بیانیه مشترک دو حزب کمونیست کارگری عراق و کردستان، جهت حمایت از اعتصاب کارگران ایران

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 طبق خبر منتشر شده از جانب حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست (خط رسمی)، چند روزی هست که موج تازه اعتصاب کارگران ایران در بخش زیادی از مراکز صنعتی این کشور ، که تا زمان نوشتن این بیانیه به هشتاد مرکز رسیده است، را فراگرفته است است. اعتصابات کارگری مراکز تولید نفت و گاز و پتروشیمی و آهن و فولاد در شهرهای آبادان و بوشهر و یزد و دهها شهر صنعتی دیگر را شامل می شود و کارگران حمایت و اتحاد خود را در حول خواست افزایش دستمزد اعلام کرده اند و همچون یک نیرویی یکپارچه طبقاتی در برابر شرکتها و جمهوری اسلامی ایستاده اند.

این موج اعتصاب کارگران ایران همزمان با اینکه دوره ای تازه و افقی نوین در صفحه ای دیگر از مبارزه طبقه کارگر ایران برای زندگی ای آزاد و شکوهمند را به پیش می برد، همچنان در طول این مبارزه پایه های حاکمیت طبقه بورژوازی و حکومت اسلامی در ایران را لرزانده است.
بدون شک پیشروی طبقه کارگر ایران در این مبارزه، قادر است نه تنها رهبری ای طبقاتی و انقلابی و افقی روشن برای پیروزی جنبش انقلابی توده های زحمتکش، که روزانه یقه جمهوری اسلامی را برای دستیابی به رفاه و برابری گرفته است، تامین کند، بلکه همچنین قادر است نمونه ای از یک مبارزه امیدبخش و پیروز و متحد کارگران را در عرصه خاورمیانه بدست دهد که از جانب کارگران و توده های ناراضی خاورمیانه در نبرد و مبارزه خود بر علیه حاکمیت های سرکوبگر و ارتجاعی و کهنه پرست و فاسد منطقه همچون مشعلی فروزان برای تغییر توازن قوای طبقاتی و بدست آوردن دگرگونی ای ریشه ای ، بدست گرفته شود.
هر دو حزب کمونیست کارگری عراق و کردستان، علاوه بر اعلام حمایت بی دریغ خود از این موج اعتصاب کارگران ایران و خواسته های آنها، همزمان پیروزی کارگران ایران و محقق شدن خواسته های آنها را پیروزی ای بزرگ برای طبقه کارگر در عراق و کردستان می داند. به این خاطر هر دو حزب کمونیست کارگری عراق و کردستان ، طبقه کارگر عراق و کردستان را فرا می خواند که از این حرکت حمایت کنند و در سنگر مبارزه کارگران ایران بر علیه حاکمیت سرمایه در ایران بایستند. نباید کارگران ایران و اعتصابهایشان را در این نبرد طبقاتی تنها گذاشت، به این منظور هر دو حزب کمونیست کارگری عراق و کردستان وظیفه خود می دانند که پشتیبانی وسیع کارگری در عرصه داخلی و جهان را برای آن جلب کنند و در نهایت توان برای این امر دست بکار شوند.
ما خود را بخشی از اردوی کار و نبرد انترناسیونالیستی کارگری می دانیم و با تمام توان در کنار کارگران ایران و مبارزه آنها ایستاده ایم.
زنده باد همبستگی جهانی کارگری
پیروز باد مبارزه و اعتصابهای کارگری در ایران
حزب کمونیست کارگری عراق
حزب کمونیست کارگری کردستان
۲۵ آوریل ۲۰۲۳
https://hekmatist.com/fa/etelaeye/230502e