فراخوان به اعتصاب عمومی در کردستان

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱
مردم آزاده و مبارز کردستان

بار دیگر جمهوری اسلامی جنایت هولناکی مرتکب شد و دختر ۲۲ ساله بیگناه، مهسا (ژینا) امینی را به جرم بدحجابی دستگیر کرد و چنان مورد ضرب و شتم قرار داد که پس از دو روز جدال با مرگ جانش را از دست داد. این جنایت بزرگ کل جامعه را تکان داد و موجی از خشم و انزجار در کردستان و در سراسر کشور برانگیخت.

این جنایات یک هفته پس از مرگ دلخراش شلیر رسولی در مریوان اتفاق می افتد که هنگام فرار از تجاوز توسط یکی از اراذل و اوباشی که در پناه ارگانهای حکومت حاشیه امن دارند جانش را از دست داد. راهپیمایی اعتراضی هزاران نفره مردم مریوان پاسخ کوبنده آنها به این مرگ تراژیک شلیر بود.

اینبار جنایت به مراتب هولناک تر قتل مهسا کل جامعه را تکان داده است. همه به خشم آمده اند. جنایتکاران خود ترسیده اند و دستور رسیدگی به جنایت خود را داده اند. این جنایت باید با عکس العملی صدبار بزرگتر از اعتراض به قتل شلیر مواجه شود. فاجعه قتل مهسا باید به نقطه آغاز یک جنبش کوبنده علیه قوانین ضد زن حکومت، علیه حجاب اجباری، علیه گشت ارشاد و علیه تبعیض و بیحقوقی زنان تبدیل شود. تنها نیروی متحد ما میتواند ماشین کشتار جمهوری اسلامی را متوقف کند

ما همصدا با سایر جریانات سیاسی در کردستان، همه شما مردم کردستان، کارگران و معلمان، کارکنان ادارات، دانشجویان و دانش آموزان و مغازه داران را فرامیخوانیم روز دوشنبه ۲۸ شهریور در اعتراض به قتل بیرحمانه مهسا و سایر جنایات حکومت علیه زنان کار را تعطیل کنید و با خواست محاکمه عاملان و آمران قتل مهسا متحد و یکپارچه در سراسر کردستان دست به اعتصاب عمومی بزنید. جنایتکاران باید بدانند که مردم این جنایات را بی پاسخ نمیگذارند و پاسخ دندان شکنی به مسببین این جنایات خواهند داد.

ما مردم آزاده در سراسر کشور را فرامیخوانیم که به هر شکل که میتوانند از اعتصاب عمومی حمایت کنند، صدای شما را رساتر کنند و همراه با شما قتل مهسا را محکوم کنند و خواهان محاکمه آمران و عاملان این جنایت شوند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۵ شهریور ۱۴۰۱ (۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲)

قاتلین مهسا سران حکومت اسلامی هستند!
مهسا (ژینا) امینی ۲۲ ساله را حکومت اسلامی به قتل رساند. گشت ارشاد به جرم بدحجابی بازداشتش کرد؛ تحویل "پلیس اخلاقی" در بازداشتگاه اداره اماکن وزرا "برای توجیه و آموزش" داد و در آن قتلگاه برای "توجیه و آموزش" اسلامی آنچنان او را مورد ضرب و شتم قرار دادند که به کما رفت و با کمال تاسف روز ۲۵ شهریور درگذشت.

این اولین بار نیست چنین جناتی اتفاق می افتد اما این بار بیش از همیشه اندوه و نفرت و خشم همزمان جامعه را فرا گرفته است. اندوه از دست دادن یک زن و یک عزیز دیگر و نفرت و خشم از قوانین پوسیده و ضد زن اسلامی و قساوت حکومت اسلامی علیه زنان.

مسببن اصلی قتل به دست و پا افتاده اند. به نحوی مضحک و شنیع تقلا می کنند در نقش وکیل قربانی خود ظاهر شوند. این تلاشهای مضحک از یک طرف ناشی از هراسشان از یک جامعه منزجر و خشمگین و از طرف دیگر نشانگر وقاحت بی حد و حصر مقامات مافیایی حکومت است.

