اعلامیه حزب سوسیالیست انقلابی به مناسبت روز جهانی زن

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

زنده باد٨ مارس سوسیالیستی و ضد کاپیتالیستی!  ٨ مارس(١٧ اسفند)، روز همبستگی جهانی زن، روز اعتراض به تبعیض و نابرابری، روز اعتراض به سنن و قوانین مذهبی ضد زن، روز مبارزه با نظام حاکم مرد سالارانه، و روز مبارزه علیه نظام سرمایه داری به عنوان مسبب اصلی ستم و اعمال نابرابری و فرودستی زن  در جهان امروز، مجددا  فرا رسید. رهائی قطعی زن بدون تشدید مبارزه طبقاتی و پیروزی صف کارگر و سوسیالیسم بر نظام طبقاتی حاکم سرمایه داری ممکن نیست!

 هرچند نفس ستمکشی و فرودستی زن محصول نظام طبقاتی حاکم سرمایه داری نیست، اما  سرمایه داری بنا به نیاز سیاسی، فرهنگی و به ویژه نیاز اقتصادی خود این میراث نفرت انگیز را تکامل بخشیده است و به تقسیم بندی جنسی انسان ها در قلمرو تولید به عنوان یک عامل مهم اقتصادی و سیاسی و سودآورنده، به این ستم دیرینه چنان رنگ "مدرن" و "طبیعی" بخشیده که نمیتوان به آسانی  و بدون مبارزه سخت و قهرآمیز، بدون حضور گسترده زنان و مردان آزادیخواه علیه نظام طبقاتی چنین ستم نهادینه شده ای، چه در شکل وقیحانه "مدرن بورژوائی" و چه در شکل عریان و هولناک مذهبی، از سر راه برداشت و جامعه ی عاری از ستم و تبعیض و بدون  وجود ستم و نابرابری بر حسب جنسیت متحقق گردد.

 ازجمله تحت نظامها و پرچمهای فریبکارانه بورژوائی درشکل ملیگرایانه، ناسیونالیستی_ شونیستی، میهن پرستی، پادشاهی، فدرالی، دمکراسی، پارلمانتاریستی، اصلاح طلبانه، اسلام معتدل، حقوق بشر، فمنیستی و غیره هرگز نمیتوان به آزادی زن و برابری انسانها دست پیدا کرد، همچنانکه در طول تاریخ  بشری در هیچ جائی دنیا از این مسیرها نه فقط به آزادی و برابری واقعی نائل نگردیده ایم که همواره با ستم مضاعف و تداوم نابرابری و ستم  شرم آور بر زن  در اشکال مختلف مواجه بوده ایم.

 در ایران تحت حاکمیت ایدئولوژی اسلامی، به عنوان ارکان ضد زن نظام بورژوایی حاکم، بیش از چهار دهه است شاهد یک سیسم تمام عیارآپارتاید جنسی هستیم. شاهد جنایت و سرکوب و وحشگیری  بیشمار در شکل تحمیل حجاب و پوشش اسلامی و قوانین به شدت ضد انسانی بوده ایم. در چنین جوامعی که بنا به حاکمیت دولت اسلامی، مذهب  و غرور ملی و مردانگی مرد سالاری در نهایت توحش بربریت با داس و قمه و بنزین وتفنگ و نفت زن کشی راه انداخته میشود. دولت و قوانین شریعت اسلامی او نیز همواره جانب مرد و قاتلین را گرفته است. در این جوامع تحت عنوان"شرف"،" "ناموس"، "غیرت" وغیره علیه زن افسار پاره میکنند. این توحش لازمه  این هست که زنان و مردان آزادیخوا علیه کلیه مظاهر مذهبی و ضد زن در حاکمیت و جامعه و خانواده باشند و برای سرنگونی چنین نظام ضد زنی در صف مقدم مبارزه قرار بگیرند. اما نباید فراموش کرد که پایان قوانین و مظاهر ارتجاعی مذهب، با تمام اهمیتی که دارد، هنوز مترادف با رهائی واقعی زن نیست و نخواهد بود.

 چنین تصوراتی که بر مبنای نگاه صرف "سکولاریستی" و "ضد اسلامی"،  در برخود به  پدیده ستم بر زن بنا نهاده شده است، به نفس مبارزه آگاهانه و واقعی زنان و جنبش سوسیالیستی ما برای کسب همه آزادیها و برابریها را تضعیف ومخدوش کرده است. این نگاه بورژوائی و خرده بورژوائی به آزادی زن و واقعیت جدا ناپذیری این مبارزه از مبارزه طبقاتی، و شناخت این پدیده ساده که بقای چنین ستمی رکن مهمی از بقایای نظام حاکم طبقاتی حتی در پیشرفته ترین نظامهای سرمایه داری است، ما را دور نگاه میدارد. و بدین ترتیب مانند بقیه هیاهوهای"عامه پسند" فرمان قطار آزادی زن را در اختیار هر جنبش پوپولیستی، ملی گرائی، "اسلامی معتدل"، اصلاح گرایان" وغیره میدهد بجز صاحبان واقعی خود آن جنبش و مبارزین آگاه سوسیالیست ضد سرمایه داری و مبارزین راستین رهائی قطعی از این ستم و نابرابری.

 هیچ پدیده ای در جهان امروز غیر طبقاتی نیست تا بتوان امر آزادی زن را غیر طبقاتی توضیح داد. کلیه آن سنن و مظاهر و عقب ماندگی حاکم انعکاسی از سیاست و عملکرد دولتها، احزاب و جنبشهای هستند که خود بخش تفکیک ناپذیری از جهان امروز سرمایه داری اند، نه تعلقشان به دوران قرون وسطی پیشا سرمایه داری. مبارزه علیه ستم بر زن در گروه عبور کامل از کلیه وجوه نظام طبقاتی حاکم و ارکانهای ایدئولوژیکی مذهبی و ملی و فرهنگی و اجتماعی آن است. بدون کنار زدن نظام سرمایه داری و بدون استقرار سوسیالیسم،اعمال ستم و نابرابری بر زن و هیچ شکلی از تبعیض و استثمار را نمیتوان ریشه کن نمود.

 حزب سوسیالیست انقلابی ایران، ضمن تبریک روز ٨ مارس، روز همبستگی جهانی زنان و مردان آزاده به کارگران، زنان و صف آزادیخواهان، در راستایی رسیدن به اهداف خود، یعنی برابری کامل زن و مرد و رفع تبعیض برحسب جنسیت، و تحمیل رادیکالترین مطالبات پیشرو جنبش آزادیخوانه زنان به مرتجعین، همه زنان و مردان آزاده و مبارزین راه آزادی و برابری را به پیوستن به این مبارزه و صفوف خود فرامیخواند!

 زنده باد برابری زن و مرد!

مرگ بر جمهوری اسلامی!

نابود باد نظام سرمایه داری!

زند باد سوسیالیسم!

حزب سوسیالیست انقلابی ایران

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

٦ اسفند ١٤٠٠   /  ٢٥ فوریه ٢٠٢٢