نصب بیلبوردهای کشته شدگان آبان و هواپیمای اوکراینی در تورنتو

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

مرکز حقوق برشی مهربا نصب بیلبوردهایی از تصاویرپویا بختیاری، شکیبافقاهتی و راستین مقدم در خیابان یانگ شهر تورنتو اعالم کرد کارزاری را برای واداشنت پارملان و دولت کانادا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی آغاز کرده است. یکی از این بیلبوردها تصویری از پویا بختیاری است که به یاد او و هزار و پانصد نفر از معرتضان کشته شده در جریان اعرتاضات آبان ۹۸ ،از سوی مرکزمهر در خیابان یانگ، از خیابانیهای اصلی و پرتردد تورنتو، نصب شده است.

بیلبورد دیگرتصویری از شکیبافقاهتی و فرزندش راستین مقدم و یادبود همه ۱۷۶ مسافرپرواز پیاس۷۵۲ است که بامداد چهارشنبه هجدهم دی ماه سال۹۸ با شلیک موشکهای پدافند سپاه کشته شدند. مرکز حقوقبرشی مهر در توییتی به همراه ویدیوهایی از تصاویر این بیلبوردها، نوشت: »مرکز حقوقبرشی مهر، با کمک شما مردم توانست دو بیلبورد یکی به یاد شهدای آبان و دیگری برای جانباختگان جنایت سپاه در حمله موشکی عامدانه به پیاس ۷۵۲ در محلی پر رفت و آمد در شهرتورنتونصب کند.«
این مرکز حقوقبرشی افزود که همزمان با نصب این بیلبوردها، اقدام به راهاندازی کارزاری برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی کانادا کرده است.
مرکزمهر از کاناداییها خواست در جریان این کارزار با ارسال نامه به نمایندگان پارملان کانادا از آنها بخواهند سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهند.
این مرکز همچنین خواهان اعمال تحریمهای مگنیتسکی از سوی کانادا در مورد ناقضین حقوقبرش در جمهوری اسلامی شد.