رسانه های حکومت به مردم میگویند که رئیس جمهور به وزیر کشور دستور داد که مساله را پیگیری کند و "علت حادثه" را به او گزارش دهد! وزیر کشور یکی از معاونانش را مسئول پیگیری کرد و خواست که علت را گزارش کند! دادستان تهران دستور داد که یک "کارگروه ویژه" تشکیل شود "تا شرایط جسمی مهسا امینی را از نظر پزشکی مورد معاینه و بررسی‌های دقیق تخصصی و کارشناسی قرار دهند"! تعدادی از نمایندگان مجلس نیز درباره مهسا امینی اظهارنظر کردند و وعده پیگیری دادند! نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفت که این کمیسیون "حادثه رخ داده برای مهسا امینی را حتما مورد بررسی قرار می‌دهد"!

می بینید که چگونه قاتلین اصلی به دست و پا افتاده اند که "علت اصلی" قتل و جنایت خودشان را پیگیری کنند! از نظر مردم اما اینها همه شرکای جرم شناخته شده در جنایت سازمانیافته حکومتی علیه زنان هستند. اینها همه شرکای جرم در شکنجه سپیده رشنو و وادار کردنش به اعتراف تلویزیونی علیه خود، اقدام به شلیر رسولی در مریوان برای نجات از تجاوز، قتل جانگداز سحر خدایاری (دختر آبی)، "قتل ناموسی" فجیع رومینا اشرفی و مونا حیدری و دهها زن دیگر، اعدام ریحانه جباری و تعرض به جان و زندگی لیست وسیعی از هزاران زن دیگر به جرم زن بودن و مقاومت در مقابل قوانین ضد زن اسلامی هستند.

قاتلین اصلی را همه میشناسند. قاتلین اصلی همانها هستند که در شورای نگهبان و مجلس اسلامی و دستگاه قضایی و نهادهای اطلاعاتی و سپاه و نیروی انتظامی و وزارتخانه های مختلف و شبکه مافیایی امامان جمعه چمباتمه زده اند و قوانین عصر حجری اسلامی علیه زنان تصویب می کنند؛ معرکه ای به نام "عفاف و حجاب" راه می اندازند؛ اوباش "امر به معروف و نهی از منکر" به خیابان گسیل میکنند؛ در نماز جمعه ها فتوای اسیدپاشی علیه زنان بدحجاب صادر میکنند؛ زنان معترض را بازداشت می کنند، شکنجه میکنند و مثل مهسا امینی به قتل می رسانند و بعد هم دروغ میگویند، خانواده قربانی را زیر فشار میگذارند و شنیعتر از همه اینها در هراس از اعتراض مردم و با وقاحت تمام در نقش وکیل مدافع قربانی خود ظاهر میشوند!

و بالاخره در راس همه اینها، قاتل اصلی تر و شناخته شده تر جنایتکاری به نام خامنه ای است که در راس مافیای اسلامی حاکم نشسته است.

میتوانیم و باید بار دیگر این جنایت را به میدانی برای محاکمه جانیان حاکم تبدیل کنیم. از هم اکنون فریاد اعتراض مردم ستمدیده و معترض به اشکال مختلف بلند شده است. از خیابان تا شبکه های اجتماعی اعلام نفرت و خشم علیه حکومت آغاز شده است. باید این اعتراضات را آنچنان گسترده کنیم که حکومت اسلامی از هر طرف با امواج نفرت و خشم و اعتراض اقشار مختلف مردم محاصره شود. میتوانیم و باید کاری کنیم این جنایتکاران سرشان را به هر سمتی بچرخانند با فریاد ما صدای مهسا هستیم، با فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی آدمکش محاصره شوند.

همانطور که مردم مریوان خشمشان از قتل شلیر رسولی را به یک تظاهرات سیاسی گسترده تبدیل کردند، خشم و نفرت علیه قتل مهسا امینی هم میتواند و باید با اعتراض سیاسی گسترده پاسخ بگیرد.

قتل مهسا باید ما میلیونها مردم متنفر از قوانین اسلامی را در کنار هم قرار دهد. باید یکصدا اعلام کنیم قاتلین اصلی زنان سران این حکومتند. ماشین آدمکشی حکومت اسلامی را در هم خواهیم کوبید و سرانش را به محاکمه خواهیم کشید. این تنها راه پایان دادن به تعرض اسلامی علیه زنان است.

سرنگون باد حکومت اسلامی ضد زن

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۵ شهریور ۱۴۰۱، ۱۶ سپتامبر ۲۰۲