درود بر زنان آزادیخواه سقز: همه جا حجاب را پرت کنید و به آتش بکشید!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

زنان مبارز سقز در حلقه حمایت مردان آزادیخواه در مراسم خاکسپاری مهسا امینی، با برداشتن دستجمعی حجاب، عملی انقلابی و تاثیرگذار انجام دادند. زنان آزادیخواه در سقز، تقابل با حجاب را به موقعیت جدیدی ارتقا دادند. امروز تقابل زنان با حکومت ضد زن در مبارزه با حجاب اسلامی این سمبل فرودستی زن کانونی شده است.ما از حرکت جسورانه زنان و برداشتن دستجمعی حجاب قدردانی می کنیم. نفی حجاب اسلامی قلب نظام آپارتاید جنسی و سمبل تحقیر زن را نشانه گرفته است. عمل رادیکال زنان سقز تنها با تکرار گسترده و توده ای آن در سراسر کشور و حمایت آگاهانه مردان میتواند تثبیت شود.

فراخوان ما اینست همه جا دستجمعی حجاب ها را بردارید. همه جا حجاب را بعنوان بیرق بردگی زن در اسلام آتش بزنید!

حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست
شهریور ۱۴۰۱- سپتامبر ۲۰۲۲