اعتراضات وسیع علیه حمله شیمیایی به مدارس دخترانه

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

دفتر کردستان حزب حکمتیست( خط رسمی): چندین ماه است حمله به مدارس دخترانه و مسمومیت آنها به پدیده ای جدی و تقریبا هر روزه تبدیل شده است، امری كه مورد اعتراض وسیع مردم آزادیخواه در ایران است. اكنون چند روزی است كه دور دیگری از حملات شیمیایی به مدارس دخترانه در شهرهای مختلف ایران شروع شده است. ظاهرا موج اخیر حملات از شهر سقز، شهر ژینا، که به یکی از نمادهای خیزش انقلابی اخیر برای برابری زن و برای آزادی، برابری و رفاه تبدیل شده، شروع شده است. طبق اخبار منتشر شده، مدارس دخترانه متعددی در سراسر کشور از سقز، سنندج، نقده تا اصفهان، اردبیل ، تهران، قم و ... مورد حمله شیمیایی قرار گرفته اند.

مردم مبارز سقز در مقابل این توحش دست به اعتراض زدند، خانواده و بستگان دختران تجمع كردند و مستقیما جمهوری اسلامی را به این جنایت محكوم كردند. مدارس و بخشا، شهر در اعتراض به حالت اعتصاب و تعطیلی در آمد و حاكمیت به جای اقدامی جدی به روال همیشه دست به لشكر كشی و گسیل مزدوران خود علیه مردم كرد. تا كنون علاوه بر مردم شهر سقز در شهرهای دیگر نیز اعتراضات زیادی انجام گرفته است. مردم به حق خواهان جوابگویی حاكمیت، اقداماتی جدی، دستگیری و معرفی و محاكمه علنی عاملین این توحش افسار گسیخته هستند.
جمهوری اسلامی تا كنون از جوابگویی به این پدیده و رفع نگرانی و ترس مردم و دختران و زنان سرباز زده است و هر بار با توجیهاتی شانه از زیر بار مسئولیت آن خالی كرده است. مردم حق دارند مستقل از اینكه این حملات مستقیما از جانب جمهوری اسلامی و باندهای درون آن یا هر جریان و باند مذهبی، متحجر، ضد زن، ارتجاعی و آدمكش، انجام گرفته باشد، انگشت اتهام به حكومت نشانه بروند و او را مسئول بدانند. اكنون چند ماه است مسمومیت دختران در مدارس در جریان است و تا كنون هزاران دختر خردسال روانه بیمارستانها شده اند. نگرانی و ترس نه تنها دختران و كودكان خردسال كه بعلاوه خانواده و بستگان آنها و دهها میلیون انسان در سراسر ایران را فرا گرفته است. حكومتی كه نمیتواند امنیت مدارس و مراكز تحصیلی و آموزشی را تامین كند، لیاقت یك روز حاكمیت را ندارد. قول و قرار و وعده های پوچ بیش از پیش مایه نفرت عمومی و به حق مردم در ایران است.
مردم سقز جرقه های یک اعتراض سراسری را به این اعمال جنایتکارانه و بی مسئولیتی حاكمیت زده اند. در سراسر ایران فضای اعتراضی بالا است. جمهوری اسلامی و روسای آن مستقیما در مقابل این توحش مسئول اند. دفتر كردستان حزب حكمتیست (خط رسمی) مردم آزادیخواه در كردستان را به تجمع و اعتراض جمع فرامیخواند. اعتراض به مسموم كردن دختران بخشی از اعتراض وسیع ما برای كنار گذاشتن جمهوری اسلامی، برای جامعه ای آزاد و برابر و برای برچیدن فرهنگ و قانون و سنت ضد زن در ایران و كل منطقه است.

دفتر کردستان حزب حکمتیست( خط رسمی)
۱۲ آوریل ۲۰۲۳