طغیان سراسری در ایران برای حق زن!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

مردم آزادی‌خواه، زنان مبارز و برابری‌طلب ایران! شما طی چند روز گذشته در اعتراض به جنون ضدزن حکومت اسلامی در ایران، که در اجرای فرامین اخلاقیات اسلامی و کنترل حجاب، مهسا امینی را شکار کرد و در مقابل چشمان جامعه او را به قتل رساند، یک لحظه و یک دقیقه ساکت نماندید! درود بر شما که فرمان "دیگر بس است" را به نمایندگی از هشتاد میلیون شهروند گرفتار بختک جمهوری اسلامی، که نیمی از آن یعنی ده‌ها میلیون زن، هر روز و هرلحظه در ناامنی و خطر گرفتاری در دام اوباش کنترل حجاب زندگی می‌کنند، را در سراسر ایران، صادر کردید.

درود بر شما که از تهران، سقز، سنندج، مشهد، مهاباد، گوهردشت تا دانشگاه‌های تهران، پلی‌تكنیك، هنرهای زیبا و مراكز و شهرهای دیگر، از مراكز كارگری و انواع محافل و جمع‌های فرهنگی و هنری تا شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی، به این جنایت، به زن‌ستیزی و بی‌حقوقی زن و به جمهوری اسلامی اعتراض كردید! شما در تجمعات خود با دور انداختن و آتش‌زدن روسری‌های خود، نفرت عمیق خود را از جمهوری اسلامی و همه سمبل‌های ارتجاع ضد زن به نمایش گذاشتند.

شما در شعارهایتان و اعتراض‌هایتان به درستی از ارزش‌های مردسالارانه و کثیف ضدزن اسلامی فاصله گرفتید! به درست حق زن را به حق زندگی گره زدید و آمادگی‌تان برای دگرگون کردن جامعه به نفع برابری زن و مرد را اعلام کردید و تلاش‌های تفرقه‌افکنانه دوستان دروغین مردم را کنار زدید و انگشت نشانه را مستقیم بسوی کل نظام و حاکمیتی که زن‌ستیزی یکی از مهمترین ارکان بقا اوست گرفتید.

دامنه این اعتراضات شما هر روز گسترده‌تر و سراسری‌تر می‌شود. شما مردم آزادی‌خواه ضمن محكوم كردن جمهوری اسلامی به عنوان عامل و بانی آپارتاید جنسی و همه جنایاتی كه در این چهاردهه علیه زنان اعمال كرده‌اند، علیه فقر و استثمار و بی‌حقوقی به میدان آمده و خواهان پایان فوری بی‌حقوقی زن، پایان دخالت مذهب در زندگی زنان، لغو همه قوانین ضد زن و جمع كردن مزدوران گشت ارشاد از محل كار و زندگی خود و خواهان معرفی و محاكمه علنی قاتلین مهسا امینی و همه كسانی هستید كه در این روزها فرمان تیراندازی به مردم آزادی‌خواه داده‌اند.

مردم آزادی‌خواه
زنان و مردان برابری‌طلب

صدای اعتراض شما به قتل مهسا امینی به گوش جهانیان رسید، اعتراض بر حق شما به بی‌حقوقی زنان و نفرت بر حق شما از همه قوانین، سنن و فرهنگ مردم سالار و عقب‌مانده ضدزن و علیه چهار دهه جنایت جمهوری اسلامی، سراسر ایران را فرا گرفته است. جمهوری اسلامی با همه عوامل و مزدوران مسلح و غیر مسلح آن قدرت متحد شما را دیدند و بر خود لرزیدند. شما نشان دادید كه بیش از این تحقیر و بی‌حرمتی به زنان، جنایت، توحش و زن‌كشی را تحمل نمی‌كنید. جمهوری اسلامی تلاش می‌كند ضمن گسیل نیروهای مسلح و غیر مسلح خود علیه شما، با رجزخوانی و فریب‌كاری و قول و وعهده دروغین مردم را به خانه‌های خود بفرستند و این موج را از سر بگذراند.

نباید گذاشت و نباید اجازه داد این دست‌انداز را با قتل مهسا امینی با آرامش خیال طی کنند. امروز در سراسر ایران جامعه‌ای در اندوه از دست رفتن مهسا همان‌گونه که انتظار می‌رفت شریک اندوه خانواده او است! همدردی عظیمی که همراه خشم لبریزشده این روزها در جامعه غلیان دارد، قتل تراژیک مهسا را به تحرکی غیرقابل کنترل تبدیل کرده است. مردم اندوهگین اما میلیون‌ها بار خشمگین برای احترام به زندگی و برای احترام به ارزش زندگی مهسا نه در کنج عزلت و عزا که در میدان جدال و مبارزه‌ای رو در رو صف بسته‌اند. این میدان راه رسیدن مهساهای اینده را باز می‌کند.

این میدان برای سوگواری نیست! کسی قادر به تسکین درد و اندوه خانواده مهسا نیست! این میدان تامل کردن و اکتفا به فعالیت‌های دنیای مجازی و در خانه ماندن هم نیست!

این روزها باید در ابعاد توده‌ای و متشکل، در تمام شهرهای بزرگ و کوچک، در تمام مراکز کار و تحصیل و محلات زندگی، با انواع ابتکارات سراسری و محلی دست بکار شد! مهسا قربانی حفظ مقررات مهوع حجاب شد! چه چیزی احترام آمیزتر نسبت به حق زندگی او غیر از پرت کردن حجاب و روسری!

باید با پرت كردن حجاب و روسری به عنوان سمبل بی‌حقوقی زن به هر شکل ممکن به میدان آمد. مبارزه علیه آپارتاید جنسی اکنون به یکی از عرصه‌های داغ و اصلی مبارزه علیه این نظام بدل شده است. باید حكام جنایتكار را وادار كرد رسما و علنا عقب بشینند، مزدوران گشت ارشاد را جمع كنند، به دخالت در زندگی زنان و مردم آزادی‌خواه پایان دهند، قوانین ضد زن را ملغا اعلام كنند، قاتلین مهسا را علنا محاكمه كنند و درب زندان‌ها را باز و همه كسانی كه در این چند روز دستگیر شده‌اند آزاد كنند.

جهان نظاره‌گر به حرکت درآمدن یک جنبش سراسری و متشکل از طبقه کارگر، کمونیست‌ها و جنبش آزادی‌خواهی و برابری‌طلبی در ایران برای حمله به ارکان حاکمیت آپارتاید جنسی و لغو این قانون قرون وسطایی است. عقب‌راندن حكام ایران و مجبور شدن‌شان به برسمیت شناختن مطالبات شما، قدمی جدی در این راه است. تلاش مذبوحانه حاکمیت در مقابل شور و عطش جنبش رهایی و برابری زن باید به شکست بیانجامد.

زنده باد آزادی و برابری زن و مرد!
مرگ بر جمهوری اسلامی

حزب حکمتیست (خط رسمی)
۱۸ سپتامبر ۲۰۲۲