فراخوان تشکلها و فعالین اجتماعی و دادخواهان به سه روز اعتراض علیه اعدامها

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

جامعه ایران در خشم و اعتراض میجوشد. اعدام سه تن از معترضین، مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی در زندان دستگرد و اعدامهای دیگر و تهدید به اعدام شمار بیشتری از جوانان زندانی بر خشم و نفرت مردم بسیار دامن زده و اعتراضات در خیابان و در دانشگاهها و در میان بخش های مختلف جامعه را شدت داده و خیزش و قیامی مردمی علیه اعدام این قتل عمد دولتی، شکل گرفته است. امروز نیز شماری از خانواده ای دادخواه، هشت تشکل از کارگران و بازنشستگان و مدافعین حقوق کودک و حقوق زنان طی بیانیه ای تحت عنوان "دیگر نمیگذاریم جوانانمان را بکشید!

" بیانیه ای منتشر کرده و علیه این جنایات کیفرخواست داده و همه مردم را به سه روز اعتراض سراسری برای امروز ۳۱ اردیبهشت و فردا و پس فردا یکم و دوم خرداد ماه فراخوانده اند. در بخشی از این بیانیه چنین آمده است:" ما این اعدامها ذره ای در عزم ما معلمان ؛ کارگران ؛ بازنشستگان ، زنان و دانشجویان ؛دانش آموزان وخانواده های دادخواه و همه مردم برای پایان دادن به اینهمه ظلم و ستم و نابرابری و آپارتاید جنسیتی علیه ماشین سرکوب و شکنجه و ارعاب و اعدام تاثیر نخواهد داشت. ما همانطور که اعلام کردیم نه تنها با ماشین اعدام حکومت خاموش نمی‌شویم ؛ بلکه خروش و طغیانی دیگر را رقم خواهیم زد. ما را از مرگ و اعدام نترسانید. ما برای حمایت از جوانانمان هیچگاه چنین استوار و پابرجای نبوده‌ایم . ما پیام عزیزانمان از زندان را که طلب کمک می کردند و گفتند :#نگذارید_ما_را_بکشند را آویزه گوشمان کرده ایم و هیچ گاه فراموش نمی کنیم و به حاکمیت با صدای بلند اعلام میکنیم :که دیگر نمیگذاریم جوانان ما را بکشید".
این فریاد اعتراض همه مردم علیه اعدامها و برای تداوم انقلاب است. بدنبال اعدام این سه جوان در زندان دستگرد و اعدامهای اخیر و خبر قرار داشتن شمار دیگری از جوانان در لیست اعدامها، اعتراضات گسترده ای به راه افتاده است. بلافاصله در همان صبح روز اعدام این سه جوان شعاردهی های اعتراضی در محلاتی از تهران و شهرهای دیگر به راه افتاد. در همان روز مردم بسیاری در شهر زاهدان به خیابان آمدند و شعار مرگ بر حکومت آدمکش را سر دادند. شبانه نیز در پاسخ به فراخوانهایی برای راهپیمایی و راهبندان اعتراضی در خیابانها و شعاردهی شبانه در محلات بسیاری از تهران و دیگر شهرها چون اصفهان، کرج، مشهد، دهگلان مردم به خیابان آمدند و فریاد اعتراضشان را بلند کردند و شعارهای اعتراضی مردم بر فضای شهرها طنین انداخت و شعارهای اعتراضی علیه اعدامها بر در و دیوار و همه جا نقش بست. در ادامه در روز گذشته دردانشگاههای متعددی همچون بهشتی، تهران، الزهرا، زنجان، و تربیت مدرس دانشجویان دست به اعتراض و تجمع زدند. در دانشگاه تربیت مدرس تحصن و اعتراض دانشجویان با بلند کردن پلاکاردهایی در مقابله و اعتراض به اعدام‌ها همراه بود. در دانشگاه بهشتی دانشجویان شعار میدادند: "قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان". روز گذشته همچنین در دهها شهر در سطح جهان علیه اعدام ها تجمع و اعتراض برپا شد. همچنین اعتراضات علیه اعدامها در محلاتی از تهران، گرگان، اصفهان، مشهد، کرج، بندرعباس و مهاباد جریان داشت. در این اعتراضات مردم شعار میدادند: "مرگ بر حکومت اعدامی"، "مرگ بر حکومت آدمکش"، "کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل را ستایش کنیم"، "فقر فساد گرونی، میریم تا سرنگونی"، " مرگ بر خامنه ای ، لعنت بر خمینی".
گفتنی است که حکومت اسلامی امروز اعضای خانواده سه جوان اعدامی در زندان دستگرد را که در سحرگاه جمعه به قتل رسیدند را بازداشت کرد. محمد هاشمی (پسر خاله مجید) و دو برادر و خواهر مجید کاظمی ا زجمله این بازداشت شدگان هستند. جمهوری اسلامی بشدت وحشت کرده است. و جامعه یکپارچه خشم و اعتراض است.
جانیان اسلامی قبل از مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، چهار معترض دیگر یعنی محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، و محمد حسینی را هم اعدام کرده بودند. و اکنون تعدادی دیگری ا زجوانان معترض در لیست اعدامها قرار دارند. مردم در سراسر کشور و در اقصا نقاط جهان مصممند با گسترش اعتراضات جلوی این ماشین آدمکشی را بگیرند. مردم با خشم بیشتر و عزم راسختری تداوم انقلاب و سرنگونی حکومت را فریاد میزنند.
نابود باد حکومت آدمکش اسلامی!
حزب کمونیست کارگری ایران
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۱ مه ۲۰۲۳

