کیفرخواست زنان علیه جنایتکاران جنگی

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ما، مادران، خواهران، همسران، دختران هستیم که جنگ افروزان خانه هایمان را برسرمان خراب میکنند و ما را از خانه هایمان میربایند، بما تجاوز میکند و یا ما را سپر انسانی امیال ارتجاعی و جهادی خود قرار میدهند. ما میگوئیم دیگر بس است، ما نمیخواهیم قربانی باشیم. ما جنگ و خونریزی، خانه خرابی و آواره گی را تحمل نخواهیم کرد. ما عزم خود را جزم کرده ایم که به این دور باطل جنایت پایان دهیم.

کیفرخواست ما در وحله نخست به محکمه افکار عمومی ارائه میشود و متعاقب آن میبایست  در دادگاههای بین المللی تشکیل پرونده داده شود.

مقدمتا ضروریست برای درک وضعیت موجود خاورمیانه، زمینه های تاریخی پس از جنگ جهانی اول و تداوم آن در جنگ جهانی دوم و جنگ سرد که متعاقب آن رغم خورد  را مختصرا برشماریم.

در جنگ جهانی اول که امپریالیستها برای تقسیم جهان براه انداختند بین 7 تا 12 میلیون غیر نظامی (که اساسا زنان، کودکان و سالمندان را شامل میشدند) جان خود را از دست دادند و اگر انقلاب اکتبر بوقوع نمیپیوست و دولت لنین جنگ را یکجانبه مختومه اعلام نمیکرد، تلفات از اینهم فراتر میرفت. در پایان این جنگ نیروهای امپراتوری عثمانی با تحمل شکست  از نیروهای بریتانیا در منطقه فلسطین از همپاشید و سلطه 400 ساله آن بر سرزمینهای وسیعی در سراسر خاورمیانه پایان یافت و این مناطق عمدتا زیر سلطه انگلیس و بعضا فرانسه قرارگرفت. طراحان ژئوپلتیک امپراتوری بریتانیا کشورهای عراق، سوریه، لبنان، اردن و غیره را ساخته و پرداخته کردند و قرار بود که در منطقه فلسطین نیز دو کشور تشکیل دهند، که در پس جنگ جهانی دوم ترجیح دادند، استخوان لای ضخم گذاردند، عینا همانکاری را که با هند کردند و با دامن زدن به خصومتهای مذهبی بین هندو ها و مسلمانان و تشویق کشتارهای قومی مذهبی، جمهوری اسلامی پاکستان را تاسیس کردند، تا در سالهای جنگ سرد از آن علیه هند بهره برداری کنند.

 در جنگ دوم که بلوکهای امپریالیسیتی متخاصم، بخصوص آلمان بعنوان بازنده اصلی جنگ اول، تصمیم به تقسیم مجدد جهان گرفتند و  با تجهیزات مدرن تر باعث و بانی کشتار 50 تا 85 میلیون غیرنظامی (زنان و کودکان، سالمندان)  شدند.  امپراتوری فرتوت بریتانیا   نیروهای نظامی خود را از مستعمرات فراخواند و عمدتا به عملیاتی مستشاری برای کشورهای خود ساخته اش در خاورمیانه اکتفا کرد.

از فاصله جنگ دوم تا کنون نیز، در جنگهای منطقه ای، نیابتی، قومی و مذهبی نیز میلیونها غیر نظامی (شامل زنان، کودکان و سالمندان) را به خاک و خون کشیده، خانه خراب و آواره کرده اند و بجز تعداد ناچیزی هیچ یک از این جنایتکاران جنگی پایشان به دادگاه هم نرسیده است.

اگر چه به جنایتکاران قدیمی و خفته در خاک دستمان نمیرسد، لیکن می بایست آنانی را که هم اکنون در حال ارتکاب جنایت علیه بشریت هستند متوقف کنیم و به محکمه بکشیم.

هرچند قدرتهای سیاسی مدعی رعایت حقوق بشر، حاضرند برای منافع سیاسی، اقتصادی خود تمامی تعهدات بین المللی خود را در پنهان و آشکار زیرپا بگذارند. لیکن از خشم و خروش افکار عمومی هراس دارند و دائما در تلاش برای مهندسی و انحراف افکار عمومی از واقعیات هستند.

با اینکه این جنگ افروزیها بیشترین قربانی را از ما زنان و فرزندانمان میگیرند، لیکن طراحان آن هرگز نظر ما را برای شروع و گسترش این جنگها جویا نمیشوند. زیراکه این جنگها برای حفظ منافع سلطه گران و استثمارگران است.

پس از پایان جنگ دوم جهانی یکی از عمده ترین کانونهای خونریزی خاورمیانه بوده و هست. دنیا به محاکمه تعدادی از جنایتکاران آلمان نازی و اثبات جنایات آنان در هولوکاست،شامل کشتار یهودیان، کمونیستها، همجنسگرایان و کولی ها بسنده کرد. با شروع جنگ سرد، باز هم ما شاهد جنایات مشابه بودیم، قتل و کشتار و راندن ساکنان روستاها و سرزمینهای اعراب فلسطینی توسط گروههای مسلح و افراطی یهودی و نهایتا دایر کردن یک دولت قومی – مذهبی ، منجر به کاشتن بذر جنگ و خونریزی هفتاد وپنج ساله است که در فصول مختلف هیچ محصولی بجز کشتار غیرنظامیان، بی خانمانی و آوارگی نداشته است. اگر باور ندارید از مادران سیاهپوش اسرائیلی و مادران داغدار فلسطینی بپرسید تا هزاران سند و مدرک از جنایات جنگی ارائه دهند.

وقت محکمه افکار عمومی و وجدانهای بیدار را با جزئیات دهه های گذشته نخواهیم گرفت. مروری بر تحولات منطقه در یکسال ونیم اخیر مشتی است نمونه خروار.

