهای خونین و مجروح فریادهای مقاومت و پایداری در مقابل ظلم و ستم وحشیانه دشمنانشان را سر می‌دهند. دولت تبهکار اسراییل و اربابانش به‌رغم نمایش یک قصابی دهشتناک در غزه قادر به کشتن این صدا و سرکوب این روحیه نشده‌اند.   
   
افکار عمومی مردم آزاده جهان به‌رغم تبلیغات فریبکارانه و دروغین بلندگوهای تبلیغاتی امپریالیست‌ها، می‌دانند که حمله نظامی مرگبار و غافلگیرانه و از پیش طرح ریزی شده دار و دسته حماس، که توسط رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی و دولت قطر این سگ‌های زنجیری امپریالیسم در منطقه تغذیه و تسلیح می‌شود، به مواضع تحت کنترل اسراییل و کشتار شهروندان غیر نظامی اسرائیل به "نعمتی" آسمانی برای صهیونیست‌های قاتل حاکم بر اسرائیل و بالاخص احزاب نژاد پرست و فاشیست حامی نخست وزیر این کشور تبدیل شد تا در شرایط تشدید نقض سیستماتیک حقوق انسانی مردم مناطق اشغالی توسط صهیونیست‌ها، از طریق یک بسیج کم سابقه تبلیغاتی، از یک طرف بحرانهای مرگبار طبقه حاکم را موقتاً به حاشیه برانند و از طرف دیگر با اعلام وقوع یک "11 سپتامبر" در راستای پیشبرد سیاست های امپریالیستی در منطقه در تدارک یک جنگ نابود کننده و نسل کشی تازه علیه میلیونها فلسطینی در نوار غزه برآیند.

در چنین شرایطی حمایت همه جانبه سیاسی و نظامی امپریالیسم آمریکا و شرکاء نظیر دولت بریتانیا از چماق خود در منطقه یعنی دولت نتانیاهو نه تنها یکبار دیگر رابطه تنگاتنگ بین امپریالیسم و صهیونیستهای فاشیست حاکم بر اسراییل را نشان می دهد، بلکه روشن می سازد که در پس پرده جدید این بحران، دشمنان رنگارنگ خلق فلسطین از امپریالیستها و صهیونیستها گرفته تا رژیمهای وابسته ای نظیر جمهوری اسلامی و دار و دسته های اسلامگرای مرتجع و جیره خوار دریک هماهنگی اعلام نشده چگونه در صدد پیشبرد یک پروژه مرگبار جدید ضد خلقی علیه توده های رنجدیده فلسطین و منطقه می باشند. اسراییل و اربابانش با دستاویز قرار دادن حمله نظامی حماس – که بنا به تأیید مقامات مصری، اسراییلی ها از چند روز قبل از حمله توسط مقامات مصری از آن آگاه شده بودند- و با ادعای نابودی حماس - که دستپخت خود آنهاست- در صدد تغییر چهره کنونی منطقه و تحکیم سلطه و زنجیر اسارت بر گرده خلق فلسطین برآمده‌اند.

اسراییل در طول سالهای اخیر با زیر پاگذاردن آشکار تمامی توافقات و معاهداتی که خودش زیر عنوان صلح با فلسطینیان امضا کرده، با تداوم شهرک سازی‌های یهودی نشین در مناطق اشغالی، با تداوم سیاست غصب زمین و آواره سازی هر چه بیشتر فلسطینیان، با اسیر و شکنجه کردن جوانان فلسطینی و ... نشان داده که "صلح" مورد نظر دولت اسراییل تنها با پاک کردن صورت مساله و نابودی کامل موجودیت خلقی به نام فلسطین تحقق خواهد یافت و در این هدف از حمایت کامل امپریالیست‌های تبهکار و در راس آنها اربابش آمریکا برخوردار است. تا زمانی که چنین نیروهای ارتجاعی ای مشغول حاکمیت بر جان و مال مردم منطقه هستند، تا زمانی که سلطه امپریالیسم و صهیونیسم در خاورمیانه پا برجاست و تازمانی که جنبش حق طلبانه مردم محروم فلسطینی از نفوذ دار و دسته های جنایتکار اسلامی مورد حمایت سگان زنجیری امپریالیسم از یکسو و نیروهای سازشکار حاکم بر مناطق اشغالی از سوی دیگر در رنج است، نه تنها نیل به آزادی و حق حاکمیت دمکراتیک توده های زحمتکش فلسطینی در سرزمین خودشان ناممکن است، بلکه هیچ گونه چشم اندازی برای برقراری یک صلح دمکراتیک بین توده‌های تحت ستم فلسطین اشغال شده و مردم یهودی که علیه صهیونیستها و طبقه حاکم در اسراییل مبارزه می‌کنند وجود نخواهد داشت. برعکس، جنگ و نابودی تدریجی حیات و خانه و کاشانه توده‌های فلسطینی، غصب اراضی و مایملک مردم توسط صهیونیست‌ها و سرکوب خونین و نسل کشی فلسطینی‌ها توسط دشمنانش به تنها چشم انداز واقعی در چارچوب شرایط موجود تبدیل خواهد شد. 

خلق فلسطین در طول چندین دهه گذشته مجبور به نبرد همزمان در چندین جبهه با اشغالگران اسراییلی و حامیان امپریالیست‌شان، با حکومتهای ارتجاعی و وابسته منطقه و دار و دسته های مزدور و دست‌ساز آنان و بالاخره با نیروها و سازمان‌های سازشکار در درون جنبش توده‌ای بوده است. به رغم این چالش بزرگ، روحیه مثال زدنی مقاومت و پایداری و سطح آگاهی این خلق تحت ستم و مبارز، در طول دهه‌ها تصویر یک جنبش توده ای الهام برانگیز و ستودنی برای تمامی خلقهای تحت ستم منطقه که علیه امپریالیسم و ارتجاع می‌جنگند را به نمایش گذارده است.

بر تمامی مردم آزادیخواه و نیروهای انقلابی و مبارز است تا با هر آنچه در توان دارند به دفاع از حقوق عادلانه خلق فلسطین برخیزند و این خلق آزاده را در پیکار برای نابودی دشمنانش یاری دهند. تنها با نابودی سلطه امپریالیسم و چماق آن یعنی صهیونیستهای حاکم بر اسراییل و دار و دسته‌های اسلامی وابسته است که خلق فلسطین فرصت می یابد تا در یک محیط دمکراتیک و آزاد و در وحدت با توده های زحمتکش اسراییلی که علیه طبقه سرمایه دار حاکم در اسراییل به پیکار مشغولند اراده آزادانه خود برای تشکیل یک دولت و سرزمین مستقل و آزاد فلسطینی و یا تشکیل یک حکومت دمکراتیک و  آزاد از قید سلطه امپریالیسم با توده های تحت ستم یهودی را اعلام و متحقق سازد. 

نابود باد سلطه امپریالیسم و صهیونیسم!
زنده باد مبارزات خلق فلسطین برای کسب آزادی و حق تعیین سرنوشت!
زنده باد همبستگی بین المللی با توده های تحت ستم فلسطین!

چریکهای فدایی خلق ایران
15 اکتبر 2023 برابر با 23 مهر 2023