هفت تپه، اطلاعیه ای لازم

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

بعد از بیش از یک هفته بحث و ابراز نظر مختلف در مورد شرکت دو نماینده کارگران هفت تپه در ستاد انتخاباتی رئیسی، امروز یکشنبه 23 خرداد 1400 اطلاعیه ای از سوی "جمعی از کارگران هفت تپه" از کانال مستقل کارگران هفت تپه انتشار یافت. این اطلاعیه دقیقا نتیجه سوالات، بحث، مجادله و مخالفت با این اقدام دو نماینده کارگران بود و اقدامی بجا، مثبت و موثر است. به این ترتیب بحث هایی که به لاپوشانی این اتفاق و اشتباه مهم، تحت دفاع از سابقه و مبارزات در هفت تپه و یا شورا پرداخت و بعضا برخی مخالفین به "تفنگدار" و "شمشیر زن" دشمن متهم شدند، حاشیه ای میشود.

میتوان بر سرتوضیح و یا پاسخ های اطلاعیه این رفقا موافق یا مخالف بود، مهم این است که در جریان این نوع تند پیچ های جدی سیاسی همه و به ویژه فعالین سیاسی و رهبران و دست اندرکاران میدان مبارزه ای بی امان در هفت تپه با تجربه و آبدیده تر میشوند. مساله اصلی در این روش کار و مناسبات و دیالوگ و جدل با دیگران، توضیح و استدلال و درسهایی که گرفته میشود را بیان کرد، کاری که این اطلاعیه تا حدودی کرده است و بیان صریح و روشنتری در رابطه با جناح های مختلف درگیر با کارگران و مساله به اصطلاح انتخابات هم دارد و در درجه اول برای هفت تپه مهم است.
بنابر این بدیهی است که هرفعالیتی و یا هر ابراز عقیده ای منعکس کننده سیاست معیینی است. شرکت نماینده هایی از یک مرکز مهم کارگری آنهم باسابقه مبارزات درخشان و موثر در جنبش کارگری در ایران، در ستاد انتخاباتی یکی از بنیانگذاران جهنمی که همه دست اندرکارانش سازنده آن هستند، تحت هر عنوانی باشد اشتباه است. این هم روشن است که دشمنان کارگران همیشه در پی سواستفاده از این چنین اشتباهاتی هستند و مزدورانی بطور دائم به استخدام در می آیند تا به اتحاد و مبارزه کارگران ضربه وارد کنند. در این میان صد البته که جای دیگرانی که مخالف سیاسی هستند هر چند بخواهند از این فرصت بدست آمده برای برتری سیاسی و راه حل های خود در مبارزات کارگری و سیاسی در جامعه استفاده کنند تماما متفاوت است. اختلافات سیاسی که با نمایندگان و رهبران کارگری در هفت تپه وجود دارد به قدمت این مبارزات و راه حل ها و نقشه های مختلفی است که در جریان بوده است. نکته این است، در کشوری که ساده ترین حرف و کاری، سیاسی است و سیاسی قلمداد میشود، هر اشتباهی هم میتواند از لحاظ سیاسی به مخالف شما نیرو بدهد. کند شدن لبه تیز مخالفت با تمامیت سیستم گندیده و ضد انسانی جمهوری اسلامی و با کل نظام سرمایه داری و تاریخ سراسر اعدام، کشتار و زندان آن، میتواند به نفع مخالف شما که ممکن است تجربه و فعالیت درخشان در اتحاد و سازماندهی مبارزه به مانند شما را هم نداشته باشد منتهی چون پرچم روشن مخالفت با جمهوری اسلامی در همه ابعاد و اشکالش را برافراشته نگاه میدارد بازنده شوید. برای جلوگیری از این اتفاق است که کارگران به ستاد سیاسی متشکل ازبهترین و رزمنده ترین های خود در هر محل کار و زیستی و در کل جامعه بشدت متحول ایران، نیازمند اند. فعالیت شما و دیگر بخشهای طبقه کارگر و اقشار مبارز، بشدت به این روشن بینی سیاسی هم نیازمند است و هر اندازه لغزش در این رابطه به سواستفاده دشمنان و مخالفین اتحاد و مبارزه طبقه کارگر در همه ابعاد منجر شود.
23 خرداد 1400