اخبار نفت

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

حزب کمونیست کارگری ایران: مجمع عمومی بزرگ کارگران پروژه‌ای اعتصابی نفت در ایذه. بنا بر خبر منتشر شده در کانال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت طی روزهای گذشته کارگران اعتصابی پروژه ای نفت، فراخوانهایی برای برگزاری تجمعاتی در برخی شهرها اعلام کرده بودند. بر اساس این فراخوانها مقرر شده بود که این کارگران روز چهارشنبه ۳ شهریورماه، در استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری مقابل استانداریها و در خوزستان مقابل پالایشگاه بیدبلند بهبهان، پالایشگاه نفت آبادان و پارک پنج بنگله در مسجد سلیمان تجمعات اعتراضی برگزار کنند.

بنابر خبرها امروز سوم شهریور ماه در ایذه شمار کثیری از کارگران پروژه ای ساکن این شهر در محوطه اشکفت سلیمان مجمع عمومی خود را برگزار کردند و ضمن تاکید بر مطالبات خود بر ادامه اعتصاب تا رسیدن به خواستهایشان تاکید کردند. اما در مسجدسلیمان از ساعات اولیه صبح نیروهای امنیتی و انتظامی در محل اعلام شده مستقر شدند و از تجمع کارگران اعتصابی جلوگیری کردند. از دیگر تجمعات کارگران پروژه ای در اصفهان و شهرکرد هنوز خبری منتشر نشده است.
در خبر منتشر شده در کانال تلگرامی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پروژه ای پیمانی نفت در مورد مجمع عمومی بزرگ کارگران در ایذه، چنین آمده است:" بدین ترتیب بعد از هفشجان و تشکیل مجمع عمومی توسط همکاران ما در شهر هفشجان در استان چهار محال و بختیاری که در آن همکاران ما از شهرهای مختلف گردآمده بودند، تشکیل مجمع عمومی همکاران پروژه ای ما در ایذه یک اتفاق مهم در اعتصاب سراسری ما کارگران پروژه ای نفت است. تشکیل مجامع عمومی منطقه ای و رفتن همکاران ما بسوی انتخاب نمایندگان واقعی خود و تلاش برای وادار کردن پیمانکاران به بستن قراردادهای جمعی قدمی بزرگ در راستای پایه گذاری شورای کارگران در نفت و به طریق اولی کوتاه کردن دست پیمانکاران از مراکز نفتی و عقب زدن قوانین برده وار مناطق ویژه اقتصادی است. زنده باد بر همکاران ما در ایذه و هفشجان. ما کارگران اعتصابی نفت در این مدت توانسته ایم با قدرت اعتصاب خود پیمانکاران را عقب بزنیم، در جاهایی افزایش دستمزدهای دوبرابری و بیست روز کار و ده روز مرخصی را تحمیل کنیم و این پیشروی ها مبنایی برای همه ما کارگران اعتصابی است که به کمتر از آن رضایت نخواهیم داد. به علاوه ما خواستار بهبود وضعیت کمپ ها و غذا و بهداشت و امنیت محیط های کار در حد قابل قبول هستیم. اعتصاب ما کارگران پروژه ای تا رسیدن به مطالباتمان ادامه دارد. زنده باد اعتصاب".
حزب کمونیست کارگری ایران برگزاری مجامع عمومی توسط کارگران نفت را یک گام حیاتی و مهم در جنبش کارگری میداند. انتخاب نمایندگان توسط مجمع عمومی و تحمیل قراردادهای جمعی به کارفرمایان گامهای مهم بعدی در اعتصاب کارگران نفت را پیش رو میگذارد و باید همه جا این روال را دنبال کرد. سنت برگزاری مجمع عمومی را حتی در شرایطی که اعتصاب به پایان رسیده نیز مهم است که نگه داریم و دنبال کنیم.
حزب کمونیست کارگری ایران
۳ شهریور۱۴۰۰ ، ۲۵ اوت ۲۰۲۱
اخبار نفت

