اعلامیه همبستگی فدراسیون سراسری اتحادیه های کارگری نفت و گاز در عراق با اعتصابات کارگران نفت ایران!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اعلامیه همبستگی فدراسیون سراسری اتحادیه های کارگری نفت و گاز در عراق با اعتصابات کارگران نفت ایران! فدراسیون سراسری اتحادیه های کارگری نفت و گاز در عراق با اشتیاق تمام شرایط کارگران در ایران و بویژه در مناطق استراتژیک یعنی کارگران پالایشگاه های نفتی و پتروشیمی ها را دنبال میکند. این فدراسیون به عنوان یکی از اعضای سازمان جهانی کار که به کنوانسیون های این سازمان پیرامون آزادی تشکل و تجمع پایبنداست، حمایت و همبستگی عمیق خود را با اعتصابات سراسری کارگران نفت ایران اعلام میدارد و خواستار رسیدگی فوری به مطالبات کارگران است.

زنده باد اتحاد کارگری!
اواخر آوریل ۲۰۲۳