خیزشهای مردمی ، شماره ۱۰: معلمان وارد اعتصاب میشوند!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان طی بیانیه ای در همبستگی با اعتراضات مردمی و در اعتراض به سرکوبها و بازداشتها و پادگانی کردن فضاهای آموزشی اعلام اعتصاب کرده است. حزب کمونیست کارگری درود میفرستد به معلمان و حمایت و پشتیبانی قاطع خود را از فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان اعلام میکند. امیدواریم که معلمان در همه شهرها و در تمام مدارس در سطح سراسری به فراخوان اعتصاب شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان پاسخ مثبت دهند و اعتصاب به جریان بیفتد و تداوم یابد.

اعتصابات سراسری یک حلقه مکمل و تقویت کننده اعتراضات مردمی در خیابان است. معلمان پیشتاز این اعتصاب شده اند. جرقه اعتصابات در دانشگاه ها نیز زده شده و از جمله دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در اعتراض به سرکوب خواسته‌های به حق مردم ایران، دستگیری گسترده معترضان و ربوده‌ شدن دانشجویان اعلام اعتصاب کرده و خواستار همراهی استادان با اعتراضات مردمی شده اند. این دانشجویان تمامی دانشگاهها را به اعتصاب فرا خوانده اند. دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان نیز ضمن حمایت از این دانشجویان اعلام کرده اند که با تمام توان پشتیبان آنها هستیم.
حزب کمونیست کارگری همه بخش های کارگری و کل جامعه را به اعتصاب عمومی و سراسری فرا میخواند. متن بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ضمیمه است.

پیش بسوی اعتصابات سراسری!
حزب کمونیست کارگری ایران
۳ مهر ۱۴۰۱، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۲

ضمیمه:
"معلمان آزاده و ملت رشید ایران:
در روزهای اخیر شاهد صحنه هایی بودیم که از یک سو تلخ و از سوی دیگر شیرین بود.تلخی سوگوار شدن خانواده #مهسا_امینی برای پرپر شدن فرزند بی گناهشان و از سوی دیگر موج عظیمِ ملی و امیدوار کننده مردم در سراسر کشور در همبستگی و همراهی با این خانواده سوگوار، نشان داد که ایران هنوز زنده و پویا است و در برابر ظلم سر خم نمی کند.
دستگاه سرکوب حکومتی که تمام سعی اش در رسانه ها و پروپاگاندای حاکم این بود که نشان دهد مهسا به مرگ طبیعی مرده است،واهمه ای از این تناقض نداشت که به سوی مردم بی گناه در خیابان ها به صورت مستقیم شلیک کند تا ثابت کند که مرگ مهساها ی این سرزمین هیچ گاه تصادفی نبوده است. از سوی دیگر آمران خشک مغز جنایتکار، برخی مدارس کشور را پایگاه نظامی برای سرکوب مردم معترض کرده اند و بسیاری از جوانان دستگیر شده، دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان ورودی ۱۴۰۱ هستند که هنوز پایشان به دانشگاه باز نشده،باید تجربه انفرادی و زندان را از سر بگذرانند. از دیگر سو هر روز در خیابان های کشور شاهد تصاویری دردناک از سرکوب معترضانی هستیم که به طور گسترده در شبکه های مجازی منتشر شده و میلیون ها ایرانی و غیر ایرانی در سراسر جهان این صحنه های خشونت بار را مشاهده کرده اند.این تصاویر به حدی جانکاه و جگر سوز است که دل هر انسان شرافتمندی را به درد می آورد.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکومیت شدید سرکوب حکومتی علیه مردم بی دفاع در اعتراض به وضعیت حاکم به ویژه پادگانی شدن برخی مدارس، دستگیری و زندانی کردن دانش آموزان، دانشجویان و مردم در تجمعات مسالمت آمیز اخیر،از همه فرهنگیان شاغل و بازنشسته و دانش آموزان می خواهد تا در اعتراض به رفتار نادرست و خشن حاکمیت و همراهی با مظلومان به پا خاسته در کنار آنان قرار گیرند و نیز از معلمان و دانش آموزان درخواست دارد در هفته اول مهر ماه از رفتن به کلاس های درس در سراسر کشور خودداری نمایند.
مرگ مهسا_امینی ثابت کرد اقشار مختلف اجتماعی نسبت به رویکرد حجاب اجباری که حتی دلایل دینی متقنی هم ندارد، به شدت معترض هستند.انتظار می رود دانش آموزان ایران زمین و به ویژه دختران شجاع سرزمین ما بر پافشاری این حق قانونی و ذاتی خود بیش از پیش اصرار ورزند و به نحوی مقتضی به مطالبه این حق ذاتی خود ادامه دهند. موج همراهی ملی در اعتراض به قتل مهسا امینی ثابت کرد که دیگر کسی از این پس به راحتی گذشته جرات نخواهد کرد که دختران این سرزمین را نادیده بگیرد و رفتاری غیر انسانی با آنها داشته باشد.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران از تمامی نیروهای انتظامی صمیمانه و معلمانه درخواست دارد که تفنگ خود را زمین گذاشته و به سوی مردم دردمند و به جان آمده خود شلیک نکنند و قبل از اینکه خیلی زود دیر شود،در کنار مردم قرار گیرند.
شورای هماهنگی همچنین از تمامی معلمان شاغل و بازنشسته،پیشکسوتان و بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی ، سندیکاهای کارگری، ورزشکاران و هنرمندان و همه ی افراد مرجع و اثر گذار و مورد وثوق جامعه تقاضا دارد که در این روزهای سخت و البته امید انگیز، در کنار دانش آموزان و دانشجویان و مردم حق طلب ایران زمین قرار گیرند تا آسیب کمتری را فرزندان و هموطنان ما بر دوش بکشند.
شورای هماهنگی امیدوار است که طی روزهای آینده مقامات حکومتی با محاسبه بی ثمری سرکوب و تاثیر آن در گسترش اعتراضات و نارضایتی ها طی تجربه های آزمون شده بسیار، با رویکردی عقلانی و قانونی دست از سرکوب شهروندان بردارند و به خواسته های مردم تمکین کنند در غیر این صورت شورای هماهنگی برنامه های بعدی خود را در اعتراض به شرایط کنونی و در همراهی با دانش آموزان و دانشجویان و مردم عزیز ایران اعلام خواهد کرد.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران -۲ مهر ۱۴۰۱

tel:00447435562462
tel:00447435562462