"امنیتکده" ای حقیر، در اینستاگرام! در مورد یک مانور امنیتی - اطلاعاتی

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

مدتی است در اینستاگرام در یک حساب کاربری بنام "نقد ابتذال سیاسی"، بنام "یک گروه" یا فرد و افرادی "چپ"، موجی از تحرکات اطلاعاتی در تخریب فعالین سیاسی، غالبا چپ، براه افتاده است. در این حساب کاربردی اینستاگرامی، اسامی فعالین و زندانیان سیاسی، با نام و نشان و شماره تلفن و ... همراه سناریوها و اطلاعات مبهم، بخشا ساختگی، مشکوک و تماما غیرقابل اعتبار، با ادبیاتی بشدت لمپنی، ضدزن، ضدانسانی و غیرمتمدنانه، منتشر شده! پرونده سازی های امنیتی و اطلاعاتی و اتهاماتی که هر کلمه آن، میتواند سلامت جسمی، روانی و زندگی کسانی که از آنها افشاگری شده است و یا حتی "حمایت" شده است، را بشدت به خطر بیندازد!

این اکانت و محفل، کافه، محقر است! اما هر حقارتی میتواند مولد سم خطرناکی باشد! چون حشرات کم عمر و کم دوامی که خود بی ارزش اند، اما نیش آنها، اگر مردم نسبت به وجودشان آگاه نباشند و پیشگیری های لازم را نکنند، میتواند حتی موجب مرگ نیش زده شده شود. از این رو، باید فعالین، راست یا چپ، با هر گرایش سیاسی و ... نسبت به خطر این حشرات آگاه باشند و از کنار آنها بی تفاوت رد نشوند!

اما جان گرفتن این کلوپ و چنین کلوپ هایی، عناصر آن آگاهانه یا ناآگاهانه کار میکنند، مامور باشند و معذور، یا بیمار یا ... در این مقطع از تحرکات سیاسی در ایران، نه تصادفی است و نه خودبخودی! سازمان دادن و در بهترین حالت تسهیل چنین فعالیت هایی، از "نشر" اطلاعات زندان تا....، بی تردید کار وزارت اطلاعات و دستگاه امینتی جمهوری اسلامی ایران است.

دستگاهی که پس از شکست "داب تهران" و شکنجه دهها و دهها جوان دانشجو و کمونیست، از شکنجه و دستگیری و پروژه سازی به کمک کیهان تهران و صدا و سیما، پس از شکست سناریوهای مشابه در کیس زندانیان هفت تپه و حامیان آنها، پس از شکست در خفا بکش و فرار کن، و ... اگر سازمانده چنین "افشاگری" هایی نباشد، از آن بیشترین استفاده را خواهد کرد.

امروز توازن قوا میان پائینی ها با حاکمیت تغییر کرده است. حاکمیتی که دیگر قادر نیست سناریوهای سوخته گذشته را خود رسما و علنی، اجر کند! یا آدم استخدام میکند یا از دنیای حقیر و عقده های شخصی عده ای بازنده سیاسی سو استفاده میکند!

بر سر در این کافه امنیتی نباید حتی نگاه کرد! بساط کور و بی رونق آن را نباید حتی با رفتن یک نفر برای تماشای این کافه، رونق بخشید! در جامعه ای که جمهوری اسلامی بالای سر مردم نباشد، این دادگاههای یک نفره دیجیتالی صحرایی، مجازات دارد. صاحبان این اکانت مشکوک باید شکرگذار جمهوری اسلامی ایران باشند که هنوز در قدرت است و مشتی مامور و معذور یا بیمار... میتوانند بساط حقیرشان را پهن کنند و امیدوار باشند که عابر و رهگذری از جنس بنجل امینتی و اطلاعاتی آنها، مثقالی خریداری کند!

حزب حكمتیست (خط رسمی)
۱۱ مه ۲۰۲۳