هشداری از هفت تپه! زمان بندی سه یا چند روزه برای اعتصابات اعلام نکنید!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

هفت تپه کانال مستقل, دیده شده که فراخوان هایی در فضای مجازی دست به دست میشود که سه روز مشخص را برای اعتصابات کارگری تعیین کرده اند که اشتباه است و ما بدینوسیله در اینباره هشدار میدهیم. فرض میکنیم کسانی که این فراخوان های سه روزه را اعلام کرده اند تحت تاثیر دستگاه امنیتی نیستند و در اثر کم اگاهی نسبت به مبارزات کارگری دست به این کار زده اند. اما اعلام میکنیم این یک روش اشتباه است. برای اعتصابات کارگری روز خاص اعلام نکنید و بگذارید کارگران، بر اساس شرایط محیط کار خود، اعتصاباتشان را مدیریت کنند.

از نظر ما، زمان بندی مناسب برای اعتصابات یعنی بدون تاریخ پایان و تا زمان حصول به نتیجه. اما ما هم به خود اجازه نمیدهیم برای بقیه تعیین تکلیف کنیم و بگوییم در فلان روزهای خاص اعتصاب کنید. ما در هفت تپه گاه تا نود و پنج روز اعتصاب کرده ایم در حالی که عده ای تلاش میکردند بگویند اعتصاب تمام شده یا باید تمام شود. از نظر ما طولانی تر شدن اعتصاب تا رسیدن به نتیجه اصولی ترین برنامه و مدیریت اعتراضی کارگری است. اما کارگران در محیط های کاری باید بتوانند خودشان بر مشکلاتی که کارفرماها، دولت و دستگاه امنیتی و حتی رسانه های جریان اصلی برایشان ایجاد میکنند فائق آیند.
وقتی عده ای خارج از محیط کار، مثلا سه روز معین را برای اعتصابات کارگری فرمان میدهند پیشاپیش تبلیغ میکنند که اعتصاب در چهارمین روز باید تمام شود در حالی که این یک اقدام ضد کارگری و ضد اعتراضی است.
ما از تمام کارگران، مردم آزادیخواه و رسانه ها میخواهیم که در اینباره هشیاری به خرج دهند و صرفا از اعتصابات حمایت کرده و علاوه بر شرکت در اعتصابات، در فضای مجازی و رسانه ها بر خواسته های برحق کارگران و لزوم تقویت اعتصابات سراسری تاکید کنند.
ما از همه کارگران در سراسر کشور میخواهیم که به این کارزار سراسری و اعتصابات سراسری بپیوندند. ما در هفت تپه، یعنی پایتخت اعتصابات جهان، نه سه روز یا سه هفته بلکه مدت هاست مشغول این کارزار و اعتصاب سراسری هستیم. ما در روز بیست و نهم اسفند ماه اعلام کارزار کردیم و از همه کارگران خواستیم به این کارزار بپیوندند. خودمان هم به فراخوان اکتفا نکردیم و در روز پنجم فروردین اولین تجمع اعتراضی را در هفت تپه برگزار کردیم و روزهای بعد نیز چند مرتبه تجمع کردیم و حتی همکاران ما در حمایت از تجمعات اعتراضی به داخل شهر شوش و به خیابان هم رفتند.
حالا که کارگران و هم طبقه ای های ما در نقاط مختلف دست به اعتراضات و اعتصابات زده اند به آنان تبریک و خسته نباشید میگوییم و از این عزیزان میخواهیم که تحت تاثیر بازی های کارفرماها، دولت، نهادهای امنیتی، برخی رسانه ها و سلبریتی کارها نشوند و تا حصول به نتیجه، به اعتصابات خود ادامه دهند.
از سایر کارگران و هم طبقه ای ها چه در کارخانه ها چه در مراکز درمانی و چه در مدارس و در نقاط مختلف و در رسته ها و صنوف مختلف کارگری و تولیدی و خدماتی هم درخواست میکنیم به این اعتصابات سراسری بپیوندند. مبارزه ما علیه دستمزد مصوبه ظالمانه تنها یکی از خواسته های ماست. ما سال ها و مدت هاست که علیه فقر و فلاکت و سرکوب و علیه کلیت این مناسبات و نظام استثمار و سرکوب برخواسته ایم و اکنون و در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگر نیز آنرا تشدید کرده و این مبارزه را تا سرحد توان و تا زمان نامحدود ادامه خواهیم داد.
جمعی از کارگران هفت تپه
دوشنبه - ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه