رحمان حسین زاده: جانیان اسلامی از خیزش انقلابی انتقام میگیرند

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 جنایتکاران اسلامی حاکم و در رأس آنها خامنه ای جلاد ازجنبش سرنگونی جاری و به ویژه خیزش انقلابی هشت ماهه اخیر، انتقام میگیرند. قتل سه جوان امیدوار به ادامه زندگی در اصفهان و زنجیره اعدامهای دو ماهه اخیر عکس العمل انتقامجویانه حکومتی مستأصل و به تنگ آمده از دست خیزش مردم با اراده و آگاهی است که ضربات سنگینی بر پیکر رو به زوال این رژیم وارد کرده اند. به چیزی کمتر از برچیدن کل بساط، ستم و استثمار و سرکوب و جنایت جمهوری اسلامی رضایت نمیدهند.

سیاست انتقام و اعدام و جنایات جمهوری اسلامی را تنها با تداوم اعتراضات رادیکال و سازمانیافته و قدرتمند، در داخل و خارج کشور به شیوه هماهنگ و متحد میتوان به شکست کشاند. راه موثر دیگری نداریم. در این راستا درنگ نکنیم. خشم عمیق و گسترده موجود علیه اعدام این سه جوان جانباخته و زنجیره اعدامهای دوره اخیر را به نقطه عطف مبارزاتی دیگر علیه جمهوری اسلامی تبدیل کنیم. به علاوه و به این ترتیب همسرنوشتی و همدردی عمیق مان را با خانواده و بستگان داغدیده سه جوان از دست رفته در اصفهان و همه اعدامیها و جانباختگان خیزش هشت ماهه اخیر و کل مبارزات انقلابی علیه جمهوری اسلامی را دوباره تاکید کنیم.
١٩- ٥- ٢٠٢٣