تظاهرات مردم خشمگین در زاهدان زندانی سیاسی آزاد باید گردد

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 امروز ۲۲ اردیبهشت مردم در شهر زاهدان همچون هفته های گذشته و در ادامه انقلاب به خیابان آمدند و با فریاد شعارهای اعتراضی شان پاسخ محکمی به سرکوبگری های حکومت و بساط زندان و شکنجه و اعدام دادند. مردم در این روز شعار میدادند:"زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، "برادر شهیدم خونتو پس میگیرم"، "بسیجی سپاهی داعش ما شمایید"، "می کشم می کشم آنکه برادرم کشت" ، "بسیجی سپاهی داعش ما شمایید"، "می‌کشم می‌کشم آنکه برادرم کشت"، "قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان"، " آزادی آزادی آزادی".

جمهوری اسلامی یک حکومت جنایتکار و آدمکش است. اما در سیستان و بلوچستان ابعاد آدمکشی این حکومت بیداد میکند و تقلایی است برای انتقام گرفتن از مردم سرنگونی طلب. در سراسر کشور باید از مردم زاهدان و سیستان و بلوچستان حمایت کرد و به اعدامها و جنایات حکومت منفور اسلامی اعتراض نمود. زاهدان یک کانون داغ اعتراض علیه سرکوب و اعدام و شکنجه است. با حمایت و همراهی با مردم ستمدیده این منطقه باید این کانون را فعال نگه داشت و آنرا تقویت نمود. نابود باد حکومت آدمکش اسلامی!

حزب کمونیست کارگری ایران
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۲ مه ۲۰۲۳