تقریبا همزمان با تولد جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در ایران که حاکمیت جنایتکاران اسلامی را تا لب گور برد، جنبش اعتراضی مردم اسرائیل علیه باند دست راستی نتانیاهو هر روزه گسترده تر و نیرومندتر میشد. دور از تصور نیست که خمینی همزمان به خواب نتانیاهو و خامنه ای آمده باشد و جمله معروفش "جنگ نعمت الهی است" را یادآور شده باشد.

هر دو روی سکه ارتجاع ضدبشری منطقه برای به حاشیه راندن جنبشهای اعتراضی داخلی نیازمند "نعمت الهی" بودند. اینبار قویترین قدرت امنیتی و نظامی منطقه ای به هول و قوت الهی گارد خود را باز کرد تا "نعمت الهی" دستپخت اسماعیل قاآنی (فرمانده سپاه قدس)، اسماعیل هنیه (رئیس حماس) و زیاد النخاله (رئیس جهاد اسلامی)، از زمین، هوا و دریا به خاک اسرائیل نازل شود و با ذبح اسلامی غیرنظامیان اسرائیلی به کودتای نتانیاهو علیه جنبش اعتراضی مردم اسرائیل یاری رساند و کشتار هزاران غیر نظامی فلسیطینی و خانه خرابی و آوارگی میلیونی ساکنین بیدفاع نوار غزه را وهمزمان  بمباردمان افکار عمومی با تبلیغات سیستماتیک جنگی توجیه کرده و در دستور بگذارد.

چک سفید حکومتهای غربی بخصوص آمریکا به نتانیاهو تحت عنوان حق دفاع از خود، حتی طبق قوانین داخلی آمریکا هم اعتبار ندارد. در آمریکا اگر کسی به خانه شما حمله کند شما مجاز هستید مهاجم را در دفاع از خود به قتل برسانید، لیکن اگر شما مهاجم را در بیرون ملک خود به قتل برسانید مجرم هستید. چگونه است که از نظر اینها کشتار غیر نظامیان فلسطینی در فراسوی مرزهای اسرائیل دفاع از خود حساب میشود؟ امضا کنندگان این چک سفید نیز شریک جرم دولت اسرائیل در این جنایات جنگی از جمله کشتار زنان، کودکان، بیماران سالمندان، مردم غیرنظامی فلسطینی هستند و باید محاکمه شوند.

جنبش اعتراضی و ضد جنگ از جمله اتحادیه های کارگری، پرستاران و فرهنگیان در کشورهای غربی میبایست دولتهای خود را تحت فشار قراردهند، تا از جنایتکاران جنگی حمایت نکنند و با تمام توان برای تحمیل آتش بس به طرفین اقدام کنند.

تکلیف ارتجاع اسلامی را که اعتراف فرمانده سرکوب اعتراضات شهرک اکباتان معلوم کرد. پشت بلندگو نعره کشید " بخدا قسم برای حفظ نظام، لازم باشد سر زن و بچه خودمان راهم میبریم". کلیه رهبران اسلام سیاسی، از طالبان کابل و تهران گرفته تا عراق و لبنان، سوریه و غزه  بعنوان ناقضین حقوق بشرپرونده های قطور دارند.  این جنایتکاران مردمان سرزمینهای اسلامزده را بگروگان گرفته اند تا با کشتار و رعب و وحشت امپراطوری اسلامی برپا کنند. با توجه و آگاهی به سابقه طولانی و مکرر اسرائیل در ارتکاب به جنایت جنگی در تخریب خانه های مردم غیر نظامی مناطق فلسطینی در پس هر تقابل، عملیات حماس و کشتار زنان و کودکان اسرائیلی در هفتم اکتبر علاوه بر جنایت جنگی، بمثابه کشاندن مردم بیدفاع غزه به یک عملیات انتهاری – اسلامی ارزیابی میشود و محکوم.

مفاد زیر در صدر مطالبات زنان و مردم  انساندوست چهارگوشه جهان است.

- برقراری آتش بس فوری و سازماندهی امدادرسانی بین المللی به مردم غزه

- آزادی بی قید و شرط  گروگانهای غیرنظامی.

- با توجه به سابقه قطع برق و آب مردم غزه توسط دولت اسرائیل، ضروریست سازمان ملل مسئولیت تامین آب و برق ساکنان - غزه را بعنوان بدیهی ترین حقوق انسانی از طریق مرز مشترک مصر عهده دار شود.

- مردم غزه باید تحت نظارت سازمان ملل، و بدور از هرگونه شانتاژ اسرائیل و جریانات اسلامی، نمایندگان واقعی خود را برای اداره امور مدنی در یک انتخابات آزاد برگزینند.

- کمکهای مالی قطر ویا هر کشور دیگر اگر بشردوستانه است صرفا میتواند از طریق سازمانهای غیر دولتی و تحت نظارت بین المللی  برای بازسازی  امکانات شهری – مدنی و غیر نظامی هزینه شود.

- نهایتا مردم اسرائیل باید تکلیف خود را با باندهای قومی – مذهبی حاکم یکسره کنند، به اشغال فلسطین و این کشت و کشتاری که بنامشان در جریان است پایان دهند و زنان میباید در صف مقدم این جنبش باشند.

 

پایان اشغال نظامی ، رهائی مردم فلسطین  و تشکیل کشور مستقل فلسطینی در جوار کشور اسرائیل راه حل دراز مدت پایان دادن به ماجراجوئی های جنگ افروزان است.

 

 

زنده باد جنبش انقلابی زن زندگی آزادی و برابری برای تمامی ساکنین کره زمین

 

سازمان رهائی زن

اول نوامبر 2023