هه ربژی کاک عثمان اسماعیلی

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

هه ربژی کاک عثمان اسماعیلی و بسیار زحمتکشان، دستمزدبگیران و عدالتخواهان و برابری طلبان در بند: گزارش ها نشان می دهد که تمامی زندان های کشور پر از جوانان- زنان- سالمندان از هر نوع خواستگاه اجتماعی است. امروز جامعه ایران زندانی شده است که نمی توان مفهومی برای تعریف زندان و جرم برای آن پیدا کرد. در یک جمله باید گفت که زحمتکشان خواستار وضع موجود نیستند و از این شرایط بردگی تحمیل شده بر آنها می خواهند عبور کنند. زندانیان نه تنها باید بدترین شرایط غیر انسانی تحمیل شده بر خود را بپذیرند، دردآورتر اینکه خانواده، دوستان و همرزمان نیز خبری از وضعیت سلامت روحی و جسمی آنها ندارند.

۲۶ روز از زمان ربوده شدن عثمان اسماعیلی می گذرد. کارگری که شاید بتوان گفت عمده زندگی اش را در اسارت و تبعید گذرانده است. کارگری که هیچگاه چیزی برای خودش نخواسته است و با صداقت تمام هر کاری می توانسته برای دیگران انجام داده است. کارگر ساختمانی که زبان سرخش ظالم را گیج کرده است و سر خم نمی کند.
چهارم بهمن ۱۳۹۵ فعال و یار کارگران عثمان اسماعیلی در نامه ای به وزارت اطلاعات سنندج و سقز نوشت “ فقط باور های خودتا ن را باور دارید ولی خب به نظر من کارگر، باید همه انسان ها اعتقاد شان ازاد باشد هیچ کس بخاطر باورش نباید زندانی ویا اعدام شود. ما طبقه کارگر هیچی نداریم که از دست بدهیم ولی خوشبختی را برای انسان های کره خاکی به ارمغان می آوریم . امید وارم هر چه زود تر وزارت اطلاعات دادستانی شهرسقز دست از این کارهای غیر انسانی بردارند و تمام زندانیان سیاسی و کارگران بدون قید و شرط ازاد گردند.”
برای آزادی این عزیزان حتی با آوردن نام شان در هر شرایطی سرکوبگر را به وحشت انداخته ایم و اسیران می دانند که این جامعه که در زندان بزرگ‌تری قرار گرفته است برای آزادی این عزیزان دریغ نمی کند و سحر نزدیک است.
کانون مدافعان حقوق کارگر
اسفند ۱۴۰۱