اعتراضات و ابراز انزجار وسیع نسبت به اعدام سه جوان در دستگرد اصفهان
اعتراضات شبانه در شهرها، بیانیه فرزندان اعدام شدگان دهه شصت، اعتصاب غذای زندانیان قزل حصار
امشب ۳۱ اردیبهشت فضای خشم و اعتراض بر جامعه حاکم است و اعتراضات خیابانی در محلاتی از تهران و در شهرهای دیگر در حال شکل گیری است. گزارشات تا کنونی از شکل گیری اعتراضات در شهرهای شاهین شهر، مشهد ، آمل و مشهد خبر میدهند. در مشهد مردم شعار میدهند: "جمهوری اعدامی نمیخوایم نمیخوایم". شعارنویسی در دانشگاهها و خیابانها در شهرهای مختلف بسیار گسترش یافته و یک شکل وسیع اعتراض در جامعه است. اعتراض علیه اعدامها و سرکوبگریهای حکومت یک محور مهم این شعارهاست. از جمله امروز دانشجویان دانشکده‌ی هنر دانشگاه الزهرا در اعتراض به اعدام مبارزان اصفهان بنری را آویزان کردند.
امروز همچنین جمعی از فرزندان اعدام شدگان دهه ی شصت طی بیانیه ای ضمن اعلام همبستگی با خانواده های اعدام شدگان اخیر، انزجار و خشم خود را نسبت به اعدام ها اعلام داشتند.در بخشی از این بیانیه چنین آمده است:" ما فرزندان اعدام‌شدگان دهه‌ی شصت، درد اعدام و گورستان‌های دسته‌جنعی، خشونت و انکار، پیکرهای مفقودشده و سرکوب و تعقیب حکومت را خوب می‌شناسیم. این داستان هراسناک تکراری باید پایان یابد."
از سوی دیگر خبرها از ادامه اعتصاب غذای زندانیان قزلحصار در اعتراض به افزایش اعدام‌ها گزارش میکنند. بنا بر گزارشات هم اکنون زندانیان سالن ۲ در زندان قزلحصار در اعتصاب غذا به سر می‌برند و غذای زندان را تحویل نگرفته‌اند. بسیاری از زندانیان محکوم به اعدام در این بند از زندان قزلحصار به سر می‌برند و موج اعدام‌های اخیر موجب افزایش نگرانی آنها از شدت گرفتن حرکت ماشین کشتار حکومت اسلامی شده است.
همچنین همانطور که در اطلاعیه قبلی گزارش کردیم امروز ۳۱ اردیبهشت محمد هاشمی پسر خاله مجید کاظمی) و دو برادر و خواهر مجید دستگیر شدند. طبق گزارشات آنها در مسیر رفتن به مزار عزیزانشان بازداشت شدند. جمهوری اسلامی از وحشت جمع شدن مردم در این محل، مسیر گورستان (بهشت زینب) حبیب‌آباد را مسدود کرده و اجازه‌ عبور به مردم را نمیدهد. از سوی دیگر تعدادی دیگر از جوانان زندانی در شهرهای مختلف در خطر اعدام قرار دارند. سالم آلبوشوکه، سید عدنان غبیشاوی، حبیب اردیس، معین خنافره، علی مجدم و محمد رضا مقدم شش زندانی محکوم به اعدام در خوزستان هستند.
سندیکای کارگران شرکت واحد طی بیانیه ای ضمن محکوم کردن قاطعانه اعدام صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی خواستار متوقف کردن بی چون و چرای هرگونه مجازات اعدام برای کلیه زندانیان سیاسی و عمومی شد. قبلا نیز تشکلهایی چون شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و ندای زنان ایران و کانون نویسندگان طی بیانیه هایی سرکوبگریهای حکومت و اعدام ها را محکوم کردند. از سوی تشکلها و چهره های اجتماعی و خانواده های دادخواه نیز فراخوانی برای سه روز اعتراض داده شده است و فردا و پس فردا دومین روز این فراخوان است و باید وسیعا به آن پاسخ داد. نابود باد حکومت آدمکش اسلامی!
حزب کمونیست کارگری ایران
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۱ مه ۲۰۲۳

