لیست مراکز اعتصابی نفت به ١٠٥ رسید

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

لیست مراکز اعتصابی نفت به ١٠٥ رسیده است. پیمانکاری اکسیر صنعت پالایشگاه آبادان ، شرکت سکاف پالایشگاه آبادان و شرکت آبادراهان پارس به لیست اضافه شده اند. زنده باد اعتصاب سراسری کارگری پروژه ای پیمانی نفت. همچنین بنا بر خبرها امروز ٢١ تیر کارگران پیمانکاری پتروشیمی خراسان در اعتراض به وضعیت بد معیشتی، تبعیض در حقوقها و عدم اجرای کامل طبقه‌بندی مشاغل و دیگر مطالبات حقوقی خود دست به تجمع اعتراضی زدند. . ٢١ تیر ١٤٠٠