جمهوری اسلامی و باند خلع ید شده اسد بیگی در ستیز با کارگران نیشکر هفت تپه

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

بدنبال پیروزی کارگران نیشکر هفت تپه در خلع ید از اسدبیگی، جمهوری اسلامی و باند مافیایی خلع ید شده اسدبیگی به سختی در تقلای گرفتن انتقام از کارگران و به نابودی کشاندن نیشکر هفت تپه هستند. کاهش هشتاد درصدی حقابه، نپرداخت دستمزدها از آغاز سال جاری تا کنون، امنیتی کردن محیط شرکت و حتی تهدیدات جانی کارگران اقداماتی در این جهت است. تا جاییکه کارگران نسبت به این اقدامات تروریستی اعلام خطر کرده اند.

در همین راستا آخرین اقدام دارو دسته های گمارده شده از سوی اسدبیگی ضرب و شتم خنیفر و چاقو زدن به یکی دیگر از کارگران این شرکت به اسم منصور است که همچنان در بیمارستان بسر میبرد. و هنگامی که محمد خنیفر به پاسگاه مراجعه میکند، به جای ضاربین چاقو او و دو نفر دیگر از کارگران دستگیر میشوند که بعد از اعتراض کارگران از بازداشت آزاد شدند.

در این حرکت گستاخانه، مزدوران اسدبیگی، شرکت خنیفر و مسلم چشمه خاور در ستاد رئیسی جلاد را بهانه و در واقع آنرا فرصتی دیدند که با چنین ترفندهایی فضای هفت تپه را متشنج کنند . اما کارگران نیشکر هفت تپه هوشیارانه ایستاده و چاقوکشی و قلدربازی مزدوران اسدبیگی و همدستی پاسگاه هفت تپه با آنان را محکوم کرده و اعلام کرده اند که اجازه نمیدهند هفت تپه به محل یکه تازی گماردگان اسدبیگی و حکومتیان تبدیل شود. در پاسخ به مضحکه انتخابات نیز کارگران نیشکر هفت تپه اعلام کرده اند که انتخاب آنها تجمع در مقابل فرمانداری در اعتراض به سه قوه و پیگیری خواستهایشان از جمله دو خواست اضطراری حقابه و دستمزدهایشان است.

حزب کمونیست کارگری چاقوکشی علیه کارگران و ضرب و شتم آنان را بشدت محکوم میکند و آنرا تعرضی از جانب حکومت و دارودسته اسدبیگی علیه کارگران نیشکر هفت تپه و در جهت به تشنج در آوردن این شرکت میداند.

هفت تپه یک سنگر مهم جنبش کارگری است و نباید اجازه داد که چنین تشبثاتی باعث خدشه دار شدن دستاوردهای بزرگ این کانون داغ اعتراضات کارگری گردد.

کارگران نیشکر هفت تپه بر گسیل یک نفر از سوی دولت و نظارت این شرکت تحت نظارت شورایی تاکید دارند. یک قدم عملی در جهت تثبیت این خواسته و جهت رساندن صدای رسای کارگران به جامعه، اعلام رسمی و علنی اسامی نمایندگان منتخب کارگران بعنوان شورای واقعی نیشکر هفت تپه است. درکنار آن کارگران نیشکر هفت تپه باید صف خود را از کسانی چون محمد خنیفر و مسلم چشمه خاور که کارشان به حضور در ستاد رئیسی کشیده شده جدا کنند و این را رسما و علنا از سوی شورای واقعی خود اعلام کنند و اجازه ندهند که چینین تقلاهایی بر مبارزات درخشان کارگران نیشکر هفت تپه سایه بیندازد. کارگران نیشکر هفت تپه پنج سال است بدون نوسان بر خواستهای بحق خود پافشاری کرده اند و جدال باشکوهی را به پیش برده اند و همراهی و حمایت بخشهای مختلف کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان در سراسر کشور و همچنین همبستگی بین المللی کارگری را با خود دارند. در مقابله با دسیسه های کنونی نیز کارگران هفت تپه با اتکا به همین همبستگی گسترده سراسری و جهانی میتوانند پیروز شوند بشرطی که اجازه ندهند که اعتبار آنها به دستمایه بازیهای جناحی حکومتیان تبدیل شود.

مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه در مقطع حساسی قرار گرفته است. وضعیت در این شرکت اضطراری است. امروز کارگران نیشکر هفت تپه به بیشترین حمایت مردمی نیاز دارند.

پیش بسوی اعتصابات سراسری

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۷خرداد ۱۴۰۰، ۷ ژوئن ٢٠٢١