فراخوان رانندگان کامیون و کامیونداران به اعتصاب سراسری
اعتراض بازنشستگان به مصوبه حقوقی
امروز ۳۱ اردیبهشت رانندگان کامیون و کامیونداران در پایانه‌ی بندرعباس در اعتراض به بالارفتن قیمت ارز و تورم افسار گسیخته و وضع بد معیشتی خود دست به اعتصاب زدند. رانندگان کامیون و کامیونداران در همین رابطه برای فردا اول خرداد ماه نیز فراخوان به اعتصاب داده اند.
در این روز همچنین بازنشستگان تامین اجتماعی بنا بر فراخوانی از قبل اعلام شده در چندین شهر در اعتراض به فقر و گرانی تجمع کردند. بنا به گزارشات بر اساس مصوبه هیات وزیران دولت رئیسی، حقوق بازنشستگان حداقل حقوق بگیر به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان افزایش یافت که چندین بار زیر خط فقر است. طبق این مصوبه حقوق بازنشستگان حداقل بگیر بر اساس حق سنوات فقط ۲۷ درصد و سایر سطوح مزدی ۲۱ درصد افزایش یافته است. این تصمیم جنایتکارانه با توجه به افزایش سرسام آور قیمت اجناس بر خشم و نفرت بازنشستگان بیش از بیش دامن زده است. درمان رایگان، پایان دادن به اختلاسها و پرداخت دیون دولت به صندوق بازنشستگی که بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است از دیگر مطالبات بازنشستگان است. آنها اعلام کرده اند که تا وقتی به خواسهایشان پاسخ داده نشود به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد.
حزب کمونیست کارگری ایران
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۱ مه ۲۰۲۳

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر
محمد حبیبی آزاد شد
روز ۳۱ اردیبهشت بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض به فقر و گرانی و مصوبه مزدی حکومت و برای پیگیری خواستهایشان در شهرهای شوش، کرمانشاه، رشت، اراک، اهواز، شوشتر، و اصفهان دست به تجمع زدند. در تجمع شهر شوش بازنشستگان از شهرهای کرخه و هفت تپه نیز حضور داشتند.
در اراک بازنشستگان با سرود "زیر بار ستم نمیکنیم زندگی جان فدا میکنیم در ره آزادگی" اعتراض خود را به کل این بساط ظلم و توحش اعلام کردند. در این روز همچنین بازنشستگان فولاد تهران نیز مقابل صندوق بازنشستگی فولاد تجمع داشتند.
افزایش حقوقها به بالای سبد هزینه ۲۵ میلیونی و درمان رایگان، دو خواست فوری و مهم بخش های مختلف بازنشستگان است که بارها در تجمعاتشان بر آنها تاکید کرده اند. در تجمعات امروز بازنشستگان شعار میدادند:"بازنشسته داد بزن، حقتو فریاد بزن"، "گرانی تورم بلای جان مردم"، "تا حق خود نگیریم، از پا نمی نشینیم"، و "فقط کف خیابون، بدست میاد حقمون".
امروز محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان پس از ۴۷ روز بازداشت، از بند انفرادی ۲۰۹ اوین آزاد شد. آزادی محمد حبیبی را به او ، به خانواده اش و به همگان تبریک میگوییم. پرونده امنیتی تشکیل شده برای محمد حبیبی باید کلا بسته شود. با قدرت مبارزاتمان معلمان زندانی، کارگران در بند، بازداشت شدگان انقلاب و همه زندانیان سیاسی را آزاد میکنیم. هم اکنون کارزاری بزرگ برای آزادی دستگیر شدگان انقلاب و همه زندانیان سیاسی و علیه شکنجه و زندان و اعدام در جریان است. فراخوانی نیز به سه روز اعتراض از سوی تشکلها و چهره های اجتماعی منتشر شده است. اینها بازتابهای یک حرکت سراسری و قدرتمند اجتماعی برای ادامه انقلاب و خلاصی از ستمگری و توحش حاکم است.
حزب کمونیست کارگری ایران
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۱ مه ۲۰۲۳