مجمع عمومی بزرگ کارگران پروژه‌ای اعتصابی نفت در ایذه
بنا بر خبر منتشر شده در کانال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت طی روزهای گذشته کارگران اعتصابی پروژه ای نفت، فراخوانهایی برای برگزاری تجمعاتی در برخی شهرها اعلام کرده بودند. بر اساس این فراخوانها مقرر شده بود که این کارگران روز چهارشنبه ۳ شهریورماه، در استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری مقابل استانداریها و در خوزستان مقابل پالایشگاه بیدبلند بهبهان، پالایشگاه نفت آبادان و پارک پنج بنگله در مسجد سلیمان تجمعات اعتراضی برگزار کنند.
بنابر خبرها امروز سوم شهریور ماه در ایذه شمار کثیری از کارگران پروژه ای ساکن این شهر در محوطه اشکفت سلیمان مجمع عمومی خود را برگزار کردند و ضمن تاکید بر مطالبات خود بر ادامه اعتصاب تا رسیدن به خواستهایشان تاکید کردند. اما در مسجدسلیمان از ساعات اولیه صبح نیروهای امنیتی و انتظامی در محل اعلام شده مستقر شدند و از تجمع کارگران اعتصابی جلوگیری کردند. از دیگر تجمعات کارگران پروژه ای در اصفهان و شهرکرد هنوز خبری منتشر نشده است.
در خبر منتشر شده در کانال تلگرامی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پروژه ای پیمانی نفت در مورد مجمع عمومی بزرگ کارگران در ایذه، چنین آمده است:" بدین ترتیب بعد از هفشجان و تشکیل مجمع عمومی توسط همکاران ما در شهر هفشجان در استان چهار محال و بختیاری که در آن همکاران ما از شهرهای مختلف گردآمده بودند، تشکیل مجمع عمومی همکاران پروژه ای ما در ایذه یک اتفاق مهم در اعتصاب سراسری ما کارگران پروژه ای نفت است. تشکیل مجامع عمومی منطقه ای و رفتن همکاران ما بسوی انتخاب نمایندگان واقعی خود و تلاش برای وادار کردن پیمانکاران به بستن قراردادهای جمعی قدمی بزرگ در راستای پایه گذاری شورای کارگران در نفت و به طریق اولی کوتاه کردن دست پیمانکاران از مراکز نفتی و عقب زدن قوانین برده وار مناطق ویژه اقتصادی است. زنده باد بر همکاران ما در ایذه و هفشجان. ما کارگران اعتصابی نفت در این مدت توانسته ایم با قدرت اعتصاب خود پیمانکاران را عقب بزنیم، در جاهایی افزایش دستمزدهای دوبرابری و بیست روز کار و ده روز مرخصی را تحمیل کنیم و این پیشروی ها مبنایی برای همه ما کارگران اعتصابی است که به کمتر از آن رضایت نخواهیم داد. به علاوه ما خواستار بهبود وضعیت کمپ ها و غذا و بهداشت و امنیت محیط های کار در حد قابل قبول هستیم. اعتصاب ما کارگران پروژه ای تا رسیدن به مطالباتمان ادامه دارد. زنده باد اعتصاب".
حزب کمونیست کارگری ایران برگزاری مجامع عمومی توسط کارگران نفت را یک گام حیاتی و مهم در جنبش کارگری میداند. انتخاب نمایندگان توسط مجمع عمومی و تحمیل قراردادهای جمعی به کارفرمایان گامهای مهم بعدی در اعتصاب کارگران نفت را پیش رو میگذارد و باید همه جا این روال را دنبال کرد. سنت برگزاری مجمع عمومی را حتی در شرایطی که اعتصاب به پایان رسیده نیز مهم است که نگه داریم و دنبال کنیم.
حزب کمونیست کارگری ایران
۳ شهریور۱۴۰۰ ، ۲۵ اوت ۲۰۲۱